ดร. โสภณจะจัดแถลงข่าวตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

ดร. โสภณจะจัดแถลงข่าวตั้งสมาคมผู้ซื้อบ้าน

           เที่ยงวันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560) ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านได้จัดการประชุมสมาคมครั้งแรกหลังจากการก่อตั้งเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวการก่อตั้งสมาคม พร้อมกับรับสมัครสมาชิกของสมาคม

           สมาคมผู้ซื้อบ้านจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพื่อการซื้อบ้านอย่างรอบรู้เป็นสำคัญไม่ได้มุ่งหวังไปขัดผลประโยชน์ของฝ่ายใด สำหรับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของมูลนิธิเป็นดังนี้

4.1   การดูแลสิทธิที่ชอบธรรมของผู้ซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบ

4.2   ให้ความรู้แก่สมาชิกและประชาชนให้สามารถ "ซื้อบ้านอย่างรอบรู้"

4.3   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้อยู่อาศัย

4.4   ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม

4.5   สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ซื้อบ้านและผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

4.6   ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

4.7   ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

           สำหรับรายละเอียดและวันที่จัดงานแถลงข่าวจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกโปรดติดต่อสมาคมผู้ซื้อบ้าน โทร. 0.2295.3905 ต่อ 109 คุณนงลักษณ์


ที่มา: http://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_an...

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ติดตามครับโอเคนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0