คุณธรรมพิเศษ

คุณธรรมพิเศษ

สุชาติ  สวัสดิ์ศรี  โพสต์

คุลณธรรมพิเศษ

บอกว่า "ไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหาร"  แต่ยังมี ม.44 อยู่ในมือ พร้อมกับ "ประกาศ-คำสั่ง คสช." อีกนับร้อยฉบับ

 เพื่อคุณธรรม

การเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันสูงมาก คือถ้า "เขา" ไม่ชนะ 

การเลือกตั้งก็จะเป็นโมฆะ

 กกต.ปรู๊ฟเอกสารเลือกตั้งผิด 

นี่คือ "การกระทำที่ไร้คุณธรรม" หรือไม่ 

ถาม "กระทรวงวัฒนธรรม"

1 ความคิดเห็น

 
3 ส

ถามทำไมพวกเดียวกันมาจากคนสุดชั่ว

โมโห