นี่แหละอุดมการณ์อันแน่วแน่

นี่แหละอุดมการณ์อันแน่วแน่

4 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

นี่แหละอุดมการณ์อันแน่วแน่ เราเพื่อไทยไม่ใช่พวกเพื่อดูด..14

 
น้ำกรดแช่เย็น
 
3 ส

เยี่ยมครับ

จูจุ๊บ

 
Chow

เพื่อไทย...

เน้นชัดๆตรงๆ ทำทันทีที่ได้เสียงข้างมาก

แก้เศรษฐกิจต้อง....1 ...2...3......และ.....ฯลฯ

หากติดขัดเพราะ...รธน......ก็จัดการแก้ไขทันที....

หากไม่สำเร็จเพราะมีการขัดขวางจากอำนาจเก่า... ก็ประกาศยุบสภา..โดยทันทีไม่ต้องรีรอ

มอบให้ ปชช. ตัดสินใหม่.......หากได้รับฉันทานุมัติจาก ปชช...ก็ทำแบบเดิม

.....ไปเรื่อยๆ...ก็อยากจะรู้ว่า...พวกเขาจะทน หรือ...หนากันได้ขนาดไหน