ถ้ารับวินิจฉัยแล้ว เป็นผลเสียต่อ??? ตัดตอนแม่งเลย โดยการไม่รับแต่ต้น !!!!!

ถ้ารับวินิจฉัยแล้ว เป็นผลเสียต่อ??? ตัดตอนแม่งเลย โดยการไม่รับแต่ต้น !!!!!

ธรรมนัส ไม่หลุด ส.ส. ศาลรธน. ไม่รับคำร้องปมเมียถือหุ้นคู่สัญญาตลาดคลองเตย
ไทยรัฐออนไลน์1 ก.ค. 2563 15:44 น.
 

ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้อง กรณีวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส. “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ปมภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตย ซึ่งทําสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือ ชี้ ไม่มีลักษณะทําสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอน

วันที่ 1 ก.ค. 2563 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า แม้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน 54 คน ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ร้อง ขอให้ส่งคําร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (2) ประกอบมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม และผู้ร้องยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ตาม

แต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง หรือไม่นั้น นอกจากพิจารณากระบวนการส่งคําร้องแล้ว ยังต้องพิจารณาเนื้อหาของคําร้องว่ามีมูลกรณีตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วย เนื่องจากรัฐธรรมนูญมิได้กําหนดมาตรการตรวจสอบ มูลกรณีตามคําร้องก่อนส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 42 วรรคหนึ่ง เนื่องจากไม่มีกระบวนการกลั่นกรองมูลกรณีตามคําร้องโดยความเห็นชอบของสภาแห่งนั้น ทําให้ศาลรัฐธรรมนูญจําเป็นต้องพิจารณามูลกรณีก่อนที่จะมีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกร้อง 

 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า การที่ภริยาของผู้ถูกร้องถือหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (2551) จํากัด และบริษัทฯ ทําสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวอ้างในคําร้อง ไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทําสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง (2) และวรรคสาม มูลกรณีไม่ต้องด้วยเหตุ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ที่ผู้ร้องจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ได้ จึงมีคําสั่งไม่รับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย.

(อ่านต้นฉบับ)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • "ธรรมนัส" ดีใจ ไม่หลุดเก้าอี้ ส.ส. ปมภรรยาถือหุ้นตลาดคลองเตย
 • พรรคก้าวไกล ดักทาง "ธรรมนัส" ปรับ ครม.ไม่เหมาะนั่ง รมต. ชี้ มากคดีความ

   

  ******

  ***********

  *****************

   

  40 ปีหนี้หมด

  https://www.thairath.co.th/news/politic/1880120

  แม่ลูกจันทร์2 ก.ค. 2563 05:02 น.
   

  สภาผู้แทนราษฎร กำลังพลิกคว่ำพลิกหงายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ติดต่อกันสามวันสามคืน

  ต้องใส่ตะแกรงร่อนนานหน่อยเพราะ “รัฐบาลลุงตู่” ตั้งวงเงินสูงถึง 3.3 ล้านล้านบาท มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

  ข้อสำคัญ เป็นการจัดงบแบบขาดดุลสูงถึง 6.23 แสนล้านบาท มากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย

  การจัดงบขาดดุล “รายจ่ายสูงกว่ารายได้” ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาเติมส่วนที่ขาดถึง 6.23 แสนล้านบาท หรือ 18 เปอร์เซ็นต์ของยอดรายจ่ายประจำปี

  หากรวมหนี้ขาดดุลปีปัจจุบันอีก 4.69 แสนล้านบาท กับหนี้เงินกู้สู้วิกฤติโควิดอีก 1 ล้านล้านบาท

  รัฐบาลลุงตู่ได้เพิ่มหนี้พอกหางหมูให้ประเทศไทยในเวลา 2 ปี ทะลุ 2 ล้านล้านบาท

  ถ้ารวมเบ็ดเสร็จช่วง 7 ปีของนายกฯลุงตู่ พระคุณท่านใช้เงินเกินหน้าตักไปแล้วกว่า 4 ล้านล้านบาท!

  ส่งผลให้ยอดหนี้สาธารณะ หรือหนี้ที่รัฐบาล บานทะลุเพดาน 60 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี

  ประเด็นนี้ ส.ส.อภิปรายกันเยอะแล้ว “แม่ลูกจันทร์” ไม่ต้องย้ำหัวตะปู

  อย่างไรก็ดี ก่อนที่รัฐบาลจะเสนอร่าง พ.ร.บ.รายจ่ายปีใหม่ 2564 ราคา 3.3 ล้านล้านบาท ให้สภาฯพิจารณา ได้ปรับแก้ให้รองรับวิกฤติโควิด และวิกฤติเศรษฐกิจโลกเดี้ยงยาว

  โดยอัดงบกลางไว้สูงถึง 6.14 แสนล้านบาท เพื่อให้นายกฯลุงตู่อนุมัติสั่งใช้จ่ายเร่งด่วนรวดเร็วทันใจ

  สำหรับ “งบรายจ่ายประจำ” ซึ่งเป็นภาระรายจ่ายก้อนใหญ่ที่สุด ปี 2564 จัดไว้ 2.5 ล้านล้านบาท หรือ 76 เปอร์เซ็นต์ของยอดงบรายจ่ายประเทศไทย

  “ส่วนงบลงทุน” จัดไว้ 6.7 แสนล้านบาท หรือเพิ่มจากปีปัจจุบัน 4.7 เปอร์เซ็นต์

  งบแจกฟรีช่วยค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย 14.6 ล้านคน หรือ “โครงการบัตรสวัสดิการคนจน” ปี 2564 ล็อกรายจ่ายไว้ 50,000 ล้านบาท

  หรือเพิ่มจากปีปัจจุบันอีก 20 เปอร์เซ็นต์

  งบกระทรวงสาธารณสุข ตั้งไว้ 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียง 2.6 เปอร์เซ็นต์

  งบกระทรวงกลาโหม จัดไว้ 2.2 แสนล้านบาท ลดลงจากงบปี 2563 แค่ 3 เปอร์เซ็นต์

  “แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่าการที่รัฐบาลลุงตู่ใช้เงินเกินหน้าตัก จนมีหนี้เงินกู้ยืมสูงถึง 4 ล้านล้านบาท จึงต้องจัดงบชำระหนี้เงินกู้อีกก้อนโต

  ปี 2564 รัฐบาลตั้งงบชำระคืนต้นเงินกู้ 9.9 หมื่นล้านบาท

  เพิ่มจากปีก่อน 11 เปอร์เซ็นต์

   

  ถ้ารัฐบาลตั้งงบชำระหนี้เงินกู้ปีละ 1 แสนล้านบาท จะต้องใช้เวลาถึง 40 ปี จึงจะผ่อนใช้หนี้ 4 ล้านล้านบาทหมด

  ใครเป็นรัฐบาลต้องใช้หนี้กันหงําเหงือก.

  "แม่ลูกจันทร์"

 • รัก
  13
 • ฮ่าฮ่า
  11
 • ว้าว
  11
 • เศร้า
  11

3 ความเห็น

 
3 ส

ไอ่ตลกอีกแแล้ว

โกรธแล้ว

 • รัก
  16
 • ฮ่าฮ่า
  12
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  14
 
619

 ไอ้ตุ๋ยนี้ผมจับตาดูมันตั้ง 10 กว่าปีมาแล้วไม่นึกเลยว่ามันจะยิ่งใหญ่และเหื้ยได้ถึงใจปานนี้

ผมดูมันตั้งแต่รับใช้เสธ I จนมันตุ๋ย ดร.จนตายและมาเป็นใหญ่ใน 5 เสือกองสลาก

จนมาถึงตอนนี้เรียกได้ว่าใหญ่และเหื้ยพีคสุดๆ  จนไม่มีใครเอามันลงได้ผมเคยบอกเอาไว้

ก่อนการเลือกตั้งที่มีไอ้นี้เข้ามาในพรรคแล้วว่ามันคือ Number 1 และสิ่งนั้นผมก็มองไม่พลาดจริงๆ  14

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  11
 • เศร้า
  12
 
เล็กโทรนิคส์

สงสัยว่า ทำไมท่าน เสรี ไม่ฟ้อง คณะ ตลก ใน ม.157  เพราะ เป็นเรื่องรับผิดชอบโดยตรง และไม่เกี่ยวกับการทุจริตด้วย   คือฟ้อง ศาลอาญา อย่างเดียว 

 • รัก
  9
 • ฮ่าฮ่า
  10
 • ว้าว
  11
 • เศร้า
  12