ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย

ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย

ฉลามเขียว : ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย

http://www.voicetv.co.th/blog/505087.html

6 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:33 น.
 

 ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย

 ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย
บทความโดย ฉลามเขียว
คอลัมนิสต์ผู้ข้ามยุคจากกระดาษสู่สื่อดิจิทัล

“ผมนำโครงการนี้ไปหารือกับนายกรัฐมนตรี โชคดีมาก...ท่านให้เดินหน้านำเข้าครม.วันที่ 4 ก.ค.ทันที ให้ใช้งบกลางเร่งด่วน ที่กระจายเงินสู่ชุมชนลงไปที่เกษตรกรโดยตรงที่มีรายได้น้อยอย่างรวดเร็ว ผมเชื่อว่ามีคนคอยจ้องคอยมอง  เพราะใช้งบเร่งด่วน ทำระยะสั้นภายใน 90 วัน มีคนจับตาดูโครงการนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่  ผมห่วงใย  ทำอย่างไรใช้เงินนี้ให้สำเร็จ เป็นโจทย์ข้อแรก   การเอาเงิน 2.2 หมื่นล้านมาให้เกษตรกร  เงินเข้าสู่เป้าหมายได้ทั่วถึงไหม  เป็นเรื่องที่เขาจับตา พวกเรามาช่วยกันดูให้กระจาย  ตรงเข้าสู่เป้าหมายเกษตรกรยากจนในชุมชน เป็นเรื่องช่วยพี่น้องเราต้องดูแลให้เกิดกระจายอย่างทั่วถึง  อย่าให้มีญาติพี่น้องกับพวกที่ดูแลโครงการ  ต้องระมัดระวังมากเรื่องความโปร่งใสชัดเจน  วันนี้ถ้าใครเข้าร่วมโครงการได้เงิน 2,500 บาทจ่ายค่าแรง ...ขอย้ำ....คนจัดทำบัญชี อย่าให้มีบัญชีผี ผมห่วงใยมาก ...ถ้ามีทุจริตขึ้นคือที่เสียใจคือเกษตรกรเอง  ดังนั้นต้องช่วยกันดูทุกฝ่ายเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จ”

ความข้างต้น  “พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ” รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ของรัฐบาล คสช.นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พูดที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ  เมื่อตอนเช้า 1 ก.ค.2560 ในขณะเป็นประธานเปิดโครงการ 9101

นายฉลามเขียว อ่านถ้อยคำนี้จากข่าว  ไม่ใช่น้ำตาจะไหลนะครับ  น้ำตาของผมไหลพรากเลยล่ะ  มันตื่นเต้นดีใจที่คนยากคนจนทั่วประเทศไทย 6.3 ล้านคน จะได้รับเงินคนละ 2,500 บาท  เป็นค่าจ้างแรงงานที่รัฐบาลท่านส่งเงินไปให้ 22,000 ล้านบาท

เงินมหาศาลขนาดนี้เมื่อไปอยู่ในมือคนจนผู้มีรายได้น้อย  ก็ซื้อของครับ ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใครก็รู้ เมื่อเงินเข้าไปในตลาดก็เกิดการหมุนหลายรอบ   ซี่งนั่นก็เป็นทฤษฎีในช่วงที่ชาติบ้านเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ต้องใช้งบกลาง  มันเร่งด่วนมากเลยรึ  และ 22,000 ล้านบาทจะทำอะไร ท่านพล.อ.ฉัตรชัย พูดไว้ครับ

จะต้องเป็นโครงการ ที่แต่ละชุมชนเสนอ  จะต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้ 8 กลุ่ม โครงการ ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร และการแปรรูปการผลิต ด้านปศุสัตว์ ขนาดเล็ก ด้านประมง และด้านอื่นๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้ทุกโครงการเกิดความยั่งยืน มีผลผลิตต่อยอดโครงการรอบสองรอบสามได้ ทำให้เกิดการเกษตรที่เข้มแข็งได้ และจะต้องเป็นการจ้างแรงงาน ร้อยละ 50 ในพื้นที่”

โครงการจะเริ่มวันที่ 28 ก.ค.2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ถึง 30 ก.ย.2560  ระยะเวลา 80 กว่าวันจะเกิดเป็นความสำเร็จยั่งยืนรึ  คนไทยก็คิดเป็นครับ 

แต่ตัวผมไม่คิดประเด็นความสำเร็จ ผมฝังใจและดีใจที่รัฐบาลท่านส่งเงินไปให้คนยากจนคน  อันเป็นวิสัยของคนเป็นรัฐบาลจะต้องช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย  ต้องชื่นชม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลชุดนี้  ที่ได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่ก็รักประชาชนเช่นเดียวกับนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

นักเลือกตั้ง ... ต้องรักประชาชนให้มาก  เพราะอำนาจอธิปไตยที่ได้ไปนั้น  เป็นอำนาจของประชาชนที่มอบให้  ให้นักการเมืองที่ชาวบ้านชื่นชอบเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยทำหน้าที่รับบาลบริหารประเทศ ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ขณะที่นักเลือกตั้งฝ่ายไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องทำงานให้ประชาชนเช่นเดียวกัน  ควบคุมรัฐบาลในวิธีการของประชาธิปไตย

โกงแน่นอน....

จุดด้อยของผมที่รู้ตัวเองดีที่สุดก็คือ ผมชอบคิดลบ นั่นเพราะความเคยชิน เพราะเห็นมามากมาย ทุกโครงการของภาครัฐที่ให้ประชาชนท้องถิ่นจัดการแบ่งสรรเงินที่รัฐบาลส่งไปให้กันเอง มันจะต้องมีเรื่องทุกครั้ง  เล่นพรรคเล่นพวก เอาแต่ญาติพี่น้องของตัวเอง ใส่ชื่อในบัญชีได้เงิน  ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกัน ผมเชื่อว่าท่าน พล.อ.ฉัครชัย ก็คงรู้วิถีคนไทย  ท่านจึงได้พูดเตือน “พวกคนทำบัญชี” ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีหน้าที่ใส่ชื่อใครเป็นคนที่จะได้รับแจกเงินหัวละ 2,500 บาท ด้วยการทำงานในโครงการ...” ขอย้ำ....คนจัดทำบัญชี อย่าให้มีบัญชีผี ผมห่วงใยมาก”

พล.อ.ฉัตรชัยท่านรอบคอบนะ

นายกฯปู-ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็เช่นเดียวกัน

ปูยิ่งลักษณ์ ได้อำนาจการเมืองพราะประชาชนไทยทั้งประเทศมอบให้ในการเลือกตั้งทั่วไป  ปูและพรรคเพื่อไทยประกาศนโยบายจะรับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาท  จากการที่ได้ศึกษามาอย่างดีแล้วว่า  ราคานี้จึงจะทำให้ชาวนาคุ้มทุน  และอยู่ได้อย่างมีความสุข 

รับจำนำข้าวเกวียนละ 15,000 บาท เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยประกาศ และประชาชนรับ  จึงมอบฉันทามติให้  ก็ถามว่า  เมื่อได้อำนาจรัฐมาแล้วปูยิ่งลักษณ์เบี้ยวไม่รับจำนำข้าวได้มั๊ย....ก็ไม่ได้  ดังนั้นการรับจำนำข้าวจึงเป็นการทำตรามนโยบายที่หาเสียงไว้ในวิสัยที่นักการเมืองพึงกระทำ

และทำอย่างรอบคอบ  ปูยิ่งลักษณ์สั่งกำชับหลายครั้ง ออกไปตรวจงานเองก็หลายครั้ง  มีการสร้างกลไกควบคุมการรับจำนำข้าวขึ้นมามากมายหลายมาตรการ  เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่าให้เกิดการทุจริตคดโกง  ปูยิ่งลักษณ์กำกับดูแลการรับจำนำข้าวทั่วประเทศได้อย่างดี  ทุกอย่างราบรื่น

ฉลามเขียว เอาเรื่องนี้มาเขียนวันนี้เพื่ออะไร  โยงการทุ่มเงิน 22,000 ล้านของรัฐบาลปัจจุบันเข้ากับรับจำนำข้าวของปูยิ่งลักษณ์เพื่ออะไร 

มันเป็นดังนี้ครับ

ผมตั้งชื่อเชื่อง “ปูยิ่งลักษณ์กับพลเอกฉัตรชัย” ก็เพราะมันหมาดๆ ดีแท้

พล.อ.ฉัตรชัย พูดดักคอคนทำบัญชีอย่าให้มีบัญชีผี ท่านห่วงใยมาก  ปู ยิ่งลักษณ์ก็ทำการอย่างรัดกุมไม่ให้มีเรื่องเสียหายในการรับจำนำข้าว  ก็ถือว่าพล.อ.ฉัตรชัยท่านไม่ได้ละเลยในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของท่าน  ปูยิ่งลักษณ์ก็ไม่ละเลย....ผมจึงตั้งชื่อเรื่องในสไลต์ clickbait…เพื่อเพิ่มความร้อนระอุ

และก็เพื่อให้คนไทยรู้ครับว่า คดีรับจำนำข้าวของนายกฯปูยิ่งลักษณ์ เป็นที่คาดว่าการสืบพยานจะเสร็จสิ้นในวันที่ 21 ก.ค.2560 และหลังจากนั้นน่าจะอีกประมาณเดือนก็จะมีคำตัดสินใน 2 ประการคือ  ปูยิ่งลักษณ์ละเลยให้เกิดการทุจริตในการรับจำนำข้าว  กับ  ทำเกิดความเสียหายในการรับจำนำข้าว

ผลตัดสินจะออกมาอย่างไรสุดแล้วแต่ศาลครับ  ใครผู้ใดก็ไปก้าวล่วงไม่ได้

สำหรับตัวผม นายฉลามเขียว ที่เขียนวันนี้ก็เพื่อย้ำกับคนไทยครับ  การช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของนักการเมืองผู้บริหารประเทศ รัฐบาล คสช.ก็ช่วยคนจน  รัฐบาลพรรคเพื่อไทยของนายกฯปูยิ่งลักษณ์เมื่อประกาศนโยบายออกไปก็ต้องทำตามนโยบาย  และโลกใบนี้ก็ไม่เคยมีกรณีถูกดำเนินคดีเพราะทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ต่อสาธารณะ

ฉลามเขียว

6 กรกฎาคม 2560

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

8 ความคิดเห็น

 
3 ส

นายกหญิงโอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
markpakma

หวังว่าการแจกเงินครั้งนี้คงทำกำไรนะครับ... อย่าให้เหมือนจำนำข้าว..รัฐขาดทุน.. ยึดทรัพย์นายก

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
big60

อำนาจคือความถูกต้อง แม้ว่าอำนาจนั้นจะเกิดจากสิ่งที่ผิด ผู้มีอำนาจคือผู้ถูกต้อง แม้ว่าจะทำสิ่งที่ผิดก็ตาม เพราะเมื่อมีอำนาจ ย่อมสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นถูกทั้งหมดได้ โดยใช้อำนาจที่มีอยู่บังคับเอา จะแก้ไขได้ ก็ต้องใช้อำนาจที่ใหญ่กว่ามาเปลี่ยนแปลง

...

คนโลภบางกลุ่มจึงได้แสวงหาอำนาจ แม้ว่ามันจะได้มาบนทรากปรักหักพังของประเทศก็ตาม สุดท้ายก็ไม่มีไครได้อะไร นอกจากความเสียหายของประเทศอย่างเดียว หลายประเทศก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างมาแล้ว แต่ว่า มันก็ไม่ได้ทำให้ความโลภของคนลดลง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
nongor [ระงับการใช้งานชั่วคราว]

ระบุบุคคลได้ไหม

.

.

.

เจ้าของเม้นท์ชวนแตกแยกดีใช่ไหม

.

.

ก็แค่

อยากให้ทุกคนมองเห็นความเป็นจริง

เหมือนที่คุณbig60เม้นท์มาโดยไม่ระบุบุคคลเท่านั้น

และที่คุณbig60เม้นท์มาทั้งหมดนี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจเจ้าของเม้นท์นี้เสมอ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
big60

นี่เป็นเรื่องของหลักความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่บนโลกนี้  หลักการณ์นี้ เป็นหลักสากลทั้งโลก ถ้าจำเพาะตัวบุคคลเมื่อไหร่  ก็เป็นแค่ความชอบความชังส่วนตัว ความชอบความชังส่วนตัวนั้น ไม่เคยทำให้สังคมไดเจริญได้ มีแต่แตกแยกล่มสลายไปเท่านั้น เพราะล้านคนก็ล้านความชอบความชัง แต่หลักความจริงมีอยู่หลักเดียว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
payai97

รัฐบาลเพื่อไทย..รับจำนำข้าวชาวนา

จ่ายเงินให้ชาวนา..รัฐได้ข้าวมาขายเอาเงินคืน

ไม่ว่าจะขายได้กำไรหรือขาดทุน..แต่ก็ยังได้เงินกลับคืนวันยังค่ำ

แถมเงินที่ชาวนาจำนำข้าว..ยังเอามาใช้จ่ายหมุนเวียนในตลาดหลายรอบ

แต่ถามว่า..แจกเงินฟรีๆ เงินจะหมุนในตลาดรึเปล่ายังไม่แน่นอน

เพราะพวกเขาอาจเก็บเงินใส่กระปุกก็ได้..ใครจะไปรู้

แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ..คือรัฐไม่ได้อะไรกลับคืน

ไม่เหมือนจำนำข้าว..ได้ข้าวมาขายได้เงินคืน

.........     \***Peekkkkk**  .........

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
somanyl

จำนำข้าว  รัฐได้ข้าว ชาวนาได้เงิน มีเงินหมุนเวียนในระบบ  คือประชานิยม

แจกเงินฟรีๆ  กระปริบกะปรอย ยังไม่พอกันตาย คือประชารัฐ นโยบาย สิ้นคิด ชัดๆ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
payai97

สุดยอด

ที่น่าสมเพชกว่านั้น ก็คือ..จ่ายครั้งเดียวแล้วจบ

ทำเหมือนกับว่า..เงินที่จะเอามาแจกชาวบ้าน 2500/คน

ชาวบ้านเอามากินมาใช้ได้ตลอดชีวิต ตลอดชาตินี้..ยังงั้นแหละ

แทนที่จะดูแลช่วยเหลือ..เรื่องราคาพืชผล

ให้มันสมน้ำสมเนื้อ สมเหตุสมผล..ถึงได้กำไรไม่มาก

แต่ไม่ขาดทุนก็ยังดี..จะได้มีเงินเหลือไว้ลงทุนทำครั้งต่อไป

ไม่ต้องมารอแจกเงินจากเผด็จการ..ทำเหมือนชาวบ้านต่ำต้อยเป็นขอทาน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0