นี่คือสภาวะอัน”อ-ปกติ”ของ “รัฐบาล” สวน(สัตว์)ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋ว

นี่คือสภาวะอัน”อ-ปกติ”ของ “รัฐบาล” สวน(สัตว์)ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋ว

09.00 INDEX รอยร้าว ระหว่าง พรรคร่วมรัฐบาล ปัญหา ศักย์ผู้นำ และ”บูรณาการ”
https://www.matichon.co.th/politics/news_1775475

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม กำลังกลายเป็นวันสำคัญ เป็นวันอันชี้ขาดว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะยังสามารถรักษา 251 เสียงที่ได้ มาเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนไว้ได้หรือไม่

เพราะเด่นชัดแล้วว่าจะเป็นวันที่ นายอุตตม สาวนายน และ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ จะแสดงบทบาทสำคัญ
ในฐานะหัวหน้าและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ

 

ในการประสานและเชิญแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเข้าพบและหารือกันอย่างไม่เป็นทางการกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ทั้งๆที่ในวันอังคาร 3 ธันวาคม ก็เป็นวันประชุมครม.ตามปกติ แต่ก็ต้องมีการนัดสังสรรค์อย่างเป็นพิเศษ

นี่คือสภาวะอัน”อ-ปกติ”ของ “รัฐบาล”

คำยืนยันอันมาจากพรรคพลังประชารัฐกรณีของวันที่ 3 ธันวาคมเท่ากับเป็นการตอกย้ำให้เห็นเด่นชัดถึงสภาวะ”ไม่ปกติ”ทางการเมืองที่ดำรงอยู่ในรัฐบาล

ตอกย้ำว่า”ข่าวลือ”ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีอยู่จริง

ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแบน 3 สารพิษอันตราย

ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ ในรายละเอียดการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ ในเรื่องคณะกรรมาธิการวิสามัญ ทั้งควรจะผ่าน ไม่ผ่าน ทั้งในประเด็นอันเกี่ยวกับตำแหน่งประธาน

เรื่องจึงต้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บูรณาการ

มีข้อควรพิจารณาภายในแวดวงการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ ยิ่งมีการพูดถึงความเอกภาพยิ่งไม่มีเอกภาพ ยิ่งมีการพูดถึงความสามัคคียิ่งแสดงว่าความสามัคคีมีปัญหา

หลังจากมีเสียงจากรัฐบาลและจากพรรคพลังประชารัฐในเรื่องสภาวะของ”เศรษฐกิจขาเดียว”

ยิ่งทำให้ความเป็นเอกภาพระหว่างพรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย กำลังมีปัญหาในเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ยืนยันว่า”นายกรัฐมนตรี”ไม่สามารถ”บูรณาการ”ได้อย่างเป็นจริง

.........

................

..............................

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋ว


สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋วสวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋ว

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ปชช.ปลื้ม รัฐบาล แก้จนดีขึ้น-ผลงาน บิ๊กตู่ แจ๋ว

วันที่ 1 ธ.ค. สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ในหัวข้อดัชนีการเมืองไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 จากประชาชนทั่วประเทศ 2,469 คน ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562
เมื่อเทียบระหว่างเดือนตุลาคม กับ พฤศจิกายน

ประเด็นที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ผลงานของรัฐบาล ดีขึ้น จาก 3.79 เป็น 4.30 คะแนน ,การบริหารประเทศตามนโยบายที่วางไว้ ดีขึ้น จาก 3.69 เป็น 4.27 คะแนน ,ผลงานของนายกรัฐมนตรี ดีขึ้น จาก 3.83 เป็น 4.10 คะแนน การแก้ปัญหาความยากจน ดีขึ้น จาก 3.12 เป็น 3.41 คะแนน

ประเด็นที่แย่ลง ประกอบด้วย การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน ลดลงจาก 5.67 เหลือ 5.22 คะแนน ,ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ประชาชนได้รับรู้ ลดลงจาก 5.00 เหลือ 4.88 คะแนน ,จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ ลดลงจาก 4.97 เหลือ 4.70 คะแนน ,การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยรวม ลดลงจาก 4.57 เหลือ 4.33 คะแนน

การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน ลดลงจาก 4.64 เหลือ 4.43 คะแนน ,ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดลงจาก 4.43 เหลือ 4.18 คะแนน ,การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ลดลงจาก 4.32 เหลือ 4.08 คะแนน

สภาพของสังคมโดยรวม ลดลงจาก 4.24 เหลือ 4.03 คะแนน ,ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย ลดลงจาก 4.36 เหลือ 3.99 คะแนน


 

การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล ลดลงจาก 4.05 เหลือ 3.72 คะแนน ,การปฏิบัติตน/ความสามัคคีของนักการเมือง ลดลงจาก 3.83 เหลือ 3.66 คะแนน

ความเป็นอยู่ของประชาชน ลดลงจาก 3.72 เหลือ 3.55 คะแนน ,การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ ลดลงจาก 3.97 เหลือ 3.47 คะแนน

การแก้ปัญหายาเสพติด ลดลงจาก 3.58 เหลือ 3.44 คะแนน ,การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.40 คะแนน ,การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม ลดลงจาก 3.73 เหลือ 3.39 คะแนน

ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง/สวัสดิการ ลดลงจาก 3.67 เหลือ 3.35 คะแนน ,สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลดลงจาก 3.54 เหลือ 3.34 คะแนน ,การแก้ปัญหาการว่างงาน ลดลงจาก 3.44 เหลือ 3.31 คะแนน ,ราคาสินค้า ลดลงจาก 3.48 เหลือ 3.24 คะแนน

ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ ประกอบด้วย 39.76 เปอร์เซ็นต์ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ,30.38 เปอร์เซ็นต์ นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ,19.27 เปอร์เซ็นต์ ให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ,16.57 เปอร์เซ็นต์ ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน และ11.51 เปอร์เซ็นต์ นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

5 ความคิดเห็น

 
619

โพลเลียไอ้ตู่นั่งเทียนสำรวจ 16

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่โพลเห้เลียโคตร

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ชาติอนุรักษ์

ประเทศนี้ ผู้นำชอบฟังคำโกหก....มันเลยพัฒนาให้เจริญทัดเทียมชาวโลกเขาไม่ได้

เพราะความเจริญและผลงานที่ยกย่องเชิดชูกัน มันเป็นเพียงข้อมูลจอมปลอม

ที่คนกลุ่มหนึ่งนำเสนอ โดยไม่สนใจกับความเสียหายที่จะเกิดกับส่วนรวม

คนพวกนี้คือพวกที่ถ่วงความเจริญของประเทศและ ปชช.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
big60

ถ้ามันดีจริง ก็คงไม่มีไครคิดว่าอะไรหรอก ไครบ้างไม่อยากให้ดี เห็นมีอยู่พวกเดียว พวกประเทศเจริญดี บอกมีทุจริตคอรัปชั่น พอประเทศตกต่ำย่ำแย่ บอกดีมาก

...

คนประเภทที่ว่านี้ ไม่มีสำนึกรักชาติและเพื่อนร่วมชาติ เพราะการพูดแบบนั้น มันทำให้ไม่มีการแก้ไขความตกต่ำของชาติ ทำให้คนในชาติประมาทไม่ระวังตัว

...

พอเศรษฐกิจย่ำแย่มาถึงจริงๆ จึงตั้งหลักไม่ทัน เพราะดันไปโกหกเขาว่ามันดี การล้มเป็นใบไม้ร่วงจึงเกิดขึ้นเหมือนที่เห็น เพราะไม่ได้เตรียมตัวรับมืออะไรเลย

...

ถ้าเป็นชนิดนี้ ถือว่าเลวร้าย จนหาคำกล่าวถึงไม่ได้เลย เพราะแม้แต่โจรปล้นฆ่า มันก็ไม่ได้คิดจะทำลายชาติตัวเอง อย่างมากก็สร้างความเดือดร้อนเป็นวงแคบ

...

แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดี แล้วหลอกคนทั้งประเทศว่าดี ความเดือดร้อนเสียหายมันกระจายไปทั่วทั้งประเทศ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0