ฝากกลอนสำหรับคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ !!!

ฝากกลอนสำหรับคืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ !!!

 

16

3 ความคิดเห็น

 
payai97

ราตรียังยาว..อย่างเพิ่งด่วนสรุป

 
willy

เมื่อวิกาลยาวนานผ่านพ้นไป ฝันร้ายก็จะจบสิ้นลง

รุ่งอรุณเบิกฟ้าก็จะพลันบังเกิด!

ปลื้ม

 
3 ส

วิ่ง