ข้อสงสัยทางเศรษฐกิจ

จริงอยู่ แม้รัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลทหาร แต่ว่ากลุ่มรัฐมนตรีส่วนมากที่ดูแลเศรษฐกิจของทุกๆกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็มาจากสายงานที่มีความรู้ทางนี้โดยตรง แต่ทำไมพวกเขาจึงไม่สามารถหยุดยั้งความล้มเหลวทางเศรษฐกิจได้ครับ ทั้งหมดมันมาจากอะไร 


4ความคิดเห็น
 • นิตยบุตร

  09 ก.พ. 2017 - 04:15

  อยากได้ข้อมูลที่วิเคราะห์ตามหลักวิชาการมากกว่าอารมณ์ความรู้สึก เพราะถ้าใช้อารมณ์ตัดสินพวกเราก็จะไม่ได้ความจริง

 • สีดอ

  09 ก.พ. 2017 - 06:17

      ผู้นำหมดควายเชื่อถือในสังคมโลก  เพราะประชาคมโลกรู้ว่า อำนาจ ระยำนอกระบบ ของประเทศกลัวประชาชนมีความรู้ ความสามารถ จึงไม่มีประเทศที่เจริญแล้วคบหาสมาคมด้วย ค้าขายไม่ได้  หมดตุด อย่างเดียว  ควายแลนด์ของผม

 • speaker

  09 ก.พ. 2017 - 07:08

  เครษฐกิจ  มาจากความเชื่อมั่น   

   

     สมมติว่ามีคน 100 คน    80 คน  เชื่อไปทางไหน  มันก็ไปทางนั้น    อีก 20  คิดตรงกันข้าม  มันก็เป็นไปตาม 20 คน  ไม่ได้ประมาณนั้น


Loading...