นี่แหละที่สังคมต้องการ

นี่แหละที่สังคมต้องการ

 • love
  2
 • haha
  3
 • wow
  3
 • sad
  5
คุณรู้สึก sad

2 ความเห็น

 
ปั้นจิ้ม

อะไรที่ คิดแย้ง แม่งมองผิด

อย่าจริต นำเสนอ เพื่อแก้ไข

อะไรที่ ทำถูกเกิน หน้ากูไป

แม้คิดได้ กูไม่สน คนจัญไร...

แบร่ ๆ

 • love
  4
 • haha
  5
 • wow
  4
 • sad
  7
 
3 ส

 เผด็จการ

โกรธแล้ว

 • love
  5
 • haha
  7
 • wow
  5
 • sad
  5