จากประเทศกูมีทำให้นึกถึงเพลงเก่าๆที่โดนเผด็ดการแบน

จากประเทศกูมีทำให้นึกถึงเพลงเก่าๆที่โดนเผด็ดการแบน

ไม่รู้ชี่อเพลงอะไรแต่จำได้บางท่อน

มันเอาเปลียบกันเกินไป

ของไทยก็ขายไม่ออกห้วยของนอกก็ส่งเข้ามา

มันอะไรกันหว่ามันเอาเปลียบกันหลายเน้อ

เป็นเพลงทำนองจีนเสียงดนตรีเป็นไม้กระทบกันเเบบเวลางิ้วเล่น

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

เผด็จการชั่ว

โมโห