ชวน ชนะ 258/235

ชวน ชนะ 258/235

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  15
คุณรู้สึก ขำขำ

2 ความคิดเห็น

 
ICT

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  12
 
3 ส

เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  10
 • เศร้า
  12