ตอนนี้จะไปทางใหน ก็ได้ยินไอ้พวกเผด็จการพากันพูดแต่คำว่า "ประชาธิปไตย" ได้อย่างลื่นปาก ไม่มีเคอะเขิน!

ตอนนี้จะไปทางใหน ก็ได้ยินไอ้พวกเผด็จการพากันพูดแต่คำว่า "ประชาธิปไตย" ได้อย่างลื่นปาก ไม่มีเคอะเขิน!

เจอพวกมันที่ใหนก็ "ประชาธิปไตย"

ปรับตัวไวยิ่งกว่ากิ่งก่าซะอีก

13

หัวเราะ

แต่ในใจพวกมัน 19 

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

เผด็จการชั่ว

โมโห