ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินควรหยุดเข้าบ้านลูกค้า

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินควรหยุดเข้าบ้านลูกค้า

ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมีความเสี่ยงกับการเข้าสำรวจบ้านลูกค้า ขณะเดียวกันลูกค้าก็ผวาที่มีผู้มาเยี่ยมเยือน ธนาคารควรให้ผู้ประเมิน ประเมินโดยไม่ต้องเข้าบ้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่าในขณะนี้ทั้งลูกค้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินต่างไม่สบายใจที่มีการสำรวจประเมินราคาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกรณีเข้าไปในบ้านของลูกค้า

            ในกรณีวิสาหกิจต่างๆ เช่น สำนักงานหรือโรงงาน ก็อาจมีมาตรการป้องกันที่ดี ทั้งการวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ  แต่สำหรับการที่มีผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในฐานะ “คนแปลกหน้า” เข้ามาในบ้าน ก็ย่อมสร้างความไม่สบายใจว่าผู้ประเมินที่อาจมีสุขภาพแข็งแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคร้ายเข้าไปในบ้านหรือไม่  ส่วนผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเอง ก็อาจไม่สบายใจที่เข้าไปในบ้าน ซึ่งอาจมีผู้ป่วยเป็นหวัดธรรมดาหรือหวัดไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ไม่มีใครทราบ

            ในสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน สมาคมนายหน้า และสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินสามารถประเมินบ้านได้โดยไม่ต้องเข้าไปภายในรั้วบ้านหรือตัวบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคจากกันและกัน  สำหรับเอกสารต่างๆ ก็ยังสามารถรับส่งได้ตามปกติ หรืออาจจัดส่งออนไลน์  ผู้ประเมินสามารถสำรวจสภาพโดยรอบตัวบ้านและชุมชนโดยไม่ต้องเข้าไปภายในบ้าน โดยอาศัยการใช้แผนที่ใน google ทั้งนี้อาจยกเว้นในกรณีจำเป็นจริงๆ เช่น เป็นบ้านที่มีการก่อสร้างหรือตบแต่งเป็นพิเศษซึ่งเจ้าของบ้านจำเป็นต้องบอกรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น

            ในกรณีประเทศไทย ก็ควรปฏิบัติเช่นกัน  สำหรับสัดส่วนเงินกู้ก็อาจลดหย่อนลงไปบ้าง เผื่อว่ามีโอกาสประเมินสูงเกินความเป็นจริง (เช่น ในกรณีที่ตัวบ้านมีค่าเสื่อมมากกว่าปกติและไม่อาจเข้าไปสำรวจได้) โดยอาจลดหย่อนลงจากการให้กู้ที่ 90% เป็น 85% เป็นต้น  การลดสัดส่วนเงินกู้นี้อาจเป็นที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายเนื่องจากในภาวะขณะนี้ โอกาสที่จะมีผลกระทบต่อราคาบ้านในอนาคต ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

            อย่างไรก็ตามหากการแพร่ของเชื้อโรคหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น จนมีผู้ติดโรคมากเป็นพิเศษ อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินจนไม่สามารถออกประเมินได้ หรือทางราชการสั่งงดออกจากบ้าน 24 ชั่วโมง การประเมินค่าทรัพย์สิน การอำนวยสินเชื่อ ฯลฯ ก็คงต้องเลื่อนออกไป


ที่มาของภาพประกอบ: https://www.manausa.com/blog/property-appraisal-disagreement/

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

ติดตามครับ

ใช่

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0