นอกจาก"ความดี"แล้ว ยังมีอะไรอีก ที่ท่านยังไม่ได้ทำ

นอกจาก"ความดี"แล้ว ยังมีอะไรอีก ที่ท่านยังไม่ได้ทำ

หลักทศพิธราชธรรม แด่ ผู้ปกครองประเทศ ทั้งหลาย
• ทาน (ทานํ) คือ การให้
• ศีล (สีลํ) คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ
• บริจาค (ปริจาคํ) คือ การเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความสุขส่วนรวม
• ความซื่อตรง (อาชฺชวํ) คือ การสุจริตต่อหน้าที่การงานของตน ต่อมิตรสหาย ต่อองค์กรหรือหลักการของตน
• ความอ่อนโยน (มทฺทวํ) คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน
• ความเพียร (ตปํ) คือ ความเพียรพยายามในการทำความสุขเพื่อส่วนรวม
• ความไม่โกรธ (อกฺโกธํ) คือ การไม่แสดงอาการโกรธ
• ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) คือ การดำเนินชีวิตไปตามทางสายกลาง การผลิต การบริโภคที่สมดุลโดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันแย่งชิงจนเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและทำลายสิ่งแวดล้อม
• ความอดทน (ขนฺติ) คือการรักษาปกติภาวะของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งอันเป็นที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม มีความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหว
• ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนํ) คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก
มีข้อไหนบ้างที่ท่านได้ลงมือทำแล้ว

ทาน.. ท่านเพียงกล่าวาจาสั้นๆคำเดียว “ปล่อยเด็กพวกนั้นออกไป” เท่านั้น ท่านก็จะได้ทำทานให้กับมนุษย์ด้วยกันแล้ว

ศีล..เพียงท่านไม่ผิดลูกเมียชาวบ้านเขาเท่านั้น ท่านก็จะได้ชื่อว่า ท่านมีศีล ในใจแล้ว

บริจาค..แค่ท่านไม่รุกล้ำ ที่ดินอันเคยเป็นที่สาธารณะเท่านั้น ท่านก็จะได้ชื่อว่าท่านได้บริจาคแล้ว

ความซื่อตรง.. เพียงท่านไม่มี “ตั๋วช้าง”เท่านั้น ท่านก็จะได้ชื่อว่าท่านซื่อตรงแล้ว

ความอ่อนโยน..เพียงท่าน รู้จักเคารพประชาชนผู้ที่เสียภาษีเลี้ยงดูพวกท่าน แค่นี้ก็นับว่าท่านอ่อนน้อมมากพอแล้ว

ความเพียร..เพียงท่านไม่เอางบประมาณมาผลาญเล่นเท่านั้น ก็ถือว่าท่านมีความเพียรแล้ว

ความไม่โกรธ..เพียงท่านไม่ใช้สุนัขรับใช้ของท่านไปฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แค่นี้ท่านก็ระงับความโกรธได้แล้ว

ความไม่เบียดเบียน..เพียงท่านไม่เพิ่มงบประมาณทุกปีและอยู่ในสถานะที่ท่านควรจะเป็น เท่าที่ก็เป็น บุญหัวกับคนทั้งหลายแล้ว
ความอดทน..เพียงท่านไม่ใช้ม.112อีกเท่านั้น ก็ถือว่าท่านอดทนพอแล้ว

ความเที่ยงธรรม...เพียงแต่ท่าน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนบวนการยุติธรรมเท่านั้น ก็น่าจะพอเพียงแล้ว

ทศพิธราช ทำ ทั้งสิบข้อนี้ ท่านไม่เคยแม้แต่เหลียวมอง และคิดกระทำ แต่ท่านกับทำตรงข้ามทั้งหมด
เมื่อ ท่านเริ่มลงมือทำเมื่อใด ประชาชนจะสรรเสริญและศรัทธา ในตัวของท่านเอง ไม่ต้องใช้สุนัขที่ไหนมาคุ้มครองตัวท่านอีก ประชาชนเองจะคุ้มครองให้ตัวท่านเอง

ไม่มีอำนาจและกฎหมายใดเลยที่จะคุ้มครองตัวท่าน นอกจากท่านต้องใช้ ทศพิธราชธรรมคุ้มครองตัวท่านเอง

ประชาชนหน้าใส ไพร่ฟ้าสุขสำราญ

 • รัก
  22
 • ฮ่าฮ่า
  26
 • ว้าว
  16
 • เศร้า
  25

7 ความเห็น

 
อ่างขาง

เหมือนกับภาพยนต์เรื่องหนึ่ง ที่ นิโคล้ส เคน แสดงนำ
ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ เป็นการหาลายแทงสมบัติ ที่ พระเอกต้องไปเอาสมุดบันทึกที่ หอหมายเหตุ ของอเมริกา หนังสือเล่มนี้ได้บันทึกเรื่องราว ของประธานาธิปดีแต่ละสมัยเอาไว้ และส่งต่อกันมาเรื่อยๆ ในปีคศ.อะไร ได้เกิดอะไรขึ้นบ้าง

 • รัก
  20
 • ฮ่าฮ่า
  21
 • ว้าว
  22
 • เศร้า
  18
 
Chuu

ทศพิธราชธรรม.....หมายถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงพระราชาใช่หรือไม่

 • รัก
  22
 • ฮ่าฮ่า
  18
 • ว้าว
  21
 • เศร้า
  22
 
อ่างขาง

ในอดีตกาล คำว่า"ราชา" ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ หรือแปลว่า จักรพรรดิ์
เป็นแค่ผู้ปกครองแคว้นหรือรัฐใดรัฐหนึ่งเท่านั้น ในประเทศอินเดีย อาจจะมี ราชา หลายองค์ก็เป็นได้
พระเจ้าอโศกมหาราชผู้โหดเห้ยม ปั้นปลายของชีวิตพระองค์ ได้ใช้หลักปกครองนี้นำมาใช้
โดยยึดถือคำสอนมาจาก พระพุทธเจ้า ที่ประทานพรให้
และในเวลาต่อมา ข้อความนี้จึงเปรียบเป็นคำภีย์ ที่ต้องให้ ราชาทุกแคว้นที่นับถือพุทธศาสนา ปฏิบัติตนเอง

ซึ่งเราก็คิดว่า ผู้นำของประเทศไทยที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน จะสำเหนียก ทศพิธราชธรรมบ้างครับ

 • รัก
  21
 • ฮ่าฮ่า
  18
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  18
 
Chuu

ผมเข้าใจแระ.....แสดงว่าพระราชาองค์ไหนที่ไม่มี

ทศพิธราชธรรม....ก็ไม่ใช่ชาวพุทธ...เข้าใจถูกไหมครับ

ถึงว่าบดขยี้ธรรมกายเสียจนเละเลย 16

 • รัก
  19
 • ฮ่าฮ่า
  20
 • ว้าว
  22
 • เศร้า
  22
 
อ่างขาง

555
ท่านอาจจะนับถือ เทวทัด ก็เป็นได้นะครับ

 • รัก
  16
 • ฮ่าฮ่า
  19
 • ว้าว
  20
 • เศร้า
  18
 
3 ส

ทศพิธราชธรรม

เปื่อยสุด ๆ

 • รัก
  16
 • ฮ่าฮ่า
  13
 • ว้าว
  25
 • เศร้า
  22
 
มังกือ

เข้าใจแหละ

 • รัก
  24
 • ฮ่าฮ่า
  17
 • ว้าว
  16
 • เศร้า
  19