พรรคเพื่อไทย หัวใจเพื่อเธอ 3

พรรคเพื่อไทย หัวใจเพื่อเธอ 3

ได้รูปคนโน้นคนนี้มาผสมกันเป็นเพลงพรรคเพื่อไทย หัวใจเพื่อเธอ 3 ครับ

ขอขอบคุณท่านที่นำภาพมาลงครับ . . ขอบคุณนะ เต้น เต้น เต้น

3 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

เพื่อไทย หัวใจประชาธิปไตย สู้ สู้ 

 
3 ส

เพื่อไทย

OK

 
nopin

เอาคนนี้เป็น นายกกกก็ได้หนับหนุน26