พระสั่งกระจาย

พระสั่งกระจาย

เขามีแต่พระสังกัจจายน์ แน่นี่ พระสั่งกระจาย
 อาเย่ อาเย่"
 
 
 
 
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1

11 ความเห็น

 
ICT
ผับดังถล่มประยุทธ์ยับ ลั่นถึงห้ามก็จะเปิด พร้อมชนรัฐบาล อัดเป็นคนชั้นสูง ไม่รู้อะไรเรื่องทำมากิน ร้านปิด 15 เดือน ไม่มีรายได้ ขณะคนดนตรีบุกสภา ประกาศไม่ทนอีก วันที่ 1 ธ.ค.เปิดร้านเล่นดนตรีเอง เมินคำสั่ง ศบค.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0:24 / 10:43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผับ-บาร์ซัดประยุทธ์ยับ อัดเป็นคนชั้นสูง ไม่รู้อะไรเรื่องคนทำมากิน ร้านปิดแล้ว 15 เดือน ไม่มีรายได้ พร้อมชนรัฐบาล ขณะคนดนตรีบุกสภา ประกาศไม่ทนอีก วันที่ 1 ธ.ค.เปิดร้านเล่นดนตรีเองถึงประยุทธ์ห้าม
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1
 
ICT
Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) ได้เพิ่มรูปภาพใหม่
1 ชม.  · 
 
แนวร่วมธรรมศาสตร์ชวนประชาชนจับตาและให้กำลังใจ รุ้ง , ไมค์ และแอมมี่ ซึ่งต้องขึ้นศาลอาญาไต่สวนถอนประกันพฤหัสนี้ 10.00 น.
"รุ้ง ไมค์ และแอมมี่ เพื่อนของพวกเราจะมีการไต่สวนถอนประกัน เราจึงขอเชิญชวนมวลชนเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้ศาลผดุงความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝั่งเผด็จการคณาธิปไตยและให้กำลังใจเพื่อนเราในการไต่สวนถอนประกันครั้งนี้"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "ร่วมให้กำลังใจ เพื่อนเราในการไต่สวนถอนประกัน 18 พฤศจิกายนนี้ าย เชิญร่วมจับตาอย่างใกล้ซิด รุ้ง ไมค์ แอมมี่ จะถูกเพิกถอนการประกันตัวหรือไม่? พบกัน 10:00 u ศาลอาญารัชดาฯ"
 
รั้ง

 

 
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  0
 
ICT
85 นักวิชาการกล่าวว่า ไม่มีคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ
พวกเขาชี้ศาลกําลังทําลายอนาคตประเทศไทยและ New Generation..
 

  · 

ดูข้อความเดิม

  · 

ให้คะแนนการแปลนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ
 
Voice TV 
 
13 ชม.  · 
85 นักวิชาการร่วมลงนามในแถลงการณ์ปลุกสังคมไทยปฏิเสธคำวินิจฉัยศาล รธน.
.
วันที่ 17 พ.ย. 2564 นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์จำนวน 85 คน ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ กรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
.
คำวินิจฉัยฉบับเต็มที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ระบุว่า "โดยบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2475 เห็นได้ชัดว่า ประวัติศาสตร์การปกครองของไทย อำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคสุโขทัย อยุธยา ตลอดจนกรุงรัตนโกสินทร์”
.
ถึงแม้จะมีข้อความต่อมาว่า “พระมหากษัตริย์จึงเป็นที่เคารพศรัทธา ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดหลายร้อยปี แม้เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 คณะราษฎรผู้ก่อการ และประชาชนชาวไทย เห็นพ้องต้องกันอันเชิญพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักคงอยู่กับระบอบประชาธิปไตย โดยเรียกว่าระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และราชอาณาจักรคงไว้ซึ่งระบอบนี้ต่อเนื่อง” แต่ก็เห็นได้ชัดถึงความพยายามที่จะเน้นแต่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความสืบเนื่องจากอดีต “โดยตลอดหลายร้อยปี...ต่อเนื่อง” โดยละเลยส่วนที่เป็น “ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย” อันเป็นสาระสำคัญของการ “เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475” จึงถือได้ว่าเป็นการตีความและให้ความหมายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในประวัติศาสตร์
.
ถ้าหากสังคมไทยไม่ตระหนักร่วมกันว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้วางอยู่บนความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ซื่อตรงต่อประวัติศาสตร์ คำตัดสินที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานของการให้ความหมายแก่ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และจะมีผลโดยตรงต่อการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอื่นๆ ในภายหน้า
.
การตัดสินคดีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยอ้างอิงความรู้ทางประวัติศาสตร์เช่นนี้ จึงไม่เพียงแต่จะทำลายหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเท่านั้น หากแต่ยังทำลายอนาคตของสังคมไทยลงไปด้วยเพราะจะนำไปสู่วิกฤตทางการเมืองสืบต่อไปอีกนาน และลดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทย จนสูญเสียความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งในหมู่คนไทยเองและในสายตาชาวโลก อันจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศ
.
ในอดีตที่ผ่านมา แม้แต่ปัญญาชนที่ถูกจัดให้เป็น “ฝ่ายอนุรักษ์นิยม” ก็ยังยอมรับว่าประเพณีการปกครองของไทยมิได้หยุดนิ่ง หากแต่มีความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทรงพระนิพนธ์ว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง พ.ศ.2475 “ลักษณะแห่งพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงในทางจะให้เหมาะสมกับสมัยปัจจุบัน อันโลกย่อมอนุโลมเข้าหาแบบแผนทางยุโรปมากขึ้นทุกที” (กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, 2507. น. 271) หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ เขียนว่า “การปกครองประเทศสยามขณะนี้ แท้จริงมีลักษณะประชาธิปตัย (Democracy) คือการปกครองโดยราษฎรมากกว่าอย่างอื่น หากแต่เรายังคงมีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเท่านั้น” (หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์, 2475. น. 17)
.
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงแสดงสุนทรพจน์ว่า “ลัทธิที่นิยมกำลังน้ำใจของประชาชนทั้งชาตินี้แหละ คือลัทธิประชาธิปตัย ซึ่งนิยมว่าประชาชนเป็นใหญ่ ระบอบประชาธิปตัยนี้มีรูปแบบต่าง ๆ กัน แต่รูปแบบที่ได้ตั้งขึ้นในประเทศสยามนี้เป็นรูปสายกลาง” (หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร, “สุนทรพจน์ท่านวรรณ” หนังสือพิมพ์ประชาชาติ 27 มิถุนายน 2477. อ้างใน นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. “พลังของแนวคิดชาติ-ชาตินิยมกับการเมืองไทยในสมัยแรกเริ่มของรัฐประชาชาติ” รัฐศาสตร์สาร 21, 3 (2542): 88)
.
ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความหมายของ “ประชาธิปไตย” ที่ฝ่ายต่างๆ ในสังคมไทยไม่อาจปฏิเสธได้ ก็คือ การปกครองที่ยึดหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน รวมทั้งหลักการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย โดยที่ทุกคนในรัฐย่อมได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ รัฐสภา และศาล หากศาลใดๆ ละเมิดหลักการดังกล่าวนี้ ก็ย่อมหมดสิ้นความชอบธรรมที่จะใช้อำนาจและย่อมจะกลายเป็นผู้ล้มล้าง “ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เสียเอง เพราะละเลยส่วนที่เป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย เชิดชูแต่หลักการของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
.
การตัดสินคดีที่ใช้ “ประวัติศาสตร์” อย่างไม่เคารพความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ดังที่เกิดขึ้นนี้ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นสถาบันในระบอบประชาธิปไตยควรจะมี “ความรับผิด” (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล ศาลอื่นๆ ไม่ควรตัดสินคดีโดยอ้างอิงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ และควรมีการแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญยึดโยงกับหลักการอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย มิใช่มาจากการรับรองของวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
.
คณะนักวิชาการที่มีรายชื่อข้างท้ายนี้ จึงใคร่ขอเรียกร้องให้สังคมไทยร่วมกันปฏิเสธคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพราะเมื่อมีรากฐานอยู่บน “ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง” ก็ย่อมทำให้มีสถานะเป็น “คำตัดสินที่ไม่ถูกต้อง” ตามไปด้วย
.
.
อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.voicetv.co.th/
.
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  2
 
ICT

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แว่นกันแดด และ ข้อความ

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  2
 
ICT
 
อาจเป็นรูปภาพของ หนังสือ และ ข้อความ
 
ถ้าศาล ตลก ได้อ่านเล่มนี้ก่อนจะเขียนอะไรลงไป ก็จะเข้าใจระบอบการเมืองการปกครองไทยดีขึ้น เล่มนี้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกประวัติศาสตร์ คอร์แนล ซึ่งคอร์แนลก็เป็นมหาลัยติดท็อบของโลก ไม่เคยมีกรณีบ้าจี้รักชาติจนน้ำหูน้ำตาไหลตั้งกรรมการสอบสวนนักศึกษาวิทยานิพนธ์ เพราะเป็นการกระทำของคนในชาติที่ไร้อารยะไม่พัฒนาเสียที หนังสือเล่มนี้บอกชัดว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพิ่งเริ่มสร้างในสมัย ร.5 ปี 2435 เลียนแบบเอามาจากตะวันตก และมีอายุเพียง 40 ปี ก็จบลง ตามชื่อหนังสือ ด้วยปฏิวัติ 2475 คณะราษฎร ช่วงชีวิตของระบอบนี้ช่างสั้นเสียจริงๆ ... ไม่อ่าน จึงเขียนสอบไม่ดีนะ นักศึกษา เพราะจะมโนเองเป็นหลัก. หรือประวัติศาสตร์ของชาติก็มโนกันมานานหรือเปล่า แบบเดียวกับเรื่องคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต!!!
 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ICT
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
 
พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะผู้เสนอร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ ฉบับ #รื้อระบอบประยุทธ์ ลุกขึ้นชี้แจงเพื่อตอบข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภา โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้
.
ผมขอเริ่มต้นชี้แจงห้าประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอยกเลิกวุฒิสภามาใช้สภาเดี่ยว
.
ข้อกังวลที่หนึ่ง ถ้าหากเราไม่มีวุฒิสภาแล้วเราจะไม่มีรัฐสภาที่มีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ ถ้าเรามาดูสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันตามแต่ละสาขาอาชีพมาเปรียบเทียบกับสภาผู้แทนราษฎร เราจะเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความหลากหลายทางวิชาชีพมากกว่า
จากบรรดาสมาชิกวุฒิสภา 250 ท่าน มี 104 ท่าน ที่ประกอบเพียงสองอาชีพ คือ ทหารและตำรวจ และถ้าท่านต้องการทำให้สภาผู้แทนราษฎรมีความหลากหลายอาชีพมากขึ้น ก็มีนวัตกรรมหนึ่งที่เรียกว่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ท่านสามารถผลักดันได้
.
ข้อกังวลที่สอง ถ้าหากไม่มีวุฒิสภากลไกตรวจสอบถ่วงดุลจะน้อยลง แต่เมื่อมาดูผลงานของสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันในการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจฝ่ายบริหาร
ผมหยิบกฎหมาย 11 ฉบับ ที่วุฒิสภาพิจารณาในสองปีแรก เราจะเห็นว่าเสียงคัดค้านแทบจะไม่มีเลย ใน 8 ร่างกฎหมายจาก 11 ร่างกฎหมาย มีสมาชิกวุฒิสภาลงคะแนนไม่เห็นชอบ 0 คน อีก 2 ร่างกฎหมายมีวุฒิสภาลงคะแนนไม่เห็นชอบด้วย 1 คน และมีเพียงร่างเดียวที่มีวุฒิสภาลงคะแนนไม่เห็นชอบด้วย 7 คน ซึ่งพอดูเนื้อหาแล้วข้อค้ดค้านหลักก็เป็นเรื่องเทคนิคมากกว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมาย
ในโลกที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ควรทำคือการติดอาวุธให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรัฐบาลได้โดยตรง แต่ทำไมสมาชิกแต่ละท่านที่กังวลเรื่องการตรวจสอบถ่วงดุล ผมไม่เห็นท่านกังวลอะไรเลยตอนที่มีการเสนอ ร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งออกมา ลดสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ทำไมผมไม่เห็นท่านแสดงความกระตือรือร้นในการเร่งออกกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสทุจริต
.
ข้อกังวลที่สาม ถ้าเราไม่มีวุฒิสภาแล้ว รัฐสภาที่เหลือแค่สภาผู้แทนราษฎรนั้นจะเต็มไปด้วยนักการเมือง ผมคิดว่าข้อกังวลนี้ เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าการเมืองมันมีอยู่ทุกที่ สิ่งที่สำคัญคือว่าเราจะหาดุลยภาพอย่างไร ที่ทำให้เรารับมือความเห็นที่แตกต่างจากแต่ละซีกการเมืองได้
พอเราไปออกแบบวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภาก็แสดงความกังวลว่า อาจจะทำให้วุฒิสภามีหน้าตาคล้ายกับสภาผู้แทนราษฎรเพราะอาจจะถูกควบคุมโดยอำนาจทางการเมืองที่มีความคล้ายคลึงกัน ก็ชวนตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราต้องมีถึงสองสภาแทนที่จะเหลือสภาเดียว
แต่ท่านอย่าคิดนะครับว่า ถ้าเปลี่ยนจากวุฒิสภาเลือกตั้งเป็นแต่งตั้งการเมืองจะหายไป เพราะถ้ามาดูองค์ประกอบของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน มีทั้งหมด 120 คน ที่มาจากแม่น้ำห้าสายของ คสช. สมาชิกวุฒิสภากว่าครึ่งหนึ่งมากจาก คสช. จะปฏิเสธได้หรือว่าไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงวุฒิสภาแต่งตั้งในรูปแบบนี้
ผมเห็นหลายท่านแสดงความกังวลเกี่ยวกับเผด็จการรัฐสภา สำหรับผม ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งโดย คสช. เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเผด็จการที่เอามาอยู่ในรัฐสภา
.
ข้อกังวลที่สี่ คือ การยกตัวอย่างวุฒิสภาต่างประเทศเพื่อพยายามจะมาหักล้างเหตุผลว่าทำไมเราถึงจะไม่มีสภาเดี่ยว แต่เวลาเรายกตัวอย่างต่างประเทศเราต้องระมัดระวัง ว่าต้องยกตัวอย่างที่คล้ายคลึงกับการปกครองของไทย ผมย้ำชัดครับว่า เวลาเปรียบเทียบประเทศ ผมเอาประเทศที่ปกครองด้วยระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบประธานาธิบดี และก็เป็นประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวไม่ใช่สหพันธรัฐ เราก็จะเห็นว่า 2 ใน 3 ของประเทศเหลานั้นหันมาใช้สภาเดี่ยว
แต่ถ้าอย่างกำหนดขอบเขตให้แคบลงไปอีก เอาประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวที่ใช้ระบบรัฐสภาและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งในบรรดาประเทศเหลานั้นมี 5 ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยสูงที่สุด โดย 4 ใน 5 ประเทศก็หันใช้ระบบสภาเดี่ยวแล้ว ไม่ว่าจะเป็น นอร์เวย์ สวีเดน นิวซีแลนด์ และเดนมาร์ก
มีสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่ง ยกตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เพื่อพยายามบอกประเทศเหลานี้ก็มีวุฒิสภาเช่นเดียวกัน ผมต้องถามย้อนกลับในเมื่อสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นสหพันธรัฐ อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านประสงค์หรือที่จะเอาประเทศเราไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่ใช่รัฐเดี่ยว
.
ข้อกังวลสุดท้าย คือ เราต้องแยกแยะระหว่าง ส.ว.ชุดบทเฉพาะกาล กับ ส.ว.ชุดบทถาวร หลายท่านบอกรอก่อนได้ไหมอีกไม่นานบทเฉพาะกาลก็จะหมดไปแล้ว แล้วค่อยมาคิดออกแบบโครงสร้างและที่มาของวุฒิสภาหลังจากที่บทเฉพาะกาลไปได้ไหม
ผมต้องตอบว่าไม่ได้ เพราะร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนี้ เปรียบเสมือนวัคซีนเข็มที่หนึ่งที่เราต้องรีบฉีดให้กับประเทศ หรือว่าถ้าท่านกังวลว่า เกิดลองสภาเดี่ยวไปแล้วจะสร้างความโกลาหลให้กับประเทศ ท่านไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นเข็มที่หนึ่ง เพราะเข็มที่สอง คือการตั้ง สสร. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ถ้าสองปีระหว่างทางสภาเดี่ยว ไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนก็สามารถออกแบบวุฒิสภารูปใหม่
 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1
 
ICT
รมว. คลังยันไม่ลดภาษีสรรพสามิต น้ำมันดีเซล 5 บาท เชื่อกองทุนกู้เงิน 3 หมื่นล้านบาท เอาราคา 30 บาท อยู่
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังไม่มีนโยบายปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลตามข้อเรียกร้องกลุ่มรถบรรทุก ให้ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเหลือ 5 บาทต่อลิตร โดยขณะนี้ยังมีกลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะเข้าไปพยุงราคาน้ำมันให้อยู่ที่ระดับ 30 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสม
ทั้งนี้ หากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีเงินเพียงพอ ก็ยังสามารถขยายกรอบการกู้เงินได้อีก จากล่าสุดที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถกู้เงินเพิ่มเป็น 3 หมื่นล้านบาท จากเดิม 2 หมื่นล้านบาทได้ เพื่อพยุงราคาน้ำมันในประเทศ ซึ่งทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีกำลังเพียงพอในการดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศอยู่
นายอาคม กล่วว่า การดูแลราคาน้ำมันเป็นหน้าที่ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นผู้ดูแล ซึ่งตอนนี้กองทุนฯ ยังมีกำลังเพียงพออยู่ เว้นแต่ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งกระฉูดไปค่อยมาว่ากันใหม่เรื่องการลดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งปกติราคาน้ำมันในช่วงปลายปีก็จะปรับเพิ่มขึ้น เพราะเป็นฤดูหนาว และสหรัฐฯ ก็มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย แต่ในระยะต่อไปคาดว่าจะมีแนวโน้มปรับลดลง เพราะมีการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ซึ่งทำให้ความต้องการใช้น้ำมันจากฟอสซิสลดลง
นายอาคม กล่าวอีกว่า การดูแลราคาน้ำมันดีเซลนั้น คลังให้กองทุนน้ำมันเป็นผู้พิจารณา การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันก็มีช่วงที่เพิ่มขึ้นและลดลง แต่ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศอยู่ในช่วง 30 บาทต่อลิตรได้ โดยคลังจะให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปดำเนินการก่อนว่าจะดูแลเรื่องนี้ได้แค่ไหน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
 
 
 
 
 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  3
 
ICT

เดิมพันครั้งใหญ่!

ท่ามกลางเดิมพันทางการเมืองมากมาย เเต่การทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงในขณะโลกกำลังถูก “เซาะกร่อนบ่อนทำลายล้าง” ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กรไหนไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ย่อมสูญสลาย ไม่ช้าก็เร็ว นี่ต่างหาก เดิมพันครั้งใหญ่ของจริง!

18 พฤศจิกายน 2564

11:00 น.

การเมือง, คอลัมนิสต์

แผ่นดินไหวยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง หลังคำวินิจฉัยของ ตุลาการศาล รธน. เมื่อ 10 พ.ย. 2564 ที่ร้องโดย นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินและ 1 ใน 14 ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินกรณีการทุจริตของสหกรณ์คลองจั่น 400 ล้าน มติ 8 ต่อ 1 ให้การปราศรัย 10 ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันของม็อบราษฎร นำโดย นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ที่เวทีธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อ 10 ส.ค. 63 ถือเป็นการล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม รธน. ม.49 วรรค 1 และสั่งห้ามจำเลยทั้ง 3 กับกลุ่มองค์กร “เครือข่าย” เลิกการกระทำทันทีรวมทั้งในอนาคตด้วย ขณะข้อหาล้มล้างการปกครองถือเป็นกบฏ และมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต นายณฐพรเรียกร้องตำรวจ อัยการ ดำเนินคดีอาญากับทั้ง 3 ต่อทันที และ ยื่น กกต.ให้ยุบพรรคก้าวไกล อ้างว่า มีการสนับสนุนให้เงินและมี ส.ส.ก้าวไกลไปประกันตัวคนกลุ่มนี้

70 คณาจารย์ทำหนังสือคัดค้านคำวินิจฉัยที่ออกมา และถามกลับว่า นี่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือล้มล้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนกันแน่ 3 คณบดีคณะนิติศาสตร์ชี้ว่า เป็นคำวินิจฉัยที่ตีขลุมและคลุมเครือ ทำให้ไม่เห็นแสงสว่างในระบบกฎหมายและสังคมไทย

 

ขณะที่ นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาล รธน. ยืนยันว่า คำวินิจฉัยของศาล รธน. คือการออกมาเตือนและป้องปรามกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ถอยกลับไม่ให้ลุกลามต่อโดยเชื่อว่า “เหตุการณ์จะสงบโดยเร็ว” พร้อมกับยืนยันไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแก้ รธน.ม.112 ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับศาล รธน. บอกอีกว่า ตนเองก็เคยโดนขู่แต่พร้อมตายได้ทุกวัน ย้ำคำวินิจฉัยของศาล รธน.คือของจริง ไม่ใช่คำขู่ ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ก็พูดในโทนเสียงเดียวกันว่า เมื่อศาลวินิจฉัยออกมาแล้วถือว่าทุกอย่างจบสิ้น จบจริงหรือ?!?

แม้ทั้ง 2 คนนี้จะส่งสัญญาณแทนกลุ่มผู้ถืออำนาจรัฐ แต่วันรุ่งขึ้น ทั้งรุ้งและ 23 องค์กรนักศึกษา กลับออกแถลงการณ์ปฏิเสธกระบวนการไต่สวนและคำวินิจฉัยของศาล รธน. ยืนยัน 10 ข้อเรียกร้องไม่มีเจตนาล้มล้างสถาบัน ในโซเชียลมีเดีย คำว่า ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง มีคนทวีตเป็นล้านครั้งในวันเดียว สื่อต่างประเทศเล่นข่าวนี้อย่างอึกทึกครึกโครม อาทิ เวทียูเอ็น เรื่องสิทธิมนุษยชนยุโรปหลายประเทศและสหรัฐ เรียกร้องให้ไทยทบทวน ม.112

 

ผลคำวินิจฉัย ก่อเกิดม็อบพรึ่บที่แยกปทุมวัน ก่อนเดินขบวนไปยื่นหนังสือ “คัดค้านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” แม้จะเป็นวันหยุด ก็ยังมี จนท.ของสถานทูตเยอรมนีออกมารับคำร้อง นี่แสดงว่า ความสงบไม่ได้จบที่คำวินิจฉัยเลย ม็อบยังเดินหน้าและจุดติดอีกครั้ง และมันกำลังจะเป็นไปอย่างในแถลงการณ์ของ 23 องค์กรนักศึกษาที่ว่า กระแสลมกำลังจะทวีเป็นพายุในไม่ช้า

การยุบพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชนในอดีต เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งของขั้วอนุรักษนิยมครั้งใหญ่ ขนาดทั้ง 2 พรรคชนะชนิดแลนด์สไลด์ เกิดกลุ่มคนเสื้อแดง แต่รัฐก็ปราบได้ราบคาบ แถม ทักษิณ–ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่มีแผ่นดินอยู่ การยุบพรรคอนาคตใหม่ แช่แข็ง ธนาธร–ปิยบุตร–ช่อ พรรณิการ์ 10 ปี ซ้ำรอยไทยรักไทย ก็ไม่เห็นมีอะไร จะยุบพรรคก้าวไกลหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยจากเรื่องหนุนแก้ไข ม.112 อีก จะเป็นไรไป นี่คือ ความเชื่อมั่นและย่ามใจที่เป็นอันตรายและพร้อมจะนำสังคมไปสู่การแตกหักต่างหาก ยิ่งม็อบไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาล รธน. ยิ่งเปิดโอกาสให้ รบ. ทหาร 3 ป. ใช้เป็นข้ออ้างกวาดล้างกบฏได้เต็มที่ อย่างที่เครือข่ายกลุ่มนี้กำลังปูทางอยู่

อะไรจะเกิดหลังจากนี้ มันไม่ใช่เพราะ “ดวงดาวบนท้องฟ้า” ที่โหราจารย์ใหญ่ที่เพิ่งลาลับได้ทำนายไว้ตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้ว ราวตาเห็นว่า จะเกิดเหตุการณ์พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเหมือนในอดีต แต่เพราะเป็นการต่อสู้ระหว่าง “เสรีนิยม” กับ “อนุรักษนิยม” แล้ว ยังเป็นการต่อสู้ระหว่าง “คนรุ่นใหม่” ที่เป็นผู้กุมอนาคตของชาติกับ “คนรุ่นเก่า” บ้าอำนาจ ไม่ยอมปล่อยวาง ใช้กฎหมายกดขี่ประชาชนอย่างบ้าคลั่ง ขณะโลกกำลังถูก “เซาะกร่อนบ่อนทำลายล้าง” ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ จนยากจะต้านทานได้ องค์กรไหนไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ย่อมสูญสลาย ไม่ช้าก็เร็ว นี่ต่างหาก เดิมพันครั้งใหญ่?!?

ไม่ได้ซาดิสต์อยากเห็น “สงครามกลางเมือง” แต่ไม่ได้วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์เช่นกัน ใครเห็นสัญญาณยอมลงจากหลังเสือของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับกลุ่มเครือข่ายบ้าง ช่วยบอกทีเถอะ.

 

—————— 

ดาวประกายพรึก

 

... สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/articles/483599/

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย
ใด้เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อจะแก้รัฐธรรมนูญ เป็นไงละตอแหลเก่งสุดๆ พรรคหิวเงินและอำนาจ เพราะนานๆที่ใด้เป็นรัฐบาล
#ขุดหลุมฝังตัวเอง#
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
 
เป๋อ เด๋อ เปิ่น
ปัญญาอ่อนจนเป็นตัวตลกของโลกไปแล้ว MR.BEAN 84K
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1
 
ICT
 
 
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ไม่ชอบดู "หนังโป๊" ถ้าเข้าใจไม่ผิดคงชอบดูแต่ "หนังมาเฟีย" Godfather
 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  1