คณาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แถลงการคัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ชี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ถูกต้อง

คณาจารย์นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แถลงการคัดค้านยุบพรรคอนาคตใหม่ ชี้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไม่ถูกต้อง

คณาจารย์กฎหมายจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 36 ท่าน (ดูรายชื่อได้จากลิงค์ของแถลงการณ์) ออกแถลงการณ์คัดค้านการยุบพรรคอนาคตใหม่ด้วย เหตุผลหลักการทางกฎหมายที่คณาจารย์เหลานั้นเห็นแย้งสรุปได้คือ

 

1. พรรคการเมืองไม่ใช่นิติบุคคลที่ใช้อำนาจมหาชน จึงสามารถกู้ยืมได้

พรรคการเมืองไม่ได้มีอำนาจต่อมหาชน จึงไม่ได้เป็นนิติบุคคลมหาชนที่ต้องมีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะอย่างหน่วยงานรัฐ องค์กรมหาชน ฯลฯ พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคลธรรมดา การกู้ยืมเงินทำได้ ไม่ต้องมีกฎหมายเฉพาะให้ปฏิบัติอย่างไร ทำได้ตามวิธีที่บัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕ และ ๖๖ เป็นปกติ

 

2. การคิดดอกเบี้ยและการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคู่สัญญา

คู่สัญญาย่อมกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ตามสัญญา เป็นเสรีภาพของคู่สัญญา ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเท่าใด แต่ต้องไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

 

3. ข้อเท็จจริงแห่งคดีไม่สามารถปรับเข้ากับมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ได้

มาตรา 66 เป็นการกำหนดจำนวนเงินอย่างสูงหรือเพดานการรับเงินรายได้ที่เป็นเงินบริจาค ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินมูลค่าสิบล้านบาทต่อปี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริจาครายใดใช้กลไกดังกล่าวในการครอบงำการดำเนินการของพรรคการเมือง ส่วนมาตรา 72 คือห้ามพรรคเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันมาจากการกระทำกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญาหรือจากการค้ายาเสพติด เป็นต้น มาตรา 66 และมาตรา 72 ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน การปรับใช้กฎหมายทั้งสองมาตราจึงต้องแยกออกจากกัน จึงไม่ใช่เหตุในการยุบพรรคการเมืองได้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3)

 

4. พรรคการเมืองมีความสำคัญในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การใช้อำนาจยุบพรรคการเมืองของศาลรัฐธรรมนูญไม่สมควร

การใช้อำนาจขององค์กรของรัฐจะต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความเป็นอิสระ เสรีภาพ และการแข่งขันกันอย่างเสรีและเป็นธรรมของพรรคการเมืองทั้งหลาย การยุบพรรคการเมือง ซึ่งหมายถึง การทำลายองค์กรที่เป็นผู้ทำหน้าที่ก่อตั้งเจตจำนงทางการเมืองและเป็นผู้แทนผลประโยชน์ของประชาชนในสังคมการเมืองนั้นควรเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีที่ปรากฏหลักฐานอย่างชัดเจนโดยปราศจากข้อสงสัยว่าพรรคการเมืองได้กระทำการอันขัดต่อหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและ มีความร้ายแรงถึงขนาดสมควรที่จะต้องถูกยุบพรรค

https://www.khaosod.co.th/politics/news_3633505

 

ศาลรัฐธรรมนูญมัวเมาในอำนาจอย่างหนักมาตั้งแต่ยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้ว และยังยุบพรรคการเมืองอีกหลายพรรคในเวลาต่อมาเพราะคนไทยเราให้เกียรติกับศาล แต่เราจะยอมปล่อยให้องค์กรที่มีคนเพียงเก้าคนนี้มามีอำนาจสูงกว่าอำนาจประชาชนต่อไปอีกไม่ได้แล้ว

 

 

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  6
 • เศร้า
  5

5 ความเห็น

 
619

ผมอยากให้ประชาชนทุกๆจังหวัดใครที่เป็น สส. ควรออกแถลงการณ์ประชาชน เช่น ใครอยู่จังหวัดเชียงรายออกป้ายแสดงการไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรค อนค.เหตุผลเพราะคือ 1 เสียงใน 6 ล้านกว่าเสียงที่เลือกพรรคนี้นะ  ทุกจังหวัดเลยครับ

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  8
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  5
 
Bugbunny

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  5
 • เศร้า
  8
 
619

ผมอยากให้มหาลัยทั่วประเทศตื่นตัวเรื่องนี้กันนะสมัยผมเรียนมหาลัยยุคผมแม่งโครงมองเห็นอนาคตเลยนะทั้งระบบสื่อสารที่กำลังจะบูมสุดขีด อุตสหกรรมต่างๆเรียกได้ว่าผู้ประกอบการแม่งรีบมาจองตัวเลยมีให้เลือกแบบที่เราไม่งองานเลยนะ แต่มาในยุคเห้ยนี้นักศึกษาแม่งจบออกมาหาอนาคตแทบไม่มีเลยนะ เด็กเดียวนี้ลองไปดูเด็กประถมสิเสื้อผ้าขาดๆเด็กยังต้องใส่ไปเรียนเลย

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  4
 
3 ส

ไอ่เห้ตลก\***/catty_017\***/

 • รัก
  6
 • ฮ่าฮ่า
  7
 • ว้าว
  8
 • เศร้า
  7
 
Bugbunny

ท้ายแถลงการณ์.........

--------------------

คณาจารย์นิติศาสตร์เชื่อว่าปัญหาทางการเมืองไทยที่สั่งสมมายาวนาน จะได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยการใช้การตีความกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม และระบอบประชาธิปไตยจะดำรงอยู่ได้หากนักกฎหมายทำหน้าที่โดยปราศจากอคติ และผู้คนในสังคมร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลและความอดทนอดกลั้น

 

----------------------

ไม่รู้ว่าไอ้พวกรุ่นพ่อรุ่นปู่หลายตัวที่ไปเป็นสมุนเผด็จการทหารประยุทธอยู่ที่นั่นตอนนี้มันจะมีสำนึกในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของนักกฎหมายและคำขวัญ "บริสุทธิ ยุติธรรม" เหลืออยู่กันบ้างหรือเปล่า

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  7
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  6