คู่ พ ร ะ คู่ น า ง........ร ะ ฆั ง คู่... ระ ฆั ง ท อ ง... ร ะ ฆั ง ใ จ.

คู่ พ ร ะ คู่ น า ง........ร ะ ฆั ง คู่... ระ ฆั ง ท อ ง... ร ะ ฆั ง ใ จ.

คู่ พ ร ะ คู่ น า ง.....ร ะ ฆั ง คู่... ระ ฆั ง ท อ ง... ร ะ ฆั ง ใ จ.

      เ ธ อ ....แ ล ะ....เ ข า......เ ป็ น ใ ค ร...

      เ พิ่ ง จ ะ น ำ ม า เ ปิ ด เ ผ ย กั น.....

      ห ลั ง จ า ก ปิ ด เ ป็ น ค ว า ม ลั บ กั น ม า น า น

      ต่ า ง ค น ต่ า ง วั ย ไ ม่ ใ ช่ อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ปั ญ ห า

     ........ถ้ า เ ข า ทั้ ง ส อ ง รั ก กั น จ ริ ง .......

โ ป ร ด ติ ด ต า ม....... 

.

https://www.youtube.com/watch?v=_D2siXlZnt0&ytbChannel=null

.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

23 ความคิดเห็น

 
Chuu

เพราะ.....เราทั้งสอง......เกิดมาคู่กัน..........

........เลยซัดกันจนบรรลัย..........

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Prem

.....ระฆังยังคู่กันเลย......ระฆังทอง คล้องใจมั้งหว่า?......ไอ้ปุ้มปุ้ย ก็มีทีเด็ดเหมือนกัน?   ..... ไอ้ห่าตูกบ่มิไก้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

75000 ล.....ผู้หญิงที่ไหนจะไม่เอา

อีกไม่กี่วัน....มันก็ตายแล้ว...........

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

 ไอ่อ้วน

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

อ้วนแก่...แต่เมียสวย 3ส เอามะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
payai97

มีคนเอามาให้ดู..นานแล้ว

รูปภาพรูปหล่อระฆัง..สลักชื่อคู่เคียงกัน

แต่ยังไม่มีใครเอาคลิปมาเปิด..ขอบคุณคุณชูจ้ะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
โซ้ยตี๋โทมัส

มิน่า อาเพศ เหมือนอย่างที่คุณเดฟกล่าวไว้

09

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
payai97

สาวปฏิเสธหัวชนฝา..*ไม่จริ๊ง ไม่จริง*

ขี่รถเบ้นซ์ มีบ้านหรู..รวยด้วย 2 มือตัวเองทั้งนั้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

เขาต้องอายเป็นธรรมดา....เพราะห่างกันถึง 30 ปี

รวยขนาด 75000 ล.....ถามว่า สาวๆที่ไหนไม่เอา

ทนอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้ว....เผลอๆไม่พ้นปีนี้ 

ท้องเสียบ่อยๆ......เพราะไปทาน โจ๊ก บูด เข้าให้.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
payai97

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ชูสรุปแล้วคุณป้อมได้เธอหรือยังครับชู

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ถ้าผมเป็นป้อม....จะไปเหลือหรือเดฟ 09

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
payai97

แต่งานนี้..บักตือลงทุนสูงลิ่ว

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ผมว่าจู๋มันป้องนะ ไม่สู้แล้วนะอย่างมากก็แค่มองแล้วชักนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Prem

.......เผลอๆก็ได้แต่.....เคล้าๆเคลียๅ....ลูบๆเลียๆ....เท่านั้น.....เพราะมันต้องอาศัยวิดีโอช่วยปลุก

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
payai97

หัวเราะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ชูทำไมป้อมไม่ทำอย่างสฤษดิ์นะเวลาจะล่อใครก็ใส่ผ้าขาวม้าแดง

แล้วเอาเงิน 75000 ล้านที่โกงประชาชนมาเอาซื้อเด็กๆนางงาม

มาบำเริญเอาให้เหนือกว่าสฤษดิ์ไปเลยละ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Chuu

ถ้าทำอย่างสฤษดิ์.......มันตายไปนานแล้ว

เพราะสฤษดิ์.....มันอยู่ในอำนาจอึบสาวๆ

ได้แค่ 5 ปี เท่านั้น ก็ม่องเท่งแล้วเดฟ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

มันทำได้นะเงินที่มันโกงประชาชนมา 75000 ล้าน

อายุขนาดมันไม่จำเป็นต้องทำแบบสฤษดิ์ก็ได้นะ

จ้างสาวๆคุณหนูมาแก้ผ้าให้ยืนต่อหน้าแล้วชัก

ครั้งละ 2 3 แสนมีหรอที่สาวๆยุคนี้จะไม่เอากันนะชู

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
Prem

....ผมว่าไอ้ 75,000 ล้านน่ะ.....ล้วนมาจากพวกเราๆ.....ที่โดนไอ้พวกอยากมีตำแหน่ง....ถือเตารีด มาเอาไป   ง.......ยกตัวอย่าง เช่น.....มีตำแหน่งสัก 7ฐ000 ตำแหน่ง.....เอาแค่ตำแหน่งละสินล้าน....ก็ใกล้เคียงแล้วครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เครียดมากเลยช่วงนี้ที่เงินประชาชนโดนโกงเอาไป 75000 ล้าน 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0