ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ "ฉากหนึ่งในยุทธภพ"

ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ "ฉากหนึ่งในยุทธภพ"

... ฉากหนึ่งในยุทธภพ ... 

สุราอุ่นเต็มจอก

ในจอกสุราอาจมีพิษ แต่ในใจ”เล่งฮู้ชง”ไม่มีพิษ

จิตใจผู้คน แท้จริงเป็นเช่นไร ?

บางคราอาจเปี่ยมด้วยพิษร้าย แต่บางทีบริสุทธิ์ไร้ริ้วรอยอันใด

ใต้หล้า หากมีตัวยาป้องกันพิษในจิตใจ หนึ่งในนั้นย่อมเป็นคุณธรรมน้ำมิตร 

สัมพันธภาพมากมาย มิใช่เรื่องที่ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย 

เล็กเซียวหงษ์ กับ ไซมึ้งชวยเซาะ

อิดเต็งไต้ซือ กับ จิวแป๊ะทง

โป้วอั้งเสาะ กับ เอี๊ยบไค 

แม้เป็นไปด้วยความซับซ้อน แต่ทุกประการย่อมหล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรมน้ำมิตร

ข้าพเจ้ามิเคยทอดทิ้งสหาย ยามสำนักเผชิญสถานการณ์ยิ่งมิอาจละวางได้ 

ไม่มีผู้ใดทราบว่าเรื่องราวจะจบลงเช่นไร 

“เล่งฮู้ชง”ยิ่งมิอาจทราบ 

ไม่มีผู้ใดทราบว่าในจอกสุรามีพิษหรือไม่

แต่”เล่งฮู้ชง”ดื่มลงไปแล้ว

ที่ดื่มหมดจอกมิใช่สุรา หากแต่เป็นคุณธรรมน้ำมิตร

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
willy

ถ้าเป็นดังท่านกล่าว ก็ขอเชิญท่านดื่มอีกสักพันจอกเถอด!

คารวะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เยี่ยมครับ

ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0