ธุ ร กิ จ อ ะ ไ ร ที่ ท ำ ร า ย ไ ด้ ม ห า ศ า ล . . . . . . . . . . . . แ ต่ ส ก ป ร ก ที่ สุ ด.

ธุ ร กิ จ อ ะ ไ ร ที่ ท ำ ร า ย ไ ด้ ม ห า ศ า ล . . . . . . . . . . . . แ ต่ ส ก ป ร ก ที่ สุ ด.

ธุ ร กิ จ อ ะ ไ ร ที่ ท ำ ร า ย ไ ด้ ม ห า ศ า ล

แ ต่ ส ก ป ร ก ที่ สุ ด..............................

.

....................ค ำ ต อ บ ........ ก็ คื อ .......................

ธุ ร กิ จ......ร ป ห .... ร ป ห ......" รั ฐ ป ร ะ ห า ร "  ครับผม.

ตัวอย่าง ธุรกิจ หลังการทำ รปห.....เช่น.

     จอมพล สฤษดิ์ .......มีทรัพย์สิ้น.....2800 ล.

    จอมพล ถนอม .......มีทรัพย์สิ้น.....155 ล.

     พลอ. สุนทร............มีทรัพย์สิ้น.....4000 ล.

     พลอ.ป้อม...............มีทรัพย์สิ้นใน บช. 75000 ล.

   จึงเป็นที่ใฝ่ผันของ.....นร.นายร้อย...ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง

สูงสุด......แล้วผันตัวเองมาทำธุรกิจด้าน รัฐประหาร เหมือนรุ่นพี่

ใช้ระยะเวลาเพียง  5 ปี ( 2557 - 2562 ) เท่านั้น......ไปเร็วปานจรวด

ทำรายได้มากมายมหาศาลถึง 75000 ล.บาท....เป็นตัวเลขกลมๆ

ให้เห็น แล้ว รุ่นน้องคนไหนไม่อยากจะทำบ้าง ......ธุรกิจนี้จะว่างเว้น

เป็นระยะเวลาแค่ช่วงสั้นๆ แล้วก็จะกลับมาใหม่....เหมือนวงจรอุบาท

ของประเทศไทย.......จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไทยเคยชินกับมันเสียแล้ว

สรุป......ไม่มีธุรกิจอะไรที่จะร่ำรวยเร็วกว่านี้อีกแล้ว....เพราะฉะนั้น ธุรกิจนี้

จึงอยู่คู่กับเมืองไทย......สืบทอดต่อไปจนถึงลูกหลานทหารทุกคน.

         " ประเทศไทยจงเจริญ....เจริญลงประเทศไทย "

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0

14 ความคิดเห็น

 
Chuu

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

อยากได้เงินจากไอ้ป้อมมาคืนให้ประชาชนจริงๆ

ทำไงดีนะถึงจะเอาเงินคืนกลับมาเป็นสวัสดิการประชาชนได้นะชู 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ที่ผ่านมา พวกทำ  รปห หลังลงจากอำนาจ....

จะโดนยึดทร้พย์ทั้งหมด....แต่ยึดไปให้ใครไม่รู้

แต่ถ้าเป็น รัฐบาล ปชต  สมบูรณ์แบบ......

ต้องตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมด แน่นอน เดฟ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
619

ต้องเอาเงิน 75000 ล้านกลับคืนประชาชนให้ได้

ไม่งันไม่ยอมแน่ ...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
payai97

รุ่นก่อนๆโดนยึดทรัพย์..แต่รุ่นเสื้อคับรอดเฉยเลย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chuu

โดน สตง หรือ ปปง  อันไหนไม่ทราบ

ให้สำแดงที่มาของทรัพย์สิน 4000 ล

แต่สำแดงได้แค่ 1000 ล.ที่เหลือโดนยึดหมด ครับป้า.

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
payai97

อ๋อเหรอ..งั้นป้าตกข่าวค่ะ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่เห้ป้อม

โมโห

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
payai97

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1