ทางออกประเทศไทยที่เหมาะสม ณ ตอนนี้ (แบบบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

ทางออกประเทศไทยที่เหมาะสม ณ ตอนนี้ (แบบบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

การเมือง ก็ยังทำให้คนทะเลาะกันอยู่ดี การทะเลาะกันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคม เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้น เพื่อประเทศไทยเดินหน้าต่อได้ ขอเสนอแนวทางเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดังต่อไปนี้ขอรับ

1. ฝ่ายนิติบัญญัติ : ให้ สส. สว. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเดียวไปก่อน และงดทำหน้าที่แปรญัตติงบประมาณบรรจุลงโครงการไปก่อน  ให้ทำหน้าที่แปรญัติงบประมาณเพื่อเป็นรายจ่ายประจำอย่างเดียว เช่น เงินเดือนข้าราชการ บำเน็จ บำนาญ

หาก สส.ทำหน้าที่แปรญัติงบประมาณ ก็จะมาเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์กันอีก 

งบประมาณที่จะบรรจุลงโคงการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี  ให้เป็นหน้าที่ขององค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้อนุมัติจะเหมาะสมกว่า   เพราะโครงการตามแผนฯ 20 ปี ได้กำหนดไว้อยู่แล้วว่ามีโครงการอะไรบ้าง   หากจัดหางบประมาณมาได้เท่าไร  ก็ทะยอยบรรจุลงโครงการไปเรื่อยๆ  

ส่วนปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ที่ต้องแก้  ก็อนุมัติเป็นปัญหาๆ ไป

2. ฝ่ายบริหาร (รมต.) มาจากพระราชทาน หรือมาจากคนกลาง ที่ไม่ได้มาจากฝ่ายการเมือง ฝ่ายธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์  เพราะหากมาจากฝ่ายการเมือง ฝ่ายธุรกิจ และกลุ่มผลประโยชน์  อาจเกิดการทะเลาะกันเรื่องผลประโยชน์อีก อย่างที่เห็นๆ กันอยู่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

7 ความคิดเห็น

 
kainuy555

ประเทศไทย ต้องช่วยเหลือตนเอง อย่าไปคาดหวังว่าประเทศอื่นจะช่วยเราได้  แต่ละประเทศเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศเขาทั้งนั้น 

ก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ที่มีเพาเวอร์ต่างๆ มากกว่า  ก็จะเอาข้อบกพร่องของประเทศต่างๆ ที่มีเพาเวอร์น้อยกว่า มาเป็นเงื่อนไข และนำไปสู่การเจรจาต่อรองในเรื่องอื่นๆ  เช่น การกีดกันการค้า การตั้งกำแพงภาษี และอื่นๆ

ที่มาของรัฐบาลของแต่ละประเทศ  เขาต้องแข่งขันกับคู่แข่งของเขา  หากใครได้เป็นรัฐบาลก็รักษาผลประโยชน์ของพรรคตน  และผลประโยชน์ของประเทศตน เพื่อหวังให้ปชช.เลือกพรรคตนเองมาเป็นรัฐบาลอีก

ยกเว้นจีน ที่มีพรรคเดียวเป็นใหญ่ รวมถึงบางประเทศที่มีอำนาจการปกครองใกล้เคียงกัน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

เรียนคนไทยทุกท่านพิจารณา  ถึงจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ฝากพิจารณาใช้คำพูดคำจาที่สุภาพต่อกัน จะเป็นการสร้างสรรค์แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม และลูกหลาน 

อย่างน้อยๆ ก็ให้ถือเสียว่า เป็นการปฎิบัติตามหลักศาสนาที่ท่านนับถือ ผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้ทุกคนพูดจากันด้วยคำพูดที่สุภาพ 

 • หลงรัก
  6
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ในยุคเหี้?แบบนี้ผมว่าประเยดไม่เอาหรอนะ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

ฝากพิจารณางดพูดล้อเลียนชื่อ-นามสกุล

โดยเฉพาะนามสกุล ซึ่งเป็นเรื่องของวงศ์ตระกูล  จึงไม่ควรล้อเลียนเป็นอย่างยิ่ง

อย่างน้อย ก็ให้ถือเสียว่า มันผิดหลักศาสนา

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

ทุกคนเป็นมนุษย์โลก หรือมนุษยชาติ ศาสนาทุกศาสนาแนะนำให้ทุกคนมีความรัก ความเอื่ออาทรต่อกัน ดังนั้นหากทำตามคำแนะนำของศาสนาแล้ว นอกจากจะรักและเอื้ออาทรต่อคนไทยด้วยกันแล้ว ยังต้องเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมโลกด้วย คือมนุษยชาตินั่นเอง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
kainuy555

การแก้ไขปัญหาต่างๆ หากใช้หลักธรรมนำทาง จะเหมาะสม เป็นแนวทางสันติวิธี เป็นทางออกที่เป็นกลาง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ติดตามครับ

OK

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1