ฝ่ายประชาธิปไตยควรร่วมตั้งรับความเห็น+ร่างต้นฉบับ รธน. ที่ดี นำเสนอประชาชนเลย

ฝ่ายประชาธิปไตยควรร่วมตั้งรับความเห็น+ร่างต้นฉบับ รธน. ที่ดี นำเสนอประชาชนเลย

ป่วยการไปเรียกร้อง ร่วมกันตั้ง สสร.ประชาชน
ร่วมร่าง รธน.ฉบับประชาชนออกมาเลย
ตั้งต้น รธน.ฉบับอุดมคติ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

เห็นด้วยครับ

ใช่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0