งานดีๆ ในช่วงท้ายๆ รัฐบาล ทรท. ทักษิณ

งานดีๆ ในช่วงท้ายๆ รัฐบาล ทรท. ทักษิณ

มีใครเคยไปดูบ้าง ?

จำได้ไหม ที่ไหน ?

https://youtu.be/psjKfshrCUE


2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ท่านทักษิณ

YES !

 
619

ช่วงที่ไทยรักไทยเป็น รบ.ผมจำได้ว่าได้คืนเงินภาษีมากที่สุดนะ