ธรรมะของมหาโจร

ธรรมะของมหาโจร

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

 ติดตามครับ

OK

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  1
 
big60

เรื่องธรรมะของมหาโจรนี่พอเข้าใจ เพราะสังคมทุกระดับ มีธรรมะของสังคมตัวเองทั้งนั้น และก็ยึดถือธรรมะประจำสังคมของตัวเองว่าถูก ยกย่องคนที่ปฏิบัติตามธรรมะสังคมตนได้ดี ให้เป็นหัวหน้าทั้งนั้น

...

แค่ว่า ธรรมะของทุกสังคม ก็แตกต่างกันออกไป ตามระดับของสังคมนั้น สังคม โจร ขโมย ขี้เหล้า ขี้ยา นายทุนสามานย์ ก็มีธรรมประจำสังคมของเขา ยกย่องคนที่ปฏิบัตามธรรมะประจำสังคมเป็นหัวหน้า

...

ส่วนสังคม ที่ไม่ชอบลักขโมย กินเหล้ากินยา ค้าขายด้วยการกดขี่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขาก็มีธรรมะประจำสังคมของเขาอีกอย่างหนึ่ง และก็ยกย่องคนที่ปฏิบัติตามธรรมะประจำสังคมเขาได้ดีให้เป็นหัวหน้า

...

ขงจ์๊อ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ ทำไมไม่เข้าใจความจริงข้อนี้ไปได้ ที่จริงในโลก ไม่มีความดีความเลวจริงๆหรอก มีแต่สังคมต่างระดับ ดีในสังคมโจร ก็เลวในสังคมสุจริต ดีในสังคมสุจริต ก็เลวในสังคมโจร

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0