#ผนงรจตกม . ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด

#ผนงรจตกม . ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด

ประเทศไทยคนไทยครับ ถ้า ประเทศนี้ มีผู้นำโง่ ตัดสินใจโง่ๆ ประเทศชาติก็แย่อยู่แล้ว แต่ถ้าโง่ด้วย แล้วฉลาดแกมโกงด้วย เก็บภาษีบุหรื่จาก 84000 กว่าล้านเหลือ 1200 กว่าล้าน นี้มันโง่แบบใหนครับ ประเทศ ยิ่งล่มจม หนักเข้าไปอีก ไม่คิดถึงลูกหลานไทยเลยเหรอครับ ท่านหาเงินเยอะๆ เอาไปใช้ ชาติหน้าได้ไหมครับ แต่ก็สงสัยคนไทยบางกลุ่มก็ชอบเลือก เอาพรรคพวกนี้เข้ามา เลือกตั่งซ่อม ทีไรมันชนะทุกทีเลย เป็นเพราะอะไรครับประเทศไทย

 

 • love
  5
 • haha
  1
 • wow
  4
 • sad
  2

3 ความเห็น

 
3 ส

คนไทย

เปื่อยสุด ๆ

 • love
  2
 • haha
  4
 • wow
  1
 • sad
  2
 
ปั้นจิ้ม

ฝากข้อความให้อ่านคับ...

ตามนี้

เด็ก นศ.คนหนึ่งเขียนข้อความ

ในเฟส ดีมาก...

คุณมองไม่เห็นรถถังแล่นไป

บนถนนหรอก รัฐประหาร

ยุคปี2020เปลี่ยนไป มันแล่น

เข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญ

ในสำนักงานการเลือกตั้ง 

ในสำนักงานปราบปรามทุจริต

แห่งชาติ  

 

ถึงแม้คุณจะเห็นรถยานหุ้มเกราะ

ที่พวกเขาต้องการให้คุณเห็น  

มันไม่ได้บรรทุกชายในชุดลาย

พรางพร้อมอาวุธสงครามอีก

ต่อไป 

 

หากเป็นพลเรือนและทหาร

สวมสูท ในนามสมาชิกวุฒฺิสภา

สองร้อยห้าสิบ ซึ่งภารกิจหลัก

ของคนพวกนี้ก็โหวตเลือก

หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็น

นายกฯ และทำตัวเป็นองครักษ์

หัวหน้าเผด็จการและไม่เคย

เห็นหัวประชาชน

 

พวกเขาสุมหัวกันฉีกรัฐธรรมนูญ  

แล้วบรรจงเขียนขึ้นใหม่เพื่อให้

ตัวเองและพรรคพวกสืบต่อ

อำนาจต่อไป พ่วงด้วยกติกา

กีดกันคนอื่น 

แต่เปิดทางสะดวกให้กับตัวเอง

และพรรคพวกเสวยอำนาจและ

ผลประโยชย์

 

พวกเขามักท่องคาถาดั้งเดิมใน

ยามที่ต้องการกดหัวประชาชน

มึงต้องเคารพศาล เคารพกติกา

บ้านเมือง  อย่าทำผิดกฎหมาย

และพวกเขาก็ทำเหมือนเดิม 

ทุกครั้งที่พรรคพวกตัวเองทำผิด

หรือยิ่งกว่าผิด  พวกเขาจะส่ง

เสียงสอดรับกันและกัน ตีความ

กฎหมายไปอีกทางและก็พร้อม

หน้ากันลอยนวลไปได้ทุกครั้ง

 

คุณอาจมองไม่เห็นรถถังแต่

อำนาจรัฐประหารยังกดหัว

คุณเรื่อยไป แม้ประเทศจะผ่าน

การเลือกตั้งลายพรางมาเกือบ

จะครบปี 

 

พรรคการเมืองถูกยุบและ

นักการเมืองหลายคนกลาย

เป็นโสเภณี 

แต่สิ่งที่ยังคงเดิมเรื่อยไป ก็คือ...

ประเทศจะยังถูกดองไว้ในขวด

แก้วแห่งกาลเวลา

โฮ่

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  4
 • sad
  3
 
เสือนอ้ย

เยี่ยมครับ ข้อเขียนนักศึกษา คิดถูกแล้วครับ รักษาเนื้อรักษาตัว ไว้คุณจะเป็นน้ำดี ล้างน้ำเน่า ผูใหญ่หัวโบราณ นักการเมือหัวเก่าประเทศไทย ทีเห็นแก้ได้ เห็นแก่ผลประโยชน์พรรคพวกตัวเอง ไม่สนใจประเทศชาติ พวกกูต้องมาก่อน

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  1
 • sad
  3