ดู วีดีโอชุดนี้ แล้ว.... “ชุดความคิด ที่ถูกตอกย้ำมานาน” ....จะเป็นอย่างไร ?

ดู วีดีโอชุดนี้ แล้ว.... “ชุดความคิด ที่ถูกตอกย้ำมานาน” ....จะเป็นอย่างไร ?

มีเรื่องหนึ่ง ก็สามารถโยงไปอีกเรื่องหนึ่งได้
ตรรกะ logic คือ ... ทุกอย่างในโลกนี้ เชื่อมโยงเป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน ...

==============

ผลไม้ ที่ว่าเป็น “ของไทย” นั้น
แท้จริงเข้าใจผิดกันอยู่
แต่เพราะเวลาที่ผ่านมา 100-200 ปี ก็ทำให้คนที่สืบต่อมารุ่นหลัง ลืม เลือน และเข้าใจอะไรๆ ผิด

100-200 ปี นี่ ดูเหมือนนาน...แต่ที่จริงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเอง...
กงของพวกเราหลายๆ ท่าน จากเกาะไฮ้หน่ำ มาเมืองไทย
นับปีนี้ก็ราวๆ 150-200 ปี มีลูกหลานนับได้ ไม่ต่ำกว่า 7-10 ชั่วคน

คนทั่วไป 7-10 ชั่วคนนี้ อะไรๆ ก็ดูจะลืมๆ กันไปหลายๆ อย่าง

ทุเรียน ละมุด น้อยหน้า พริก มะละกอ
ล้วนแต่ เป็นพืชสวน “ที่ไม่ใช่ของไทย” (หากจะบอกว่าไทยคือ Thailand ในปัจจุบัน)
แม้แต่ พันธุ์ข้าวสารเจ้า ที่กินกันอยู่ ต้นพันธุ์ก็ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง
คนในพื้นที่แถบนี้ กิน ข้าวเหนียว กันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน

เมื่อจะโยงให้เห็น ...
คน ใน Thailand ก็เปรียบเหมือนกับ “พืชสวนที่ไม่ใช่พืชดั้งเดิมในพื้นที่”
เมื่อไม่นานมานี้เอง ที่ ---
ชาติพันธุ์หลากหลาย มอญ ขอม ลาว แขก จีน และ ชนเผ่าไท-กะได ---มาอยู่รวมกันตรงนี้
แล้ว ยอมรับภาษาไท-กะได เป็นภาษาหลัก และมีภาษาชาติพันธุ์อื่นมาประสม
โดย ใช้ภาษาต้นเค้า ที่มาจาก อินเดีย

=============

ดู วีดีโอชุดนี้
แล้ว.... “ชุดความคิด ที่ถูกตอกย้ำมานาน” ....จะเป็นอย่างไร ?
ค่อยๆ ดูนะครับ

https://youtu.be/cTegAPwZ_2U

 • รัก
  16
 • ฮ่าฮ่า
  14
 • ว้าว
  16
 • เศร้า
  21

5 ความเห็น

 
มังกรดำ

เมื่อพูดในแง่วิชาการ--ซึ่งหลายคนรับไม่ได้---ในทางพันธุกรรม เราบอกได้ว่า----  ไฮ้หน่ำหนั่ง เป็นคนชนชาติใด / ฮั่น เป็นคนชนชาติใด / แขกอินเดีย เป็นคนชนชาติใด / มอญ-ขอม-จ้วง เป็นคนชาติใด ///----- แต่เราไม่พบว่า ในทางพันธุกรรม “ชนชาติ ไทยThailand”  คือ ใคร..... เพราะ ไม่เคยมี...

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  20
 • ว้าว
  16
 • เศร้า
  15
 
มังกรดำ

เหมือนกับ ไม่มีคนเชื้อชาติ “อเมริกัน” ---

 • รัก
  15
 • ฮ่าฮ่า
  18
 • ว้าว
  21
 • เศร้า
  16
 
มังกรดำ

..

...

แล้วคนที่ออกมาขับไล่ “มึงไม่ใช่คนไทย....มึงไสหัวออกไปอยู่ที่อื่น”

 

มันเป็นคนชนชาติอะไร ?

เป็นคนชนชาติ เผ่าอะไร ?

 • รัก
  17
 • ฮ่าฮ่า
  21
 • ว้าว
  10
 • เศร้า
  16
 
มังกรดำ

มาสอนกันใหม่ดีกว่า

คนไทย คือ คนที่มาอยู่ร่วมกัน ใช้ภาษาร่วมกัน

ใช้ประเพณี วัฒนธรรมร่วมกัน

 

...

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  20
 • ว้าว
  14
 • เศร้า
  24
 
3 ส

 ได้ความรู้ครับ

ยกนิ้ว เยี่ยมมาก

 • รัก
  14
 • ฮ่าฮ่า
  15
 • ว้าว
  13
 • เศร้า
  19