ข่าวที่อ่านแล้วตกใจ

ข่าวที่อ่านแล้วตกใจ

ฉลามเขียว :

https://bangkok-today.com/web/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9...

ข่าวที่อ่านแล้วตกใจ

ฉลามเขียว เขียนด้วยความเชื่อมั่นมาหลายครั้งว่า  มีจุดยืนไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง และเชื่อว่าจะไม่มี  เพราะการทำให้ไม่มีเลือกตั้งง่ายกว่าการทำให้มี

จะมีเลือกตั้งได้ไง  เสร็จ นายทักษิณ ชินวัตร

ดังนั้น  ทันทีที่อ่านข่าวของรองนายกฯวิษณุ ทำให้ตกใจมาก ยังกะจะมีเลือกตั้งจริง นายฉลามไม่เชื่อ  จึงนำทุกคำแถลงมาลงไว้  ให้เป็นหลักฐาน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวแก่สื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อบ่ายวันที่ 8 พ.ย.2561 ถึงการเตรียมการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเลือกตั้ง  ว่า

สถานภาพของรัฐบาลปัจจุบัน จากการที่รัฐบาลหารือกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2561 ว่า รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ เว้นแต่จะมีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องพ้นไป เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้คสช.และรัฐบาลนี้อยู่แบบมีอำนาจเต็มต่อไปจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนรับหน้าที่

การปฏิบัติตัวของ ครม.ต้องแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.รัฐมนตรี 4 คนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานในฐานะพรรคการเมือง แม้ไม่มีความเสียหายเรื่องของกฎหมาย แต่ต้องดูเรื่องมารยาท โดยให้ระวังเรื่องการใช้เวลาราชการ ทรัพย์สินทางราชการ บุคลากรของรัฐ และสถานที่ทางราชการซึ่งต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของพรรคและทางการเมืองที่ไม่ใช่รัฐบาล

2.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหมือนที่ผ่านมา โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปเอื้อประโยชน์ ให้คุณให้โทษแก่ผู้ใด หรือหวังผลในทางการเมือง

ปฏิทินการทำงาน หลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 11 ธ.ค.2561 จะเริ่มนับกำหนดเวลาให้ต้องจัดเลือกตั้งส.ส.ให้เสร็จภายใน 150 วัน คือไม่เกินวันที่ 9 พ.ค.2562 ซึ่งจากการหารือกับกกต. แล้วเห็นว่าช่วงเวลาที่เหมาะสม คือวันที่ 24 ก.พ.2562  โดยในเดือน ธ.ค.2561 ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.2561-19 ม.ค.2562 จะเป็นช่วงการจัดงาน”อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

จากนั้นวันที่ 16-27 ธ.ค.2561 กกต.จัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ระดับอำเภอ ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับจังหวัด ต่อด้วยการเลือกระดับประเทศ ที่คาดว่าจะมีขึ้นที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ให้ได้ 200 คน แล้วส่งต่อให้คสช.เลือกตัวจริง 50 คน และตัวสำรอง 50 คน

ระหว่างนี้ คสช.ตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว. 9-12 คน เพื่อเตรียมการคัดเลือกส.ว.

จะมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือกตั้งส.ส. ซึ่งกกต.เป็นผู้ยกร่างและเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป

เมื่อมีพ.ร.ฏ.ดังกล่าวออกมาแล้ววันใด ภายใน 5 วันหลังจากประกาศใช้พ.ร.ฎ.การเลือกตั้ง ให้กกต.ออกประกาศยืนยันวันเลือกตั้ง ประกาศเขตเลือกตั้งและจำนวนส.ส.ในแต่ละเขต

ภายใน 25 วันหลังจากมีพ.ร.ฎ.นี้ ให้มีการประกาศวันรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส. และพรรคการเมืองต้องแจ้งชื่อผู้ที่จะเข้ารับการเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีให้กกต.รับทราบ

จากนั้นจะไปสู่การปลดล็อกคำสั่งคสช.ฉบับที่ 57/2557 ประกาศคสช.ฉบับที่ 3/2558 และการห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้เริ่มการทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆได้ หาเสียงเลือกตั้งได้

นอกจากนี้ วันที่ 28 ธ.ค.2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่งร่างพ.ร.บ.ให้สนช.พิจารณา  ส่วนเดือน ม.ค.2562  ในวันที่ 2 ม.ค. กกต.ส่งรายชื่อผู้เข้ารอบการคัดเลือกส.ว. จำนวน 200 คน ให้คสช.คัดเลือกเหลือ 50 คน และสำรอง 50 คน

เดือน ก.พ.2562  ในวันที่ 9 ก.พ.2562 คณะกรรมการสรรหาส.ว.ต้องส่งรายชื่อผู้เข้ารอบการคัดเลือกส.ว.ทั้งหมด 400 คน ให้คสช.คัดเหลือ 194 คน สำรอง 50 คน และมีส.ว.ที่มาจากผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยตำแหน่ง 6 คน

ในวันที่ 15 ก.พ. สนช.จะหยุดการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งหมด ยกเว้นถ้ามีความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายใด รัฐบาลจะใช้อำนาจออกกฎหมายนั้นเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) หรือใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้ออกเป็นคำสั่งคสช.

ในวันที่ 24 ก.พ.2562 จะมีการเลือกตั้งส.ส.ทั่วประเทศ 500 คน

เดือน มี.ค.2562 เป็นช่วงที่กกต.พิจารณาข้อร้องเรียน การให้ใบเหลือง-ใบแดงในการเลือกตั้ง

เดือน เม.ย.2562  กกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งส.ส. ภายในวันที่ 24 เม.ย.2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดกรอบเวลา 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

แต่ถ้ายังได้ส.ส.ไม่ครบจำนวน ให้ประกาศผลไปก่อนแล้วสามารถยกเลิกในภายหลังได้

วันที่ 27 เม.ย.เป็นวันสุดท้ายที่คสช.ต้องพิจารณารายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นส.ว.รวม 250 คน แล้วนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

เดือน พ.ค.2562  สนช.จะสิ้นสุดลง 1 วันก่อนเสด็จฯ เปิดการประชุมรัฐสภา ซึ่งกำหนดการเสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 8 พ.ค.2562  และเมื่อเสด็จฯเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ต่อด้วยการเลือกนายกรัฐมนตรี

เมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว จะต้องจัดตั้งครม. ซึ่งรัฐบาลเก่าและคสช.จะสิ้นสุดลงเมื่อครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเข้ารับหน้าที่ คือภายในเดือน มิ.ย.2562

นับจากครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณตนไปแล้ว 15 วัน ครม.ชุดใหม่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา และจะเริ่มการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 22-23 มิ.ย.2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำอาเซียน

การคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 173 แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. กำหนดให้เริ่มนับเงินบาทแรกตั้งแต่วันที่มีพ.ร.ฎ.นี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง

หลังจากมีพ.ร.ฏ.ดังกล่าวออกแล้ว พรรคการเมืองต่างๆ จะมีเวลารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 60 วัน ซึ่งถือว่ามากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

การหารือระหว่างคสช.จะหารือกับพรรคการเมืองนั้น ตนไม่ทราบว่าจะกำหนดวันใด แต่คาดว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ และเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีไม่มีภารกิจเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ

นักข่าวถามว่า  ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ถูกเสนอชื่อเป็น 1 ใน 3 ของพรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯ จะต้องใช้มาตรฐานใดในการวางตัว  นายวิษณุ ตอบ

ต้องใช้มาตรฐานเดียวกับรัฐมนตรีทั้งหมด  เพราะการที่พรรคการเมืองเสนอชื่อนั้น ไม่ได้แปลว่ามีส่วนได้เสียทางการเมือง ไม่เหมือนกับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพราะการเสนอชื่อคนเป็นนายกฯ สามารถเสนอคนนอกพรรคก็ได้ แต่ถ้าเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ให้คุณหรือให้โทษต่อพรรคใด   เป็นมาตรฐานปกติ ไม่ใช่มาตรฐานที่พิสดารแต่อย่างใด

ฉลามเขียว

bangkoktaday.com

8 พฤศจิกายน 2561

**********************

**********************************

**********************************************


ตู่หน้าบางสังคมโง่ : คอลัมน์ใบตองแห้ง

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_1794598


 


ตู่หน้าบางสังคมโง่
ตู่หน้าบางสังคมโง่ : คอลัมน์ใบตองแห้ง

ลุงตู่ของคนชั้นกลางในเมืองเนี่ย เป็นคนมีเสน่ห์นะ โดยเฉพาะเวลาพูดจา แสดงกิริยาท่าทาง ไม่ว่าตอนอารมณ์ดี หรือหน้านิ่วคิ้วขมวด ยังกะปวดหน่วง ล้วนเรียกเรตติ้งจากทางบ้าน กดไลก์กดแชร์กันกระฉูด คนรักก็จะรู้สึกว่า ที่ท่านบ่นท่านยัวะ เพราะความจริงใจ แบกประเทศไว้หลังอาน คนชังก็สนุกสนาน กดหัวร่อน้ำหูน้ำตาไหล เผด็จการที่ไหนทำได้อย่างนี้มั่ง

เสียดายพูดคืนวันศุกร์ ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ โควตคำพูดคมๆ ลงเฟซบุ๊ก ก็เหมือนไม่ใช่ตัวท่าน มันต้องตอนตอบโต้ นักข่าว สัญจรพบชาวบ้าน หรือปราศรัยให้โอวาท ถึงจะมันส์ อย่างที่พูดกับ 500 นักวิจัยเมื่อวันจันทร์ ฟังจากเทปข่าว ก็หัวร่อกันครื้นเครง

ตอนที่ฟังแล้วสะใจสุดๆ คือลุงบ่นสังคมไทยไร้สาระ สนใจเรื่องไม่เป็นเรื่อง แทนที่จะฟังลุงคืนวันศุกร์ ก็มัวดูละครแย่งมรดกพันล้าน เอาใจช่วยพระนาง ทั้งที่ตัวเองไม่มีสักบาท แต่ฟังละครด่ากันแล้วมีความสุข

หรือเฮโลสาระพาตั้งตัวเป็นศาล เป็นอัยการ เป็นหมอ ตัดสินเรื่องนั้นเรื่องนี้ รู้ดีไปหมด ทนายออกทีวีทุกช่อง เช้า กลางวัน เย็น ชี้นำคดี นี่เห็นด้วยจริงๆ นะ ใครถูกใครผิดสมัยนี้ สำคัญที่สร้างกระแส ทนายดังปั่นดราม่าออกสื่อ ดึงสังคมคล้อยตาม พอลูกขุนออนไลน์ตัดสิน ก็ได้เปรียบตั้งแต่ยัง ไม่ขึ้นศาล แบบลอตเตอรี่ 30 ล้าน เจ๊บ้าบิ่นฟังแล้วซึ้ง มาให้กำลังใจเลย

ลุงตู่บ่นสังคมไทยเหลวไหล ไร้สติ ไม่เหมือนต่างประเทศสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ฟังทีไรสะใจทุกที ผมก็คนรุ่นหลังท่านไม่กี่ปี โตมากับนิตยสารชัยพฤกษ์เหมือนกัน โคตรรำคาญสังคมสมัยนี้ มีแต่เรื่องไร้สาระ เบาปัญญา ขายข่าวคลิกเบตดาราดราม่าท่วมโลกดิจิตอล ไม่สนใจชาติบ้านเมือง สนใจแต่เรื่องคนถูกหวย 90 ล้าน ดาราแย่งผัวหย่าเมีย ไม่งั้นก็เปิดวาร์ป ใส่ชุดว่ายน้ำ ครางชื่อกันทั้งเมือง

สังคมสมัยนี้เบาปัญญาถึงขั้นปล่อยรถติดมา หลายทศวรรษ คิดวิธีแก้ไม่ออก ต้องรอให้ลุงตู่ไปทำพิธีเปิดอุโมงค์ตอน 08.30 เช้าวันจันทร์ กลับมาจึงปิ๊งไอเดียว่าต้องสั่งตำรวจอยู่ในป้อมเท่านั้น อย่าออกมาโบกรถ จึงจะแก้รถติดได้

คนจนสมัยนี้ก็จนเพราะไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง ต้องให้สั่งให้สอน ยางพาราสามกิโลร้อยก็ตะบี้ตะบันขายกันอยู่นั่น ไม่รู้จักไปขายดาวอังคาร ไม่รู้จักปลูกหมามุ่ยมั่ง ปลูกมะพร้าวมั่ง ปาล์มน้ำมันก็บริหารจัดการไม่เป็น ราคาตกต่ำ ต้องให้ทหารไปคุมโรงงาน

การที่ลุงบ่นสังคมเบาปัญญาจึงเป็นเรื่องน่า ทึ่ง สวนทฤษฎี “เผด็จการวิทยา” เพราะเผด็จการมีแต่อยากให้สังคมโง่ลง เช่นบังคับให้คนท่องอาขยาน เอาทหารมาฝึกวินัย สอนให้รักชาติบ้านเมือง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม โดยไม่รู้จักตั้งคำถาม โต้เถียง คิดต่าง เพื่อสร้างพุทธิปัญญา เผด็จการมีแต่อยากให้คนคิดตาม เชื่อฟัง เพื่อที่ทหารจะปกครองได้ง่ายๆ โดยเฉพาะสังคมตื้นเขิน วูบวาบ ฟูมฟาย อ่อนเหตุผล ยิ่งง่ายต่อการสร้างความนิยม

เพิ่งเห็นลุงตู่นี่แหละ เป็นเผด็จการสวนทฤษฎี อยากให้คนคิดเป็น คิดสร้างสรรค์ บ่นสังคมเบาปัญญา อยากให้คนรุ่นใหม่ นักวิจัย สนใจร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมือง

แต่เอ๊ะ พอคนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้อง “อยากเลือกตั้ง” ไหงโดนจับกุมคุมขัง บ่อนทำลายความมั่นคง ใครวิพากษ์วิจารณ์ ใครเห็นต่าง แค่กดไลก์กดแชร์ก็ยังโดน พ.ร.บ.คอมพ์

ถามจริง สังคมโง่เพราะใคร ทำไมมีแต่สื่อขายข่าวดาราดราม่า ถ้าเชิญนักวิชาการผู้มีสติปัญญามาออกทีวี จะขัดประกาศ คสช.ไหม

ที่ลุงพูดทั้งหมด คืออยากให้คนรุ่นใหม่ ให้นักวิจัย คิดเป็นแบบหุ่นยนต์ เหมือนในแร็พไทยแลนด์ 4.0 ช่วยกันสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยไม่ต้องมีสติปัญญาทางสังคมการเมือง อย่ายุ่งเรื่องอำนาจ ประชาธิปไตย ทำมาหากินใช้ ชีวิตชิกๆ ชิลๆ ไป ภายใต้การนำของเทคโนแครตอำนาจนิยม อย่าสนใจความไร้สติไร้เหตุผลทั้งหลายที่ “ประเทศกูมี”

เพราะถ้าคิดเป็นจริงๆ แล้วมีคนกล้ายกมือถาม มันจะยุ่ง ลุงครับ/คะ ที่ลุงบอกว่าไม่หน้าด้าน ถ้าลุงได้เป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง จากการยกมือของ 250 ส.ว. คสช.ตั้ง จากเสียง ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ของสี่รัฐมนตรี จากการเลือกตั้งใต้ ม.44 ไม่ยอมให้ต่างชาติสังเกตการณ์ อย่างนี้วัฒนธรรมไทยเขาเรียกว่า หน้าบางหรือ

อย่าไปบ่นสังคมเบาปัญญาเลย ถ้าไม่เบาปัญญา รัฐประหารจะอยู่สี่ปีกว่าได้อย่างไร ถ้าสังคมไทยโง่จริง ก็เป็นเรื่องดีกับผู้มี อำนาจ เพียงระวัง สังคมแกล้งโง่เพราะยังแสดงออกไม่ได้เท่านั้นเอง

 • หลงรัก
  8
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  6
 • เศร้า
  5

6 ความคิดเห็น

 
sarakarm

14

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  2
 
down2011

เพราะ ม.44 อาวุธร้ายแรง ยิ่งกว่าปฏิทินเสียอีก

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  4
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  4
 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  2
 
เขี้ยวสั้น

อย่างหนึ่งที่ผมเห็นจากกลุ่มที่มาจากการรัฐประหาร

มันไม่อยากสูญเสียอำนาจและความอุดมสมบูรณ์และสุขสบายภายใต้อำนาจที่มีอยู่ไปอย่างง่ายๆ

ถ้ามองให้ลึกจะพบว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คนดีคนซื่อสัตย์อะไร ทุกคนไม่ได้รักชาติอย่างที่ปากพูด

สิ่งที่พวกเขาทำก็ไม่ใช่เพื่อประชาชน 

แต่ทำเพื่อผลประโยชน์ของฐานะของตัวเองและเพื่อเลี้งลูกเลี้ยงเมียของตัวเองทั้งสิ้น

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  4
 
619

แสดงว่าเป็นคนที่มองอะไรลึกและมองออกในยุคแบบนี้นะ 

 • หลงรัก
  3
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  7
 • เศร้า
  6
 
payai97

คนหน้าไม่ด้าน..เขาคงไม่กล้าเขียนกติกาเอง

ไม่กล้าเขียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่น..ไม่กล้าลงเล่นเอง

ตามกติกาที่สร้างขึ้นมา..และไม่กล้าเป็นกรรมการตัดสินเอง

แต่ที่เห็นทุกวันนี้มันใช่มั้ยล่ะ..ดันทำทุกอย่างที่คนน้าบางเขาไม่กล้า

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  5