ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!

ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!

ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!

 

ด่วน! คำสั่งม.44 ประกาศ ‘คลายล็อก’ พรรคการเมือง เคลื่อนไหวได้แล้ว!


ด่วน! ประกาศปลดล็อกการเมือง / วันที่ 14 ก.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ดำนินการต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทมศ จึงจำเป็นต้องให้ประกาศคสช.หรือคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคยังมีผลใช้บังคับต่อไป
แต่เพื่อให้การจัดเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่และพรรคเก่า สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคต้องดำเนินการก่อนเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 90 วันนับแต่มีการประกาศพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พ.ร.ป.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้พรรคดำเนินการทั้งจัดทำนโยบาย ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้า กก.บห.และหาสมาชิกพรรคภายใน 90 วันก่อนกฎหมายเลือกตั้งมีผลบังคับใช้
 


 

 

 

 

 
 
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 13 /๒๕๖๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง (เพิ่มเติม)
 
 


 
 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  3

9 ความคิดเห็น

 
akausa

หลายคนคงได้เห็นประกาศคำสั่งปลดล็อคพรรคการเมือง ทำให้หลายฝ่ายดีใจ และมีความหวัง แต่พออ่านรายละเอียดดู เฮ้ยยย!!! นี่มันประกาศอะไรหว่า ปลดล็อคแต่อยู่ในกรอบที่กำหนด ห้ามหาเสียง โดยบอกว่า " พรรคการเมืองจะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสื่อสารภายในพรรคการเมือง โดยวิธีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ช่องทางออนไลน์ ) แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง โดยกกต. และคสช.อาจกำหนดข้อห้าม ของการประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสาร ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้ระงับไม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ " นี่มันปลดล็อคประเภทไหนวะ??? และที่แปลกกว่านั้นคือ ออกคำสั่งเข้าไปแก้ไขเพิ่มเติม พรป. ที่ผ่านการโปรดเกล้าลงมาบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว แหม!!!! ไอ้เฒ่าสารพัดพิษปัญญาอ่อน มันช่างกล้าหาญชาญชัยเสียจริงๆ ไม่ได้ยำเกรงต่อสิ่งใดๆเลย 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  5
 
John nonlen

ขออภัยจริงๆครับ 

ทีแรกผมอ่านจั่วหัวว่า “ ควายล็อก “ 

ไม่น่าเลยเรา

ไปละครับ เชิญท่าน อาข่ายูเอ๊ดสะเอตามสบายครัย

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  4
 
John nonlen

อ้อ ลืมบอกครับ ผมยังเชื่อว่า ไม่มีเลือกตั้งครับ

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  3
 
deeppurpleinrock

เปนลางสังหร

เมือตอนวันลอยกะทง (เพลง)

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
 
John nonlen

16

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  2
 
น้ำกรดแช่เย็น

ปลดล็อคกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยครับเลือกตั้งใหม่22

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  5
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  6
 
3 ส

ไอ่ตูบเหรอ

ขำขำ

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  4
 
Bugbunny

สิ่งที่ไอ้ตูดและแก๊งค์ทหารกาก คสช กลัวที่สุดคือการเลือกตั้ง

ที่ต้องยอมให้มีการเลือกตั้งก็เพราะมันเอาไม่อยู่แล้วโดนเขาบีบทั้งโลก

จะปลดล็อกหมดก็กลัวโดนเอาคืนหนัก แต่รับรองยังไงมึงโดนแน่

การกั๊กเรื่องใช้สื่ออีเล็กโทรนิกส์นั้นมันก็ทำได้แต่เฉพาะพรรคการเมือง

แต่มันทำไม่ได้หรอก เพราะโลกโซเชียลที่ไม่ใช่พรรคการเมืองเยอะกว่า

และทุกสายเขารุมเฉ่งมันอยู่ขนาดมันไม่ปลดล็อกก็มีแต่คนรุมกระทืบ

ไอ้พวกลูกสมุนในเครือข่ายโซเชียลของทหารกากแก๊งค์นี้เจียมตัวกันด้วย

อย่างไอ้ไก่อูกับสมุนน่ะ พอนายมึงลงก็หมดอนาคตทุกคนแหละ

ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันทั้งโคตรและจะโดนเอาคืนหนักด้วย

เสือกทำกับชาวบ้านเขาไว้มากจากความกร่างของพวกมัน

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  10
 
เดือนเพ็ญริมโขง

ทันทีที่เลือกตั้งมาถึง แก๊งคนดีจะชิบหายหมด
ดังน้ันมันต้องยื้อสุดชีวิตล่ะครับ

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  5
 • เศร้า
  6