ขอให้รัฐบาล "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จากเดิมเดือนละ 600 -1,000 บาท เป็นเดือนละ 3,000 บาทเท่ากันทุกคน

ขอให้รัฐบาล "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" จากเดิมเดือนละ 600 -1,000 บาท เป็นเดือนละ 3,000 บาทเท่ากันทุกคน

6 ความคิดเห็น

 
น้ำกรดแช่เย็น

เห็นด้วยเป็นอย่างยี่ง เพราะ 600-1000 บาทเศษฐ๊กิจตอนนี้คนแก่ยิ่งน้อยนิด 3000 บาทก็อยู่แบบพอเพียงเพราะจะไม่ได้เป็นภาระกับลูกหลานงบนี้ยอดเยี่ยมที่สุด14

 
หลวงพี่เตี้ย

ถ้าเพิ่มให้แล้ว

กองทัพกาฝากจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาวุธครับ

 
3 ส

เห็นควรเพิ่มครับ

จูจุ๊บ

 
PM007

3 พันน้อยไปครับ ช่วงนี้รัฐบาลกำลังโปรโมชั่น ลดแหลกแจกฟรี 

อย่างน้อยน่าจะเดือนละ 12,000 ถึง 15,000 บาท ถึงจะเหมาะสมครับ

คนแก่ ๆ จะได้มีเงินไปซื้อบ้านราคาถูกของรัฐบาลที่กำลังจะสร้างให้นะ

และจะได้ซื้อรถเก๋งเอาไว้ขับไป โชว์สาว เอ้ย เอาไปวัดทำบุญ  เบียร์

 
big60

600 ก็พอกินอยู่ได้เหมือนหมูเหมือนหมา 1000 ก็พอกินอยู่ได้แบบขอทานอดเมื้อกินเมื้อ 3000 ถึงจะพอกินอยู่ได้ตามอัตภาพของคนจน

...

ถ้าอยากรู้ว่า เขามองค่าคนร่วมประเทศ ที่เป็นปู่ย่าตาตายอยู่ระดับใหน หมูหมา ขอทาน หรือว่าคนจน ก็ดูได้จากการแบ่งให้กินยามชรา

...

ก็ไม่ได้ประชดประชันอะไร แต่วัดค่าน้ำใจจากเงินที่ให้นั่นแหละ 600-1000- ต่อเดือน มันใช้เลี้ยงอะไรได้บ้าง คงไม่ต้องยกตัวอย่าง

...

ถ้าบอกว่าเป็นภาระสิ้นเปลื้อง มันก็เหมือนเนรคุณ เพราะตอนที่พวกเขายังมีเรี่ยวแรง เขาก็หาเลี้ยงคนพวกนี้มาจนโต ไม่เห็นบ่นสักคำ

 
Bugbunny

เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตความสุขอย่างเหมาะสม

พึงมองกลับด้วยว่าระหว่างที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ยังอยู่ในวัยทำงานนั้น

ทุกคนได้ทำงานหาเงินเสียภาษีให้รัฐมาทั้งนั้น

ผู้ไม่มีรายได้ก็ยังต้องเสียภาษีจากการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวัน

เบี้ยผู้สูงอายุที่จ่ายให้ขณะนี้ไม่พอแน่นอนเพราะเพียง 600 - 1000 บาท

กินข้าวมื้อละ 30 บาทได้ไม่กี่มื้อเท่านั้น อาทิตย์เดียวก็หมดแล้ว

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะเพิ่มให้เป็น 3000 บาทเท่ากันทุกคน

เขาทำงานเสียภาษีให้รัฐมาแล้วคนละประมาณ 40 ปี

เสียภาษีทุกวัน ทั้งภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 

ถ้ารัฐต้องจ่ายเงินผู้สูงอายุเดือนละ 3000 บาท

จ่ายตั้งแต่อายุ 60 ถึง 80 ปี ก็ยังไม่ถึงล้านบาทต่อคนเลย