ปปช.มีหนาวแน่คราวนี้ ใครไม่ชอบพฤติกรรมที่เอนเอียง ช่วยกันบดขยี้ต่อ อย่าให้เหิมเกริมต่อไป

ปปช.มีหนาวแน่คราวนี้ ใครไม่ชอบพฤติกรรมที่เอนเอียง ช่วยกันบดขยี้ต่อ อย่าให้เหิมเกริมต่อไป

มติ"ศาลฎีกา" 141 ต่อ 28 เห็นชอบ ให้ "ป.ป.ช."ถูกฟ้องร้องได้


มติ"ศาลฎีกา" 141 ต่อ 28 เห็นชอบ ให้ "ป.ป.ช."ถูกฟ้องร้องได้

https://siamrath.co.th/n/90418

สำนักข่าวอิศรารายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยนาย ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้นำความเห็นของผู้ช่วยผู้พิพากษา 2 คนซึ่งเป็นองค์คณะในศาลฎีกา เห็นแย้งกับหัวหน้าองค์คณะในศาลฎีกา กรณีที่มีโจทย์ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งเป็นเจ้าของคดี มีความเห็นตามศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ พิพากษาว่า ป.ป.ช. เป็นองค์กรพิเศษที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาอีก 2 คนซึ่งเป็นองค์คณะเห็นแย้ง โดยเห็นว่า ป.ป.ช.ถูกฟ้องร้องได้

          
ทั้งนี้เมื่อมีความเห็นแย้งในคำพิพากษาขององค์คณะในศาลฎีกา สำนวนคดีจึงถูกส่งถึงนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ซึ่งประธานศาลฎีกาต้องการให้เกิดความรอบคอบ จึงนัดที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณากรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการวางแนวคำพิพากษาว่า ป.ป.ช. เป็นองค์กรที่ไม่สามารถฟ้องร้องได้ แต่ในครั้งนี้ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า ป.ป.ช. เป็นองค์กรซึ่งมีที่มาตามขั้นปกติ ขณะที่องค์อื่นมีที่มาที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมีประสิทธิภาพยังสามารถถูกฟ้องร้องได้ ในที่สุดที่ประชุมจึงมีมติด้วยคะแนนเสียง 141 ต่อ 28 เห็นว่า ป.ป.ช. ถูกฟ้องร้องได้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

7 ความคิดเห็น

 
สุภาพชนคนรักประชาธิปไตย

ได้มีคนประเดิมแน่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
markpakma

องค์กรอิสระทุกองค์กรควรถูกฟ้องร้องได้...โดยให้ศาลระหว่างประเทศ

มีสิทธิเป็นผู้พิจารณาตามถิ่นพำนักของผู้เสียหาย ...เนื่องจากเป็นผู้ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งต่างจากตุลาการในประเทศที่ล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

แต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งสิ้น

ประกอบกับระบบตุลาการไทยถูกชี้นำโดยกลุ่มบุคคล

คณะบุคคลผู้ฝักไฝ่ในทางการเมือง เรียกและรับผลประโยชน์จากการเมือง

โดยตำแหน่งโดยหน้าที่ โดยสวัสดิการ และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การรับหน้าที่พิเศษ

จนกลายเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกบฎอย่างที่เห็นกันอยู่

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ผักหวานป่า

สถานการณ์ระบบตุลาการปัจจุบัน

เหมื่อนที่สุนทรภู่หล่าวไว้ในกาพย์เรื่อง พระไชยสุริยา

หาอ่านได้ในกูเกิ้ล  0221

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
kui100302

เทวดาจะตกสวรรค์ ก็คราวนี้แหละครับ พี่น้องง\**Tongue-Tongue*02**

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่เห้ปปช

โมโห

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
น้ำกรดแช่เย็น
 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
big60

ก็ทุกองค์กรนั่นแหละ ถ้าอยากรักษาคุณค่า รักษาเกียรติ์ยศ ขององค์กร ก็ต้องรักษาเจตนารมณ์ของการก่อตั้งองค์กร รักษาจรรยาบรรณขององค์กรอย่างเคร่งครัด

...

ทำได้แบบนี้ ก็จะเป็นเสาหลักอันแข็งแกร่งของประเทศได้อย่างดี แต่ถ้าไม่อยากทำก็ตามใจ ไม่รักษา วันหนึ่ง ความเสื่อมถอยจะมาเยือนองค์กรเอง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0