ตรรกะวิบัติ ขอให้ ปชช.เชื่อฟังและไว้ใจรัฐบาลฯเพราะเรากำลังก้าวสู่ประชาธิปไตย แทนที่จะฟัง ปชช.ว่าต้องการอะไร ปชต.อะไรของมึง?

ตรรกะวิบัติ ขอให้ ปชช.เชื่อฟังและไว้ใจรัฐบาลฯเพราะเรากำลังก้าวสู่ประชาธิปไตย แทนที่จะฟัง ปชช.ว่าต้องการอะไร ปชต.อะไรของมึง?

ถ้าไม่เชื่อฟัง จะโดน ม.44 

และมีสิทธิ์ขึ้นศาลทหาร

13

4 ความคิดเห็น

 
The Kingdom

ขอให้ประชาชนเชื่อฟังรัฐบาล นั่นมันพวกเผด็จการ

ขอให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อรัฐบาลถึงจะปชต

สงสัยจะอยู่นานเกิน เลยเพี้ยน 09

 
willy

14

 
chalee

ตรรกะของคนขี้ขลาดสันดานเอาเปรียบและหน้าด้าน

มันรับฟังได้หรือ

 
3 ส

ไอ่เผด็จการชั่ว

โมโห