ฟังเจ้านักการเมืองใจสกปรกตัวนี้ มันสบถแล้วน่ารังเกียจมาก......

ฟังเจ้านักการเมืองใจสกปรกตัวนี้ มันสบถแล้วน่ารังเกียจมาก......

ฟังเจ้านักการเมืองใจสกปรกตัวนี้ มันสบถแล้วน่ารังเกียจมาก......
เหน็บร่าง รธน. ฉบับ ปชช.ของแท้ต้อง 67 ล้าน ?
แต่ รธน.ฉบับเผด็จการ คสช. ใช้คนร่างเพียงแค่ 1-2 ร้อยคน ไว้สืบทอดอำนาจ มันก็ยอมรับได้อย่างสิโรราบ ! ไม่มีปัญหาใด ๆ ?
ตกลงมันเป็น สส.ในระบอบประชาธิปไตย หรือมันเป็นขี้ข้าเผด็จการ คสช.ที่สืบทอดอำนาจกันแน่ ?
ชาวสุพรรณควรตอบให้ ปชช.ชาวไทยรู้ด้วยว่า สส.ของท่านต้องปกป้อง รธน.ฉบับ ปชช.หรือฉบับเผด็จการ คสช. ?

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "ต้องฟังเสียง67ล้าน! ต้อง ฝัง เสีย 67 ข่าวสด การเมือง รมว.ทรัพย์ฯ เหน็บ ร่าง รธน. ฉบับประชาชน ของแท้ต้อง 67 ล้าน ไม่ใช่แค่แสนคน โดย ข่าวสด 20 พฤศจิกายน 2021"

ประชาชนที่อายุไม่ถึง18มีเกือบ20ล้านคนมึงก็นับเหรอเข้ายังไม่เกณฑ์รัฐธรรมนูญนะ
ชาติไทยพัฒนา ประชุมใหญ่ประจำปี “กัญจนา” หวังเลือกตั้งครั้งหน้าได้ผู้แทนหลายจังหวัดมากขึ้น “วราวุธ” ลั่นรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ของแท้ต้องมาจาก 67 ล้านคน
เมื่อเวลา 09.30 น. ที่สำนักงานสาขาพรรคชาติไทยพัฒนา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนาจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมีแกนนำพรรค กรรมการบริหารพรรค ส.ส. และสมาชิกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นำโดย น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรค นายนิกร จำนง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรค นายจองชัย เที่ยงธรรม สมาชิกพรรค และอดีตรมว.แรงงาน นายธีระ วงศ์สมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และอดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด อดีต รมว.วัฒนธรรม
โดยน.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวเปิดประชุมตอนหนึ่งว่า น้ำในปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่าน อาจเกิดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ปีหน้าน้ำอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันเตรียมพร้อมไว้ด้วย ส.ส.ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันเต็มที่ ดังนั้น หวังว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคชาติไทยพัฒนาจะมีโอกาสได้ผู้แทนหลากหลายจังหวัดมากขึ้นนอกเหนือจาก จ.สุพรรณบุรี เพราะพรรคเราไม่ได้เป็นพรรคของคนสุพรรณบุรีเท่านั้น แต่เป็นของคนทั้งประเทศ
จากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563, แต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2564 แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2564-2565 ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 23, แผนและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองปี 2564, แผนและโครงการที่ดำเนินการโดยเงินของพรรค, รายงานการดำเนินกิจการของพรรคในรอบปี 2563, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค, การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค และการดำเนินงานของพรรคในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตามนโยบายพรรค
นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และผู้อำนวยการพรรค กล่าวในที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ได้มีการพิจารณาถึงการกำหนดนโยบายที่จะใช้ในการเลือกตั้ง โดยมี 6 นโยบาย ได้แก่ 1.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน นอกจากนั้นจะเน้นนโยบายเกี่ยวกับข้าวและชาวนา 2.การเดินหน้าทำประชามติเพื่อขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหากการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ทั้งนี้ ประเด็นในการแก้ไขจะให้สิทธิประชาชนเป็นผู้พิจารณา เพราะเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนร่วมจะแก้ปัญหาการเมืองของประเทศได้ 3.การกระจายอำนาจต้องเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการกระจายอำนาจให้ อบต. อบจ. 4.ด้านสังคม จะเน้นในเรื่องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น 5.นโยบายด้านเศรษฐกิจที่เป็นจริง โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และ6.ด้านการศึกษา
นายวราวุธ กล่าวว่า เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ได้ถามพวกเราแล้วหรือยังว่าเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวหรือไม่ แล้วบอกได้อย่างไรว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพราะหลายร้อยชีวิตที่นั่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่พรรควันนี้ก็ยังไม่ได้ถูกถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่แท้จริง ต้องฟังเสียงจากประชาชนทั้ง 67 ล้านเสียงทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงหนึ่งแสนหรือสองแสนคน เราไม่ต้องมานั่งโม้หรือประดิษฐ์คำสวยงามต่อว่าคนนั้นคนนี้ เราเน้นทำงาน
ทั้งนี้ ตนเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ตอนนี้ เพราะรัฐบาลและสภาชุดนี้จะหมดวาระในวันที่ 23 มี.ค.66 หรืออีกปีกว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า เราตั้งเป้าได้ ส.ส. 30 คน เราสองพี่น้อง ตน และ น.ส.กัญจนา เคียงบ่าเคียงไหล่ฝ่าศึกเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตแทบตาย จนเกือบเอาตัวไม่รอด แต่เราก็ได้มา 12 คน เรายังไม่ใช่พรรคการเมืองใหญ่ จะทำการเมืองแบบเร่งรีบไม่ได้ เพราะมาเร็ว มาแรง ก็ไปเร็ว ไปแรง การทำงานของ ชทพ.จะค่อยๆ ทำงาน และค่อยๆ เติบโต
“2 พี่น้องศิลปอาชายังยืนยืนว่าจะอยู่กับการเมือง และชทพ.ต่อไป ต่อให้ดินกลบหน้าก็จะไม่หนีไปไหน ตอนนี้ผมอายุ 48 ปี ส่วนหัวหน้าพรรคก็ใกล้จะแซยิด คงทำงานการเมืองไม่นานก็ลากันไป ผมเกิดมาพร้อมกับ ชทพ. และก็จะตายพร้อม ชทพ. ขอทำงานอีก 40 ปีก็จะพัก แต่ตอนนี้ผมขอให้คำมั่นว่าจะอยู่กับ ชทพ. ซึ่งไม่ใช่พรรคใหญ่ แต่เป็นครอบครัวใหญ่” นายวราวุธ กล่าว

 

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0

7 ความเห็น

 
ICT
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
 
ห้อง709ยังคงเป็นห้องแคบๆเหมือนเก่า
แต่วันนี้ดูเหมือนสว่างขึ้น
ดูมีชีวิต
" สวัสดีค่าคุณหมอ "
เสียงทักทายถึงแม้จะเบาและไม่ชัด
แต่ฟังดูสดชื่น
กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นอับๆหายไป
มุมห้องด้านหนึ่งเรียงรายด้วยแพมเพอร์ส
ของกินของใช้ที่มีผู้ส่งมาให้
ข้างๆเธอมีคุณหญิง เพื่อนเก่าผู้อารีย์
ที่มาช่วยดูแลเกือบทุกวัน
" พอคุณหมอบอกว่าจะมา เปิ้ลไม่ยอมนอน
รอคุณหมอตั้งแต่บ่าย "
ผมพาคุณติ๊กเพื่อนผม มัณฑนากรฝีมือดี
มาช่วยดู ช่วยจัดห้อง
ได้เตียงใหม่มาแล้ว
พร้อมที่นอนลมกันแผลกดทับ
คุณติ๊กบอกว่า จะช่วยหาโต๊ะ ตู้
เก้าอี้นอน/นั่งสำหรับคนดูแล
ถึงห้องเล็กก็จะอยู่ได้สบายขึ้น
ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ
อยากให้ทุกท่านได้เห็นรอยยิ้มของเธอ
เปิ้ล เคธี่ เครี่
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
สลิ่มแก่ๆควายมักเชื่อภาพตัดแปะพร้อมใส่ข้อความ!!!! ไอ้โด้มันพูดตอนไหนวะลิงค์ข่าวก็ไม่มีโคตรฮาดี
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
 
นักเตะแข้งโปร.. คริสเตียโน่ โรนัลโด้
โชว์วิสัยทัศน์​ ต่อแผ่นดินไทยและชื่นชมระบอบของไทย​ ถ้าเลือกได้​ ขอเลือกเกิดเป็นคนไทย
 
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ กลางแจ้ง
 
สิ่งมหัศจรรย์ในกทม.
น่าแปลกใจมากว่า สายไฟ สายไวไฟและสารพัดสายอื่นๆที่พาดพันนัวเนียกันอย่างอัปลักษณ์ และถูกถ่ายภาพประจานไปทั่วโลกมาหลายปีแล้ว ถึงความมักง่ายของสิ่งก่อสร้างในเมืองไทย
แต่ดูเหมือนผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบทั้งหลาย ต่างนิ่งเฉย โยนกลองกันไปมาประมาณว่าธุระไม่ใช่
ไม่มีใครสนใจใดๆ
อีกหน่อยคงเป็นจุดที่ check-in ในสายตาของนักท่องเที่ยวแน่นอน

 

ความคิดเห็น

สายที่ไม่ได้ใช้ ก็ไม่เอาออกสายที่ให้บริการใหม่ก็เดินสายเพิ่มเข่าไป มันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ ถ้าเอาสายที่ไม่ได้ใช้หรือถูกยกเลิกออก หายไปกว่าครึ่งแน่นอน แต่ กสทช.มันตาบอดทั้งองค์กร จึงไม่ยอมออกกฎให้ผู้เดินสายใหม่ต้องเอาสายที่ไม่ใช้ออกด้วย

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT

41 การจะทำให้ ให้ สลิ่มตาสว่างขึ้น ขึ้น สลิ่ม มาได้ ก็ยาก เท่ากับทำให้ หมาพูดได้นั่น แหละค่ะ ตา ปัญญามืดบอด สนิทคือชนชาว สลิ่มเห็นท้าส 22 ความคิดเห็น รายการ ถูกใจ แสดงความ مقกهิة III แชร์‎"‎‎

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
ชูวิทย์!เชื่อ..คดีโรงพักร้าง..ถ้าไม่ตายเสียก่อน!
คงจะได้เห็นคนติดคุก..(2วันได้ประกันตัว)
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "ลหทัดเปีลประชาชน งพักร้าง" ค่าโง่ของคนไทย (อีกแล้ว)? ชูวิทย์ เชื่อ โรงพักร้า ไม่ตายก่อนได้เห็น เห็น ได้ คนติดคุก ป.ป.ช.ฟ้องคดีโรงพักทดแทน นัด'สุเทพ'นำตัวส่งศาล นำตัวส่งศาล 30 พ.ย. 'สุเทพ'"
 
 
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
เริ่มแผนกินรวบ ทุนผูกขาด
โดยควบรวมกัน
 
 
 
 
 
 
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ไอ้พรรคปลาไหลใส่สเก๊ตนี้ฝันจะได้ สส.30 คน
เลือกตั้งครั้งหน้าเชื่อได้ไม่ต่ำกว่า 5 พรรคนี้
แม่งกระล่อนไม่ต่างจากปลาไหลใส่สเก๊ตเลยนะ
แล้วแม่งทำเป็นเอาคำ รธน.ปชช มาอ้างอีกทหารแม่งฉีกไปตั้งนาน
แม่งก็ยังไปเข้ากับเผด็จการคงได้ถึง 30 หรอกนะ

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0