จิตวิญญาน ที่ไม่มีวันตาย "ธง แจ่มศรี"

จิตวิญญาน ที่ไม่มีวันตาย "ธง แจ่มศรี"

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
คนไทยเดิ้ง

“ธง แจ่มศรี”

นักต่อสู้ผู้อุทิศ ทั้งชีวิต

พิทักษ์สิทธิ์ เสรี ที่ใฝ่ฝัน

เพียรโหยหา ตั้งตารอ นานนับวัน

ใช่แค่ควันไฟลามทุ่ง มุ่งความจริง

“ธง แจ่มศรี” ที่ลุยหมด เหนือจรดใต้

จุดมุ่งหมาย ได้เข้าถึง ซึ่งทุกสิ่ง

ผ่านกรงขังสังเวียน โลกความจริง

แตกก้านกิ่ง อิงแอบ แนบปวงชน

ไม่เคยย่อท้อถอย อุปสรรค

เหนื่อยก็พัก หวังสักวัน บรรลุผล

และวันนี้ ต้องไปจาก ทุกๆคน

สู้ตราบจน หมดสิ้นลมหายใจ

สิ่งที่เปลี่ยนสิ่งที่แปร..แค่ร่างกาย

จิตวิญญาน ยังมิได้ หายไปไหน

อุดมการณ์ ยังคงมั่น ตลอดไป

ฝากทิ้งไว้ ให้รุ่นหลัง หวังสืบแทน

 “คนไทยเดิ้ง เซิ้งกวี”

ด้วยจิตคารวะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เยี่ยมครับ

ยอดเยี่ยม

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0