นักร้องก็ตาย.. เครียดเรื่องค่าใช้จ่าย

นักร้องก็ตาย.. เครียดเรื่องค่าใช้จ่าย

ไอ้ ค ว า ย....  ไอ้ โ ง่ .... ไอ้ ห น้ า ด้ า น... ไอ้ ต อ แ ห ร๋...

เมื่อไรวิญญาณคนตายเป็นแสนเป็นล้านคนจะมาลากมึงไปลงนรกเสียที

ไอ้คนหนักแผ่นดิน... ไอ้หน้าด้าน... พวกกูไม่ได้เลือก มึงไม่ได้มาเป็นที่หนึ่ง

มึงไม่โกงมึงจะได้เป็นไหม... ไอ้ ค ว า ย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
619

ผมเสียดายคนที่ฆ่าตัวตายนะ ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เลย  ถ้าผมคิดจะฆ่าตัวตายอย่างน้อยๆต้องมีตัวเหี้?ระดับท๊อปๆตายไปกับผมด้วยนะ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่เห้ตูลโคตรตอแหล

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0