ด่วน! ศาลรธน.วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

ด่วน! ศาลรธน.วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

 

ด่วน! ศาลรธน.วินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี

https://www.matichon.co.th/politics/news_1992370

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนค. กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนค.จำนวน 191.2 ล้านบาท

โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุช่วงหนึ่งว่า ผู้ถูกร้องทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร โดยในสัญญาระบุว่า ได้รับเงินแล้ว และได้รับดอกเบี้ย มีการทยอยชำระเงิน และดอกเบี้ย พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องมีอำนาจรวบรวมข้อเท็จจริง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมือง กรณีผู้ร้องว่านายทะเบียนพรรคการเมือง อาศัยข้อเท็จจริงมาจากการสืบสวนก่อนส่งให้ศาลรธน. วินิจฉัย ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยรรัฐธรรมนูญและระเบียบกกต. ศาลเห็นว่า เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยไม่ว่าจะโดยทางใด ถ้ามีหลักฐานหรือมีมูลเพียงพอ ว่าอาจจะเป็นการไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย กกต.มีหน้าที่ให้สืบสวน ไต่สวน หากไม่มีมูลให้สั่งยุติเรื่อง หากปรากฎหลักฐาน ให้กกต.สั่งให้ดำเนินคดีโดยเร็ว แม้ผลปรากฎไม่มีมูลความผิด แต่ความเห็นของผู้ร้องเป็นอิสระไม่ขึ้นกับคณะกรรมการสืบสวนไต่สวน

ทั้งนี้ผู้ร้องมีมติกรณีที่ถูกกล่าวหา ให้นายทะเบียนทำตามอำนาจหน้าที่ มีคำสั่งที่ 7/2562 ตั้งกก.รวบรวมข้อเท็จจริง กรณีกล่าวหานายธนาธร กู้ยืมเงินฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ กก.ดังกล่าว รวบรวมหลักฐานเสนอผู้ร้อง ก่อนมีเหตุให้ชื่อว่าผู้ถูกร้องมีความผิด ก่อนยื่นให้ศาลรธน. กระบวนการดำเนินคดี จึงชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรณีคำร้องศาลรธน.ไม่มีอำนาจยุบพรรคผู้ร้องนั้น ศาลเห็นว่ารธน.บัญญัติให้คดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาล ศาลจึงมีอำนาจพิจารณายุบพรรคผู้ร้องได้ ข้อโต้แย้งจึงฟังไม่ขึ้น

ทั้งนี้ตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ กม.พรรคการเมือง ต้องมีมาตรการควบคุมการบริหารเพื่อให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันของประชาชน จึงต้องพิจารณาเรื่องที่มาของทรัพย์สินที่ใช้ในพรรคการเมือง ว่ามีที่มาอย่างไร ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกม.หรือไม่ กม.จึงกำหนดไม่ให้พรรคการเมืองไปเกี่ยวข้องกับเงินบริจาคที่มิชอบ โดยพรรคการเมืองสามารถกู้ยืมเงินได้หรือไม่ เห็นว่า การดำเนินกิจกรรม ต้องอาศัยเงินรายได้ตามที่กม.กำหนดไว้ เงินส่วนใดที่นำมาทำกิจกรรม หากได้มาโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามกม.กำหนด แม้ไม่ได้กำหนดให้กู้ยืม แต่ก้ไม่ได้รับรองให้ทำได้ เงินกู้ไม่ใช่รายได้ แต่ก็เป็นรายรับ จึงต้องทำตามที่กม.กำหนดเท่านั้น การกู้ยืมเงินของพรรคการเมืองต้องสอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น

โดยเมื่อพิจารณาตาม กม.พรรคการเมือง บริจาค หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดด้วย การให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมือง เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ การให้กู้ โดยไม่คิดไปตามปกติทางการค้า ย่อมถือว่าเป็นประโยชน์อื่นใดต่อพรรคการเมือง จึงต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยเหตุนี้ คำว่าบริจาค และ ประโยชน์อื่นใด เป็นความหมายเฉพาะในกฎหมาย เพื่อกำหนดให้พรรคการเมืองทำรายได้ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประชาธิปไตยในพรรค ให้พรรคไม่เป็นเครื่องมือของใคร

ข้อเท็จจริงของผู้ถูกร้องที่ยื่นต่อผู้ร้อง พบว่าผู้ถูกร้องมีรายได้กว่า 71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายกว่า 72 ล้าน  พบค่าใช้จ่ายสูงรายได้เพียงล้านบาท แต่กลับทำสัญญากู้ยืมเงิน 2 ฉบับถึง 192 ล้าน ทำดอกเบี้ยไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า

การกู้ยืมเงินของผู้ถูกร้องเป็นการรับบริจาคเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำความผิด ยุบพรรคการเมือง

 

*****

************

**************************

ด่วน! อนาคตใหม่ไม่รอด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยุบพรรค คดีเงินกู้ธนาธร

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3618365

21 ก.พ. 2563 - 15:44 น.
 
 
ด่วน! อนาคตใหม่ไม่รอด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ ยุบพรรค คดีเงินกู้ธนาธร

วันที่ 21 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแถลงด้วยวาจาและลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่(อนค.) ตามมาตรา 92 วรรรคหนึ่ง(3) ประกอบ มาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

 

กรณีพรรคอนาคตใหม่ กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค จำนวน 191.2 ล้านบาท ซึ่งตลอดเวลาการประชุมพิจารณาและก่อนออกนั่งบัลลังก์ ทางศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสัญญาณโทรศัพท์บริเวณโดยรอบสำนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้คำวินิจฉัยรั่วไหลออกไปก่อน

จากนั้นเวลา 15.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย โดยมีคำสั่ง ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง(3)และวรรคสอง และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค10 ปี และห้ามมิให้กก.บห.ไปจดทะเบียนพรรคใหม่หรือเป็นกก.บห. หรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำผิดฝ่าฝืน พ.ร.ป.พรรคการเมือง ม.66 ประกอบ ม.72

 

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  7
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  9

3 ความเห็น

 
3 ส

ไอ่เห้ตลก

โกรธแล้ว

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  9
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  10
 
ICT

เปิด 16 รายชื่อ กก.บห.อนาคตใหม่ โดนตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี 

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_3618881

21 ก.พ. 2563 - 15:48 น.
 
 
เปิด 16 รายชื่อ กก.บห.อนาคตใหม่ โดนตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ทำให้ กรรมการบริหารพรรค ณ วันที่ มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ ประกอบด้วย

1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ลาออก)
5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7.นิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

 

และอีก 4 คนที่ไม่ได้เป็น ส.ส.

12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
13 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
14.สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

โดยทั้งหมดจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ตามคำสั่งศาล เหมือนกับ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกยุบพรรคไปก่อนหน้านี้

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  9
 
ICT
 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  9
 • ว้าว
  9
 • เศร้า
  9