ดูภาพบ้านเรือนย้อนหลังประเทศ Bosnia and Herzegovina ก่อนสงคราม..

ดูภาพบ้านเรือนย้อนหลังประเทศ Bosnia and Herzegovina ก่อนสงคราม..

โลกยังไม่ลืมสงครามกลางเมืองในยุโรปนะคะ ระหว่าง Yugoslavia vs 

Bosnia and Herzegovina ที่ทหารยูโกสลาเวียบุกทำสงครามกับ

ชาวบอสเนีย ฆ่าชาวบอสเนียมุสลิมตายนับแสนคนคะ แต่ผู้นำของ

ยูโกสลาเวียก็ได้ชดให้กรรมที่ก่อเช่นกัน เมื่อไม่นานมานี้ก็จับนายพล

ที่สั่งฆ่าชาวบอสเนียได้ ส่งตัวขึ้นศาลโลกที่กรุงเดนฮากก์ แต่มันดื่ม

ยาพิษฆ่าตัวเองตายกลางศาลเดนฮากก์หนีความผิด คนที่ก่อกรรมใว้

ได้รับกรรมทันตาเห็น...

Image result for bosnia and herzegovina

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1

34 ความคิดเห็น

 
ป้าพลอย

วันนี้ป้าพลอยนำภาพประเทศที่ก่อนเคยมีสงครามบ้านเรือนพังพินาถ

แต่ ณ วันวันนี้ได้พัฒนาไปไกลแล้วคะ 

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

กรุง Sarajewo เมืองหลวงของ บอสเนียคะ

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

แม่น้ำแห่งนี้ ตอนสงคราม มีแต่ศพลอยน้ำไปทั่ว สะพานถูกถล่มใช้การไม่ได้

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

จะเห็นหลุมฝังศพ ที่มีไม้ปักสีขาว ๆ เพราะทหารยูโกสลาเวีย ฆ่าชาว

บอสเนียแล้วฝังดินเลยคะ

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

หลุมฝังศพเกลื่อนทั่วเมือง Sarajewo

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

บ้านเรือนที่ปลูกไหล่ภูเขา 

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Sarajewo ณ วันนี้คะ

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

อีกไม่นานทางสภาอียู คงนำเอามาเข้ากลุ่มประเทศ อียูคะ รวมทั้งประเทศ

Macedonia ด้วย 

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

บอสเนียน ณ วันนี้ มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้างแล้วคะ

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

ประเทศแถบนี้ไม่ว่าประเทศ Slovenia - Croatia - Montenegro

Bosnia Herzegovina - Macedonia - Albania มีอะไรๆน่าสนใจ

หลายอย่างนะคะ เเต่เป็นเพราะอยู่ในความปกครองของ ยูโกสลาเวีย ที่

รัสเซียเป็น นายใหญ่ควบคุมอยู่ สมัยก่อนนะค่ะ บัดนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใคร

แล้วคะ 

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

การได้เอกราชกลับคืนมาของ บอสเนียน จากยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ที่ช่วยกู้บ้านเมืองกลับคืนมา นับว่ายังไม่ถึงสูญเสียมาก

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

จะเห็นสีหน้าของพลเมืองชาวบอสเนียนมีความสุขกันนะคะ  ตอน

เกิดสงคราม เห็นภาพในจอทีวีข่าว สงสารประชาชนบอสเนียนถูก

ทหารยูโกกักขังให้อดอาหารผอมโซนับหลายร้อยคน

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

แผนที่ประเทศคะ

Image result for sarajewo

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

มาชมธรรมชาติที่บอสเนียนนะคะ

Image result for bosnia and herzegovina

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Image result for bosnia and herzegovina

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Image result for bosnia and herzegovina

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Bosnia Autumn season 

Image result for bosnia and herzegovina Autumn season

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Image result for bosnia and herzegovina Autumn season

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

Related image

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

ขอบคุณ สมช ที่เข้ามาชมภาพจากประเทศบอสเนียนนะคะ ยัง

ไม่เคยนำเอาไปลงที่ใหนนะคะ เพราะไม่เคยไปที่ประเทศนี้คะ ไป

แต่ประเทศ Croatia และ Slovenia เท่านั้นคะ สองประเทศนี้น่า

ไปเที่ยวชมกันนะคะ ตอนนี้พัฒนาประเทศไปไกลแล้วคะ มีนัก

ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนเยอะมากคะ ไปแบบใช้รถพาหนะท่องเที่ยว

สบายมากไม่ต้องวิ่งหาโรงแรมนอน มีแค็มป์ปิ้งให้จอดพักนอน

ทั่วๆไป สะดวกสบาย คะ 

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

ณ ปัจจุบัน ทางยุโรปใช้พาหนะท่องเที่ยวด้วยรถ Canpervan

กันมากคะ หรือรถ ลาก Caravan 

Image result for camper van

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

หรือ แค็มป์ปิ้ง Caravan 

Image result for fendt 515 wohnwagen

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

ข้างในรถแค็มป์ปิ้งคาราวาน คะ  ของป้าเหมือนที่เห้นนี่แหละคะ มีที่เยอะ

กว่าแค็มป์เปอร์วานคะ 

Related image

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

เมื่อไปจอดในแค็มป์ จะอยู่ในสภาพนี้คะ 

Image result for wohnwagen mit vorzelt

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
ป้าพลอย

ถึงใหนถึงกัน ในยุโรปภาคฤดูร้อน จะพบรถท่องเที่ยวเดินทางไปยัง

ภาคใต้ของยุโรป ไปประเทศที่ติดทะเล Mediterranean  Spain

French- Portugal -Italy - Monaco- Slovenia -Croatia 

และอื่นฯนะค่ะ เพราะทางยุโรปคนทำงานได้พักคนละ 6 สัปดาห์

ต่อปีคะ จึงพาครอบครัวตะลอนไปยังที่ต่างๆทางภาคใต้ยุโรป ที

มีอากาศร้อน สามารถนอนตากแดดตามชายทะเล ตักตวงความ

สุขเต้มที่ ใครไม่เชื่อมาดูได้นะคะ แถบชายทะเล สเปนฯ ฝรั่งเศส

อิตาลี่ และที่อื่นฯ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
3 ส

สวยงามครับ

จูจุ๊บ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
619

สวยครับเดียวนี้ไม่ต้องหลบระเบิดเหมือนอดีตแล้วครับ บอสเนียและฮอร์เซโกวีนาสงครามการแยกตัวออก

ต่างเชื้อชาติกันในอดีตก็ไม่ต่างจากในปัจจุบันนี้หรอกครับรูปแบบยังคงเหมือนเดิมมีเมกากับรัสเซียเป็นแบ็กให้

กันแต่ละฝ่าย  เพียงแต่ย้ายสถานที่จากยุโรปไปตะวันออกกลางเท่านั้นเองครับ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 • โกรธ
  1
 
tongtata

ป้าพลอย สุดยอด OK cheer cheer cheer คารวะx2

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  1