ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาจากสนช. ที่มาจากตู่ แล้วจะให้ผู้ตรวจมาตัดสินตู่ เนี่ยนะ...

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาจากสนช. ที่มาจากตู่ แล้วจะให้ผู้ตรวจมาตัดสินตู่ เนี่ยนะ...

ซับซ้อนเหลือเกิน..งงไปหมดแล้ว... คิดไม่ออกจริงๆ

091609

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

3 ความคิดเห็น

 
3 ส

อนาถ

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
markpakma

ผู้ตรวจการคนปัจจุบัน ผู้สนองพระบรมราชโองการคือ..... แอ่น.... แอน.... แอ้น.....

สภา สนช. ที่ตู่ตั้งเองทั้งหมด.... 

091609

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
markpakma

ตู่เป็นคนแต่งตั้งสภา สนช. 

และสภา สนช.เป็นผู้แต่งตั้งศาลปกครอง ศาลรธน. อัยการสูงสุด อีกด้วย

เรียกว่าตู่ไปศาลไหนรูไหนก็รอดหมด

091609

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0