พระยมมา. พระยาเร้น.....

พระยมมา. พระยาเร้น.....

ขุนเขาบอก:

พระยมมา. พระยาเร้น.....

บาปบุญคุณโทษ. หรือจะสู้. กฎแห่งกรรม

กรรมคือการกระทำ. จึงต้องนำมาขยาย

มนุษย์ทำกรรม. ต้องรับกรรม  ไปจนตาย

กรรมดี. ชีวิตสบาย. กรรมร้าย. ตกนรกอเวจี

เป็นมนุษย์  สุดประเสริฐ. ก็เลิศแล้ว

กินฟักแม้ว  แล้วใจสุข. ก็สุขขี

กินปูม้า  ใจเป็นทุกข์. ทุกข์อยู่ดี

ทุกชีวี. ตายทุกคน. จนหรือรวย

พระยมมา. พระยาเร้น. ก็เห็นแล้ว

ตามล่าแม้ว. แล้วเป็นไง. แค่ใบ้หวย

ปล้ำผีลุก. ปลุกผีนั่ง. คนยังอวย

แม้วยังรวย. คนยังรัก. หนักกว่าเดิม

เร้นเมฆดำ. ทิฆัมพร. นครร้าง

พระผู้สร้าง. ร้างนคราผีห่าเหิม

เหล่าผีพราย. กลายเป็นเจ้า. เข้าซ้ำเติม

เชื้อราเริม. เริ่มลุกลาม. ตามผีพราย

อาญาเถื่อน. เปื้อนสลิ่มสนิมเขรอะ

ยังสะเออะ. อยากอยู่ยาว. ง่าวชิ๊บอ๋าย

โจรหนอโจร. ปล้นเขามา. หน้าไม่อาย

ทำกรรมร้าย. คงตายตก. นรกอเวจี

นั่นคือคน. ปล้นนรา. ประชาราษฎร์

ป่าวประกาศ. ตนเองเลิศ. ประเสริฐศรี

ตรองดูเถิด. ประเสริฐแท้. (ฤา)แค่วจี

เป็นคนดี. แค่คำพูด. สุดแต่กรรม.....

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

2 ความคิดเห็น

 
big60

โดยความเป็นจริง ที่จริงแท้ มนุษย์ก็คือ สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่ง ที่กินอาหาร ขับถ่าย เจริญเติบโตสุดขีด แล้วก็หมดอายุขัย เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต่างกันแต่การพัฒนาทางร่างกายและจิตใจเท่านั้น ในสังคมมนุษย์จึงมีแต่มนุษย์เหมือนกันเท่านั้น สูงต่ำกว่ากันบ้าง ก็ตามระดับจิตใจที่พัฒนาต่างกัน

...

ชั่ว ดี ของมนุษย์ จึงไม่ได้วัดที่กรอบทางสังคมที่ไครสร้างขึ้น เพราะไครสร้างกรอบไดขึ้นมา ก็เพื่อประโยชน์ของคนสร้างกรอบเป็นใหญ่ แต่ ชั่ว ดี ในสังคมมนุษย์ วัดกันที่ สิ่งที่ทำต่อสังคมมนุษย์ด้วยกันเอง และทำต่อสังคมของสิ่งมีชีวิตอื่น สิ่งได ทำแล้วเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อยู่ร่วมสังคมกัน

...

สิ่งนั้น เป็นความชั่วแน่นอน วาทะกรรมไดๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลเดือดร้อนที่เกิดนั้นได้เลย สิ่งไดทำแล้ว ตนเองก็เป็นสุข ผู้อยู่ร่วมสังคมก็เป็นสุข สิ่งนั้น เป็นความดีแน่นอน แม้วาทะกรรมไดๆ ก็ไม่อาจเปลี่ยนผลแห่งความสุขที่เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคมได้เลย นี่เป็นกฏตัดสินความ ดี ชั่ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
3 ส

เยี่ยมครับโอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0