ฟ้ารักพ่อทำให้หน้าไอ้ไพบูน ไอ้อุตมะเหลือ 2 นิ้ว!!!

ฟ้ารักพ่อทำให้หน้าไอ้ไพบูน ไอ้อุตมะเหลือ 2 นิ้ว!!!

16

4 ความคิดเห็น

 
619

ไม่ใช่ 2 นิ้วสินะหน้ามันต้องเหลือ 2 สลึงถึงจะถูก 16 

 
Prem

......ไอ้อุดตมคอหดรออยู่แล้วครับ

 
619

ถ้าใครมองและจับจุดไอ้อุตามะออกไอ้ห่านี้มันจะไม่สู้หน้าคนเวลาออกทีวีทำการดีเบต 

มันจะไปหาเสียงที่นั้นที่นี้  แล้วใช้การโฆษณาชวนเชื่อว่ามันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้

มีประชาชนตอบรับอย่างมาก  แต่เวลามันอยู่บนเวทีออกสื่อหน้ามันจะเหลือ 2 สลึ่ง

ผมมองรู้เลยนะ 16

 
3 ส

ไอ่อุตต

ขำขำ