ทุกอย่างยังไม่เคลียร์อย่างแจ่มแจ้ง..!! ขออย่าได้ตื่นตระหนก...เกี่ยวกับข่าว

ทุกอย่างยังไม่เคลียร์อย่างแจ่มแจ้ง..!! ขออย่าได้ตื่นตระหนก...เกี่ยวกับข่าว

ยังไม่..รู้เขา.. รู้เรา.. ประเทศนี้เมืองนี้ ..มันสามารถทำได้ทุกอย่าง

เราย่อมรู้จัก..คนชั่วพวกนี้ดี..ขนาดวัดธรรมกาย..มันเข้าไปบุก

ไปรังควานได้ถึงวัด ..ฉะนั้นยิ่งกว่านี้มันยังทำเเล้ว ..ดังนั้นรอดู

.

พรุ่งนี้ว่า  ทางฝ่ายพรรค ทรษช จะออกมาประกาศอย่างไร? อย่า

ลืมว่า พรรค ทรษช ยังมีคนที่มีคุณภาพ เช่นนายจตุรนต์ ฉายแสง

มีความสามารถมากมาย และมีประสบการณ์ทางการเมือง มานาน

.

ดังนั้นพรรค ทรษช ไม่ใช่ไม่มีคนมีฝีมือ อย่า ตกอกตกใจ อย่าถอย

เดินหน้า สู้ กับพวกเผด็จการทรราช ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะไม่

ยอมอยู่ใต้อำนาจเถื่อนนี้อีกต่อไป วันที่24 มีนาคม คือวันที่เราต้อง

.

ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของแต่ละคน ใช้ปากกาเป็นอาวุธ สู้ กับพวกมีปืน

เพราะเรามีแค่โอกาสนี้ที่จะเอาชนะมันได้ แม้พรรค ทรษช จะไม่มีตัว

ช่วยแล้วก็ตาม บุคคลในพรรคยังอยู่ ไม่มีใครถอดใจ คนที่เลือกที่กา

.

พรรค ทรษช คำนึงอย่างเดียว คือเลือกพรรคประชาธิปไตย เลือกพรรค

ที่จะเข้ามาบริหารประเทศให้ก้าวหน้า เราจะไม่เอาพรรคทหาร เราจะ

ไม่สนับสนุน พรรคทหารให้ มาชี้ซ้าย ชี้ขวาประเทศ และใช้อำนาจบาด

.

ใหญ่ต่อประชาชน สิ่งที่เราต้องการคือระบบ Democracy อิสระเสรี

ได้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามา เท่านั้น...

11 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

นี่ไงมันใช้วิธีสกปรก 

ไทยรักษาชาติ ทษช.

ชะตากรรม ไทยรักษาชาติ โดนร้องขัดระเบียบ ส่อโดนยุบพรรค?

 
ป้าพลอย

ชะตากรรม ไทยรักษาชาติ โดนร้องขัดระเบียบ ส่อโดนยุบพรรค?

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปประเทศ (ปชช.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

โดยระบุว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่า ทษช. โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค แม้ว่าทูลกระหม่อมฯจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี 2515

แต่ทูลกระหม่อมฯ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ดังนั้นจึงทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

การที่ ทษช.ได้ยื่นเสนอพระนามในบัญชีนายกรัฐมนตรี ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมฯไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคอันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ ผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า ก่อนหน้าศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 6/2543 กรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขอบเขตของการบังคับใช้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุคคลที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยในคำวินิจฉัยดังกล่าวมีข้อสรุปเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

บทดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปโดยกำเนิดหรือจากการแต่งตั้ง ย่อมดำรงอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช่เป็นเรื่องของฐานันดรศักดิ์ แต่เป็นเรื่องฐานะโดยกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดา

ดังนั้นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงสอดรับกับคำร้องที่ตนนำมายื่นต่อประธาน กกต. จึงเห็นว่าประธานกกต.ควรรับไว้วินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผมรีบเสนอความเห็นมายัง กกต. เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบ กกต.หรือไม่ หากมีปัญหาขัดต่อระเบียบดังกล่าว ขอให้กกต. สั่งให้ ทษช. ระงับการเสนอพระนามฯ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค โดยไม่ประสงค์ให้มีการยุบพรรคทษช. โดยเฉพาะในช่วงใกล้มีการเลือกตั้งยิ่งไม่ต้องการให้พรรคใดถูกยุบ

อีกทั้งส่วนตัวก็ไม่มีปัญหากับพรรค ทษช. หัวหน้าพรรคกับผมก็เหมือนเป็นคนรุ่นหลาน การที่รีบยื่นคำร้องต่อกกต.ก็เพื่อไม่ให้ ทษช.ทำผิดมากขึ้นไปกว่านี้ แค่ต้องการให้ระงับการใช้พระนามเท่านั้น” นายไพบูลย์ กล่าว

 
ป้าพลอย

แค่อาการออกแบบนี้ย่อม มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง คือพวกมันต้องการเขี่ย

พรรคฝ่ายประชาธิปไตยออกนอกเส้นทางการเลือกตั้ง โดยใช้ข้ออ้าง

กุขึ้นมา แล้วใช้อำนาจยุบพรรค ทรษช แล้วคงพ่วงด้วย พท และพรรค

ที่อยู่ในเครือข่าย นี่มันร่วมกันทั้งฝูง รุมฝ่ายประชาธิปไตย เท่านี้เราย่อม

เข้าใจถึงบาง อ้อ ทันที พี่น้องชาวไทย อย่าถอย สู้ สู้ ..

 
ป้าพลอย

นายไพบูลย์ นิติะวันคนนี้ เคยก่อเรื่องวัดธรรมกายมาแล้วใช่หรือไม่? 

ทำไม พรรค ทรษช จึงใช้สิทธิ์ การหาเสียงเช่น พรรคของนายไพบูลย์

ไม่ได้ แล้วพรรค ปชร หาเสียงปาวๆ แต่ฝ่าย พท ทรษช ทำไม่ได้ ห้าม

ไม่ทราบว่า ขัดต่อกฏหมายข้อใหน นี่หาก ทูลกระหม่อมเป็น แคนดิแดน

ของฝ่าย ปชร หรือ เป็นของ นายไพบูลย์ ไม่มีปัญหาใช่ไหม ? คงจะใช้

คำพูดแถ แก้ตัวว่าทำได้ ใช่หรือไม่..อ้าปาก ก็เห็นลิ้นไก่ ..

มื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปปนายระเทศ (ปชช.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. ขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรค ไทยรักษาชาติ หรือ ทษช. ว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการ หาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17

โดยระบุว่า ตนได้ทราบข่าวจากสื่อสาธารณะว่า ทษช. โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรค แม้ว่าทูลกระหม่อมฯจะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว ตั้งแต่ปี 2515

 
ป้าพลอย
Facebook


Twitter
Google+
LINE


ชวน

‘ประชาธิปัตย์’ ปราศรัยใหญ่ สู้ศึกเลือกตั้ง ขุนพลขึ้นเวทีคับคั่ง ชวน ฟ้องโดน ‘ทักษิณ’ แกล้ง!

ชวน / วันที่ 8 ก.พ. พรรค ประชาธิปัตย์ เปิดปราศรัยใหญ่ครั้งแรก หลังสิ้นสุดการรับสมัคร ส.ส.เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม. โดยมีการถ่ายทอดสดไปยัง 7จุดทั่วประเทศ บรรดาแกนนำพรรคร่วมเวทีอย่างคับคั่ง ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมฟังการปราศัยกว่า 2 พันคน

ทั้งนี้รองหัวหน้าพรรคทั้ง 4 ภาค ขึ้นปราศรัยนโยบายของพรรค และนโยบายในแต่ละภาค ต่อด้วยตัวแทนจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือกลุ่มนิวเดม ขึ้นเวทีแนะนำตัวพร้อมเสนอแนวความคิดของกลุ่ม อาทิ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ หรือหมอเอ้ก ผู้สมัครส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

ต่อมาเวลา 18.30น. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวทักทายเป็นภาษาถิ่นของทั้ง 4 ภาค และปราศรัยว่า การเลือกตั้งเที่ยวนี้คนของเราถูกดูดไป 17 คน บางคนมีพร้อมทุกอย่างก็ยังไป เพราะขาดอุดมคติ ตนเป็นผู้แทนมาจะครบ 50 ปีในวันที่ 10ก.พ.นี้ เป็นส.ส.มา 15 สมัย

ตนโชคดีที่มาอยู่พรรคนี้เพราะพรรคนี้ เขาไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งความไม่เลือกปฏิบัติทำให้เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อเราเป็นรัฐบาลเราไปไหนก็จะปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

พรุ่งนี้ตนจะไปบอกชาวใต้ว่าสมัยนายทักษิณ ชินวัตร และสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าเขาแกล้งท่านอย่างไร เช่น การซ่อมถนนในภาคใต้ ที่ไม่ยอมซ่อมแซมให้

แต่เราจะไม่แกล้งภาคใดภาคหนึ่ง หรือเลือกปฏิบัติ นี่คือหัวใจของพรรคประชาธิปัตย์ มักจะเตือนรุ่นน้องรุ่นหลานว่าอย่าไปแกล้งใครหรือเลือกปฏิบัติกับใคร และคนในอนาคตที่จะสานต่ออดีตและปัจจุบันเพื่อให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะส่วนใหญ่เป็นปัญาหาของคนไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย และขอย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรใบเดียวดังนั้นขอให้ทุกคนเลือกผู้สมัครของพรรคแม้ในเขตนั้นจะไม่สามารถชนะได้ แต่ทุกคะแนนจะนำมาช่วยผู้สมัครบัญชีรายชื่อให้ได้รับเลือกมากที่สุด

 
ป้าพลอย

ดาหน้าออกมากันเป็นฝูงเห็นไหม  ฝูงนี้แหละ  ที่ไม่ยอมให้ใครแซงหน้า 

เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วใส่คนอื่น มาจากโรงเรียนนี้ที่สอนให้ตอแหล

สอนให้ใช้วิธี ลื่นไหล สอนให้ไม่ยอมรับความจริง นายชวน คดี ปรส แปด

.

แสนล้าน ดองจนหมดอายุ 5555 ยังมีราคาออกมาดิสเครดิต ทักษิณ ว่า

ทักษิณ แกล้งคนใต้ ถุยส์ แล้วตัวเอง ทำอะไรให้คนใต้บ้างละ ยางพาราของ

คนใต้ 3 โลร้อยบาท นายชวนและพรรค ปชป ช่วยอะไรได้บ้าง ปาล์มโลละ

.

1 บาท นายชวน ไปช่วยคนภาคตัวเองหน่อยซิ  อย่ามาเที่ยวดิสเครดิสคน

อื่นเพื่อให้ตัวเองเป็นคนดี ณ วันนี้ คนใต้ตาสว่างกันเกือบหมดแล้ว ฉะนั้น

จะนำเอาแค่ ถนนภาคใต้ไม่ที่ทักษิณ และ ยิ่งลักษณ์ ไม่ซ่อมถนนให้ แล้ว

รัฐบาล คสช มันซ่อมให้หรือเปล่า? 

 
ป้าพลอย

นิสัยสันดาน หัวหน้าพรรคนี้ พอ ทรษช ล้ม นายชวน ถือโอกาสขึ้น

กระทืบเลยนะคะ แล้วไหงต้องโยง ไปถึง ทักษิณ ด้วย  จิตใจคนพวกนี้

ไม่เคยเปลี่ยน ได้ที ซ้ำเติมเลย เกลียดที่สุดพวกนิสัยทราม ..

 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 
นายหนหวย

 
สมิงบ้านไร่

14

 
tongtata

สวัสดีครับ ป้าพลอย