คำด่าแรงมาทุกทิศ-ยังคิดอีกหรือว่าจะมีอนาคต ที่สุดสวย

คำด่าแรงมาทุกทิศ-ยังคิดอีกหรือว่าจะมีอนาคต ที่สุดสวย

คำด่าแรงมาทุกทิศ-ยังคิดอีกหรือว่าจะมีอนาคต ที่สุดสวย

คำด่าแรงมาทุกทิศ-ยังคิดอีกหรือว่าจะมีอนาคต ที่สุดสวย

เกลียด-ทั้งแผ่นดิน

ย่ำไปที่ไหน มีแต่เสียงก่นด่า ไม่จบสิ้น

ราษฎรเต็มขั้น ที่ปากถีบหากิน อยู่กับสภาพจนกรอบ-ยอบแยบ ที่เพิ่มพูนมีแต่หนี้สิน

ที่เขาลงมือกล้าประกาศด่า เพราะเหลืออดกับความหน้าด้าน ที่ทำให้บ้านเมือง ข้าวยาก-หมากแพง เกิดสภาวะความตกต่ำไปทั่ว

มีแต่พฤติกรรมถูกด่าทอ..เลิกชูคอได้แล้ว ไม่ต้องให้เขาเห็นหัว

๐๐๐๐๐

เชลียร์จนน้ำลายหยด

ของจริง-ดูจากการเดินดุ่มๆ ย่ำพสุธา มีแต่เสียงสาปแช่ง-เป็นที่ปรากฏ

ไม่อยากให้เอา “บรรทัดฐาน” แผ่นป้ายเพียงบางป้าย ที่ยัง “ปลื้มกันอยู่” มาโชว์หรา ว่าประชาชนยังชื่นใจตัวเอง-ทั้งหมด

เสียงด่ามิใช่ไปลงที่ “มนุษย์พันธุ์-แขนคอก” แต่เพียงผู้เดียว แต่รวมไปถึงคนที่กุมชะตา-ของชาวบ้านด้วย

คำด่าเริ่มแรกขึ้นทุกทิศ..ยังคิดอีกหรือว่าจะมีอนาคต-ที่สดสวย

๐๐๐๐๐

กองทัพเป็นของแผ่นดิน

ไม่ใช่ของ “อดีตทหารเก่า-ชุดลายพราง” ฉะนั้น,อย่าได้มา “ตีขลุม-เล่นลิ้น”

การเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธุ์ ปี ๖๒ “ทหาร-ในกองทัพเขาเป็นกอง” ไม่เข้าข้าง พวกที่ยึดอำนาจประชาชน-ไปหมดสิ้น

ที่คิดว่า ผู้ที่คุมบังเหียน-โซ่อำนาจ ยังมีรี้พลสกลไกร ของ “กองทัพ” เป็น “แบ็คหนุน” โปรดจงคิด-ดูใหม่

ทหารที่เกษียนปลดชรา..ไม่มีค่าเหนือแผ่นดิน-อะไร

๐๐๐๐๐

เล่นงานทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ ทุกดอก

เห็นมี “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” หรือ “สนช.” ออกมาค้านประกาศ ให้สภามหาวิทยาลัยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน โดยแจ๋น-จุ้นจ้าน มาเป็นหัวหอก

ที่มาเป็นเจ้ากี้-เจ้าการ “ไม่เห็นด้วย” เป็นเคยอยู่ในแวดวงมหาลัยวิทยาลัย จึงออกมาค้าน จนน้ำลายกระฉอก

แต่ถ้าเป็นเรื่อง “ยึดทรัพย์-ตระกูลชิน” เห็นสนับสนุน-กันพรึบพรับ

ยึดทรัพย์ตระกูลชินเหมาเข่ง..พอโดนเข้ากับตนเอง ร้องจ๊ากเลยหรือครับ

๐๐๐๐

มากันสเกลใหญ่

“อียู” อยากมาดู การเลือกตั้ง เดือนกุมภาพันธุ์ ปี ๖๒ ให้โปร่งใส

ที่เขาระบุขอมา ๒๐๐ คน ถึง ๔๐๐ คน…ต้องแน่ใจว่าอาจเกิดการ “ตุกติก” ขึ้นได้

ในเมื่อ รัฐบาล-คสช. และ กกต. มั่นใจในประสิทธิภาพ แห่งความขาวสะอาด เป็น “โอโม” ไม่มีเรื่องกระด่าง-กระดำ ก็ควรเปิดไฟเขียว

ไม่ควรยักท่า..รีบอนุมัติให้เขาเข้ามา มีประโยชน์-อย่างเดียว

“กะพรุนไฟ”

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การ์ตูน เซีย


7 คุณค่าของพระเครื่อง
7 คุณค่าของพระเครื่อง

https://www.thairath.co.th/content/1415486

ยุติการ (บทสุดท้าย) ในปริเฉมที่ 1 หนังสือปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่อง เล่มพระสมเด็จฯ สำนักพิมพ์คลังวิทยาบูรพา พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2520 ตรียัมปวาย เขียนว่า

คุณค่าของพระศักรพุทธปฏิมา หรือความศรัทธาเลื่อมใส แห่งบุคคลที่มีต่อพระเครื่องนั้น สรุปแล้วมี 7 ประการ

1.เพื่อให้บังเกิดพลังอำนาจอันวิเศษขึ้นในตัว โดยอาศัยเข้าไปโน้มน้อมในพุทธานุภาพ คุณพระพุทธาคมวิทยคาถา หรือวิชามยอิทธิ และอธิษฐานฤทธิ์ หรือเจตนาธิษฐาน ของพระคณาจารย์ผู้สร้างสรรค์

ซึ่งจัดว่าเป็นพลังจิตอันเร้นลับ ที่ปุถุชนธรรมดา ไม่สามารถกระทำให้ปรากฏขึ้นได้

2.เพื่อเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจ ให้หนักแน่นมั่นคงในการประกอบกิจการงานอาชีพ และเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อต้องเผชิญต่อสรรพอันตรายใดๆได้อย่างสงบเยือกเย็นและอาจหาญ

3.ก่อให้เกิดศรัทธาประทับแน่นอยู่กับพระบวรพุทธศาสนา ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่า นักพระเครื่องคนใดหันเหศรัทธาไปนับถือศาสนาอื่นเลย

มีแต่ผู้นับถือศาสนาอื่น แล้วหันมาสนใจต่อพระเครื่องอย่างน่าพิศวง

4.ย่อมได้รับประโยชน์ในด้านโบราณคดีวิทยา ประวัติศาสตร์ พระพุทธประวัติ และพุทธศิลป์ปฏิมากรรมสกุลช่างต่างๆ

5.จัดเป็นงานอดิเรกอันกอปรด้วยรสนิยมสูง เกี่ยวกับพุทธปฏิมากรรม ศิลปโบราณวัตถุของพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอันเก่าแก่ ตลอดจนความบันดาลใจนานาประการ

ทั้งมิได้ก่อให้เกิดภาระกังวลมาก ดังงานอดิเรกประการอื่น เช่นการเล่นไม้ประดับ และสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องอาศัยเวลาและความใกล้ชิดผูกพันเป็นอันมาก

6.เป็นการรวบรวมเก็บรักษาโบราณวัตถุ อันเป็นสมบัติโบราณของเรา มิให้กระจัดกระจายเรี่ยรายเสียหาย หรือตกไปอยู่ในสภาพที่ไม่สมควร

และทั้งเป็นการดำรงเจตนารมณ์ของพระโบราณาจารย์ผู้ประดิษฐ์พระพุทธปฏิมากรรม ซึ่งปรารถนาจะให้เป็นเครื่องหมายในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้จำเริญวัฒนาสถาพรต่อไป

7.ช่วยให้มีการพัฒนาในด้านจิตใจให้สู่ระดับสูงขึ้น เพราะคติที่ว่าอำนาจคุณพระ จะอารักขาคุ้มครอง แด่ผู้เจริญด้วยศีลธรรมโดยเฉพาะ

บทสรุปความศรัทธาคุณค่าพระเครื่อง ทั้ง 7 ข้อนี้มีหลายข้อ ในคำนำหนังสือ พระเครื่องศรัทธาแห่งสยาม

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา เขียนไว้ว่า ทุกครั้งที่กราบไหว้บูชาระลึกถึงพุทธคุณ จิตก็น้อมไปในทางกุศล เป็นกำลังใจในการสร้างความดี

ทำให้เริ่มเห็นอีกด้านหนึ่งของพระเครื่อง คือ ความงามด้านพุทธศิลป์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากกว่างานศิลปะอื่นๆ ยิ่งศึกษามากก็ยิ่งตกหลุมรัก

แต่สิ่งที่กล่าว ยังไม่ได้ทำให้ต้องการสะสมพระเครื่อง เท่ากับเพราะต้องการแหล่งรวบรวมความรู้ของพระเครื่องสำคัญ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

คุณค่าของพระเครื่องมีมากมายหลายด้าน ทั้งตรียัมปวาย ทั้งคุณวิชัย ใช้หลักคิดตรงกัน

ความเชื่อความศรัทธาความขลังนั้น เป็นส่วนเสริมเติมด้านจิตใจ ไม่ใช่เครื่องมือมหัศจรรย์ กดปุ่มก็แสดงปาฏิหาริย์ได้แต่อย่างใดเลย.

กิเลน ประลองเชิง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

2 ความคิดเห็น

 
payai97

ตอนเป่านกหวีด..คนเดิมตามหลังเป็นฝูง

วันนี้มาเดินใหม่..หวังว่าจะมีคนศรัทธาเหมือนเดิม

นอกจากพวกหนีหน้าหมดแล้ว..ชาวบ้านยังออกมาด่าเจ็บแสบ 

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ่เมือก

ขำขำ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0