ทุกอย่างยังไม่เคลียร์อย่างแจ่มแจ้ง..!! ขออย่าได้ตื่นตระหนก...เกี่ยวกับข่าว

ทุกอย่างยังไม่เคลียร์อย่างแจ่มแจ้ง..!! ขออย่าได้ตื่นตระหนก...เกี่ยวกับข่าว

ยังไม่..รู้เขา.. รู้เรา.. ประเทศนี้เมืองนี้ ..มันสามารถทำได้ทุกอย่าง

เราย่อมรู้จัก..คนชั่วพวกนี้ดี..ขนาดวัดธรรมกาย..มันเข้าไปบุก

ไปรังควานได้ถึงวัด ..ฉะนั้นยิ่งกว่านี้มันยังทำเเล้ว ..ดังนั้นรอดู

.

พรุ่งนี้ว่า  ทางฝ่ายพรรค ทรษช จะออกมาประกาศอย่างไร? อย่า

ลืมว่า พรรค ทรษช ยังมีคนที่มีคุณภาพ เช่นนายจตุรนต์ ฉายแสง

มีความสามารถมากมาย และมีประสบการณ์ทางการเมือง มานาน

.

ดังนั้นพรรค ทรษช ไม่ใช่ไม่มีคนมีฝีมือ อย่า ตกอกตกใจ อย่าถอย

เดินหน้า สู้ กับพวกเผด็จการทรราช ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่

ยอมอยู่ใต้อำนาจเถื่อนนี้อีกต่อไป วันที่24 มีนาคม คือวันที่เราต้อง

.

ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของแต่ละคน ใช้ปากกาเป็นอาวุธ สู้ กับพวกมีปืน

เพราะเรามีแค่โอกาสนี้ที่จะเอาชนะมันได้ แม้พรรค ทรษช จะไม่มีตัว

ช่วยแล้วก็ตาม บุคคลในพรรคยังอยู่ ไม่มีใครถอดใจ คนที่เลือกที่กา

.

พรรค ทรษช คำนึงอย่างเดียว คือเลือกพรรคประชาธิปไตย เลือกพรรค

ที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ก้าวหน้า เราจะไม่เอาพรรคทหาร เราจะ

ไม่สนับสนุน พรรคทหารให้ มาชี้ซ้าย ชี้ขวาประเทศ และใช้อำนาจบาด

.

ใหญ่ต่อประชาชน สิ่งที่เราต้องการคือระบบ Democracy อิสระเสรี

ได้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามา เท่านั้น...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

11 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

นี่ไงมันใช้วิธีสกปรก 

ไทยรักษาชาติ ทษช.

ชะตากรรม ไทยรักษาชาติ โดนร้องขัดระเบียบ ส่อโดนยุบพรรค?

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

ชะตากรรม ไทยรักษาชาติ โดนร้องขัดระเบียบ ส่อโดนยุบพรรค?

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปประเทศ (ปชช.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

โดยระบุว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่า ทษช. โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค แม้ว่าทูลกระหม่อมฯจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี 2515

แต่ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ดังนั้นจึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

การที่ ทษช.ได้ยื่นเสนอพระนามในบัญชีนายกรัฐมนตรี ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมฯไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคอันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ ผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้าศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 6/2543 กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตของการบังคับใช้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยในคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อสรุปเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

บทดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือจากการแต่งตั้ง ย่อมดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช่เป็นเรื่องของฐานันดรศักดิ์ แต่เป็นเรื่องฐานะโดยกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดา

ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงสอดรับกับคำร้องที่ตนนำมายื่นต่อประธาน กกต. จึงเห็นว่าประธานกกต.ควรรับไว้วินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผมรีบเสนอความเห็นมายัง กกต. เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต.หรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ขอให้กกต. สั่งให้ ทษช. ระงับการเสนอพระนามฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยไม่ประสงค์ให้มีการยุบพรรคทษช. โดยเฉพาะในช่วงใกล้มีการเลือกตั้งยิ่งไม่ต้องการให้พรรคใดถูกยุบ

อีกทั้งส่วนตัวก็ไม่มีปัญหากับพรรค ทษช. หัวหน้าพรรคกับผมก็เหมือนเป็นคนรุ่นหลาน การที่รีบยื่นคำร้องต่อกกต.ก็เพื่อไม่ให้ ทษช.ทำผิดมากขึ้นไปกว่านี้ แค่ต้องการให้ระงับการใช้พระนามเท่านั้น” นายไพบูลย์ กล่าว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

แค่อาการออกแบบนี้ย่อม มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง คือพวกมันต้องการเขี่ย

พรรคฝ่ายประชาธิปไตยออกนอกเส้นทางการเลือกตั้ง โดยใช้ข้ออ้าง

กุขึ้นมา แล้วใช้อำนาจยุบพรรค ทรษช แล้วคงพ่วงด้วย พท และพรรค

ที่อยู่ในเครือข่าย นี่มันร่วมกันทั้งฝูง รุมฝ่ายประชาธิปไตย เท่านี้เราย่อม

เข้าใจถึงบาง อ้อ ทันที พี่น้องชาวไทย อย่าถอย สู้ สู้ ..

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

นายไพบูลย์ นิติะวันคนนี้ เคยก่อเรื่องวัดธรรมกายมาแล้วใช่หรือไม่? 

ทำไม พรรค ทรษช จึงใช้สิทธิ์ การหาเสียงเช่น พรรคของนายไพบูลย์

ไม่ได้ แล้วพรรค ปชร หาเสียงปาวๆ แต่ฝ่าย พท ทรษช ทำไม่ได้ ห้าม

ไม่ทราบว่า ขัดต่อกฏหมายข้อใหน นี่หาก ทูลกระหม่อมเป็น แคนดิแดน

ของฝ่าย ปชร หรือ เป็นของ นายไพบูลย์ ไม่มีปัญหาใช่ไหม ? คงจะใช้

คำพูดแถ แก้ตัวว่าทำได้ ใช่หรือไม่..อ้าปาก ก็เห็นลิ้นไก่ ..

มื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปปนายระเทศ (ปชช.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

โดยระบุว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่า ทษช. โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค แม้ว่าทูลกระหม่อมฯจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี 2515

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย
Facebook


Twitter
Google+
LINE


ชวน

‘ประชาธิปัตย์’ ปราศรัยใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง ขุนพลขึ้นเวทีคับคั่ง ชวน ฟ้องโดน ‘ทักษิณ’ แกล้ง!

ชวน / วันที่ 8 ก.พ. พรรค ประชาธิปัตย์ เปิดปราศรัยใหญ่ครั้งแรก หลังสิ้นสุดการรับสมัคร ส.ส.เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม. โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง 7จุดทั่วประเทศ บรรดาแกนนำพรรคร่วมเวทีอย่างคับคั่ง ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมฟังการปราศัยกว่า 2 พันคน

ทั้งนี้รองหัวหน้าพรรคทั้ง 4 ภาค ขึ้นปราศรัยนโยบายของพรรค และนโยบายในแต่ละภาค ต่อด้วยตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มนิวเดม ขึ้นเวทีแนะนำตัวพร้อมเสนอแนวความคิดของกลุ่ม อาทิ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ หรือหมอเอ้ก ผู้สมัครส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

ต่อมาเวลา 18.30น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวทักทายเป็นภาษาถิ่นของทั้ง 4 ภาค และปราศรัยว่า การเลือกตั้งเที่ยวนี้คนของเราถูกดูดไป 17 คน บางคนมีพร้อมทุกอย่างก็ยังไป เพราะขาดอุดมคติ ตนเป็นผู้แทนมาจะครบ 50 ปีในวันที่ 10ก.พ.นี้ เป็นส.ส.มา 15 สมัย

ตนโชคดีที่มาอยู่พรรคนี้เพราะพรรคนี้ เขาไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งความไม่เลือกปฏิบัติทำให้เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเราเป็นรัฐบาลเราไปไหนก็จะปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

พรุ่งนี้ตนจะไปบอกชาวใต้ว่าสมัยนายทักษิณ ชินวัตร และสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าเขาแกล้งท่านอย่างไร เช่น การซ่อมถนนในภาคใต้ ที่ไม่ยอมซ่อมแซมให้

แต่เราจะไม่แกล้งภาคใดภาคหนึ่ง หรือเลือกปฏิบัติ นี่คือหัวใจของพรรคประชาธิปัตย์ มักจะเตือนรุ่นน้องรุ่นหลานว่าอย่าไปแกล้งใครหรือเลือกปฏิบัติกับใคร และคนในอนาคตที่จะสานต่ออดีตและปัจจุบันเพื่อให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะส่วนใหญ่เป็นปัญาหาของคนไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และขอย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรใบเดียวดังนั้นขอให้ทุกคนเลือกผู้สมัครของพรรคแม้ในเขตนั้นจะไม่สามารถชนะได้ แต่ทุกคะแนนจะนำมาช่วยผู้สมัครบัญชีรายชื่อให้ได้รับเลือกมากที่สุด

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

ดาหน้าออกมากันเป็นฝูงเห็นไหม  ฝูงนี้แหละ  ที่ไม่ยอมให้ใครแซงหน้า 

เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วใส่คนอื่น มาจากโรงเรียนนี้ที่สอนให้ตอแหล

สอนให้ใช้วิธี ลื่นไหล สอนให้ไม่ยอมรับความจริง นายชวน คดี ปรส แปด

.

แสนล้าน ดองจนหมดอายุ 5555 ยังมีราคาออกมาดิสเครดิต ทักษิณ ว่า

ทักษิณ แกล้งคนใต้ ถุยส์ แล้วตัวเอง ทำอะไรให้คนใต้บ้างละ ยางพาราของ

คนใต้ 3 โลร้อยบาท นายชวนและพรรค ปชป ช่วยอะไรได้บ้าง ปาล์มโลละ

.

1 บาท นายชวน ไปช่วยคนภาคตัวเองหน่อยซิ  อย่ามาเที่ยวดิสเครดิสคน

อื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดี ณ วันนี้ คนใต้ตาสว่างกันเกือบหมดแล้ว ฉะนั้น

จะนำเอาแค่ ถนนภาคใต้ไม่ที่ทักษิณ และ ยิ่งลักษณ์ ไม่ซ่อมถนนให้ แล้ว

รัฐบาล คสช มันซ่อมให้หรือเปล่า? 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ป้าพลอย

นิสัยสันดาน หัวหน้าพรรคนี้ พอ ทรษช ล้ม นายชวน ถือโอกาสขึ้น

กระทืบเลยนะคะ แล้วไหงต้องโยง ไปถึง ทักษิณ ด้วย  จิตใจคนพวกนี้

ไม่เคยเปลี่ยน ได้ที ซ้ำเติมเลย เกลียดที่สุดพวกนิสัยทราม ..

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

14

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
tongtata

สวัสดีครับ ป้าพลอย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0