น่าจะได้เห็นใบลาออกของประยุทธ์ในวันในพรุ่ง?!

น่าจะได้เห็นใบลาออกของประยุทธ์ในวันในพรุ่ง?!

แต่ยังอยู่ในสถานะรักษาการณ์

รัฐบาลใหม่จะจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนงานพระราชพิธีฯ

ทำหน้าที่เป็นแม่งานจัดให้พระราชพิธีฯดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติ

งานหลักของสส.ชุดนี้คือการร่าง/แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลให้เสร็จสมบูรณ์

ใช้เวลาอย่างมากหนึ่งถึงสองปีไม่เกิน

แล้วยุบสภาฯเลือกตั้งใหม่

ประเทศไทยจะเข้ารูปเข้ารอยตามนานาอารยประเทศ

รัฐประหารสูญพันธุ์!

เสียงสุนัขเกรียวกราวที่หน้าบ้านทำให้ผมสะดุ้ง...

อ้าว นี่กูฝันนี่หว่า...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0