บอกอาเบะ และ บันคีมูน ว่าประเทศจะนี้มีเลือกตั้ง แล้วไม่มีจริง อันนี้ถือเป็นการโกหกผ่านโซเชียลผิดพรบ.คอม บุรินทร์ไม่แจ้งความเหรอ

บอกอาเบะ และ บันคีมูน ว่าประเทศจะนี้มีเลือกตั้ง แล้วไม่มีจริง อันนี้ถือเป็นการโกหกผ่านโซเชียลผิดพรบ.คอม บุรินทร์ไม่แจ้งความเหรอ

มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(๑) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวล กฎหมายอาญา

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของ ประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

https://hilight.kapook.com/img_cms2/user/aranya/22196389_154695977201681...

http://i.imgur.com/Jz6VmY4.jpg

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ทะเห้

โมโห

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  3
 
619

อาเบะตอนนี้ประเทศเขาย่อยยับกับภัยพิบัติ

เขาไม่ร้องสักเอะเลยนะ  

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  2