ผมสงสารพี่น้องคนไทยที่ สงกรานต์ ปีใหม่ ต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะ !!!

ผมสงสารพี่น้องคนไทยที่ สงกรานต์ ปีใหม่ ต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะ !!!

เมื่อไรจะมีนายกรัฐมนตรีที่มีวิสัย มีการมองออกถึงอนาคตคนไทย มีความรู้ มีความสามารถ

มีวิชัน  ที่ทำความเจริญให้กับคนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้มีงานทำได้มีความเจริญในพื้นที่

ของตัวเองนะ   เวลาสงกรานต์ปีใหม่ไม่ต้องแห่เดินทางกลับไม่ต้องมานับศพคนตายในช่วงเทศกาลกัน

ผมสงสารพี่น้องคนไทยต่างจังหวัดจริงๆเขาไม่มีความสุขเลยนะ ต้องแย่งกันกินแย่งกันขี้แย่งกันเยี่ยว

มันมีความสุขเหรอครับ

3 ความคิดเห็น

 
ไพร่รอนาย

แหม...ก็เสนอแนะแนวคิดสหพันธรัฐของลุงสนามหลวงไปเลยสิเดฟ ไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกเขาชอบวิถีแบบนั้นเอง

 
619

ธิดาแอลเอด้วยเปล่าละ  ....บ้านรก 

 
3 ส

ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับโอเคนะ