** สิงค์โปร์ก่อนจบ..ตบท้ายอีก 2 เรื่อง(กล้วยแขกและญาติของผมผู้บรรลุโสดาบัน) + อีกหนึ่ง-สะพานวิปโยค **

จากกระทู้

*** ข่าวจากสื่อระดับโลก....รัฐบาลเอามาตีกิน (แกล้งโง่หรือหลอกตัวเองและหลอกประชาชนไปวันๆ) ***

ผมขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิงค์โปร์อีกนิดนุง..

ตัวเลขรายได้ต่อหัวของสิงค์โปร์มากกว่าไทยเรา 9.21 เท่า

ไม่ทราบว่าผมจะอุปมาแบบนี้ได้หรือเปล่า?

1. คนสิงค์โปร์เก่งกว่าเรา 9 เท่า หรือ

2. ในการทำงานไทยเราต้องใช้คนไม่ต่ำกว่า 9 คน

     ถึงจะสร้างรายได้เท่ากับคนสิงค์โปร์

3. ในการประชันความรู้ความสามารถ..สุ่มคนสิงค์โปร์มา 1 คน

     ต้องสุ่มคนไทยมา 9 คน ถึงจะต่อกรกับคนสิงค์โปร์ได้


30ความคิดเห็น
 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:23

  อนึ่ง..มีการจัดทำดัชนีวัดการพัฒนามนุษย์

  หรือ Human Development Index (HDI)

  ซึ่งใช้ตัววัด 3 ตัวคือ

  1. สุขภาพ (วัดจาก Life Expectancy หรืออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากร)

  2. การศึกษา (วัดจาก Adult Literacy rate หรืออัตราการอ่านออกเขียนได้

  3. ด้านเศรษฐกิจ (วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ GDP

  โดยแปรค่าแบบ PPP-Purchasing Power Parity)

   ทั้ง 3 ตัวชี้วัดนี้นำมาประกอบเป็นดัชนีการพัฒนามนุษย์ โดยค่า HDI จะมีค่าระหว่าง ถึง 1

  ซึ่งการพัฒนามนุษย์นั้นถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงให้แต่ละประเทศ

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:24

  ตัวเลขดัชนีการพัฒนาของมนุษย์

  สิงค์โปร์(และฮ่องกง)ติดลำดับต้นๆ อีกแล้วครับท่าน

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:24

  นอกจากนี้ มีการศึกษาเรื่องดัชนีการพัฒนามนุษย์

  โดยตัดเรื่องตัววัดที่ใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

  (Non-income HDI) ปรากฏว่าประเทศที่ใช้เงินทุน

  (หรือทรัพยากรของชาติอย่างด้อยประสิทธิภาพ

  เช่น ซื้ออาวุธ ลงทุนในภาครัฐฯ ที่มีประสิทธิภาพ

  ประสิทธิผลต่ำ เช่น โครงการแก้ปัญหาภาคใต้

  หรือลงทุนในโครงการมีต้นทุนสูงซึ่งเกิดจากการคอรัปชั่น

  ฯลฯ) จะมีดัชนี HDI ต่ำ

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 22:58

  อนึ่ง เรื่องสุขภาพ คนไทยเราสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า

  ไม่สนใจคุณภาพอาหารในการทานอาหารที่

  เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือเปล่า ??

   

  เรื่องการศึกษา สิงค์โปร์ไม่มีเด็กแว๊นซ์ ไม่มีการยกพวกตีกัน

  หรือในสังคมไม่มีเด็กชายติดยา เด็กหญิงเรียนไปปวดหัว

  มีผัวดีกว่า...จะเป็นเหตุผลแบบนี้หรือเปล่า ??

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 22:59

  บางท่านอาจจะบอกว่าสิงค์โปร์เป็นประเทศเล็ก

  ปกครองง่าย ดูแลง่าย ข้ออ้างง่ายๆแบนี้มีเหตุผลหรือไม่?

  แต่ที่แน่ๆ สิงคโปร์มีที่ดินจำกัด ไม่มีวัตถุดิบหรือทรัพยากร

  ธรรมชาติใดๆ ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

  อย่างมีนัยสำคัญ

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:25

  แต่สิงค์โปร์มีทรัพยากรที่สำคัญที่สุด 2 อย่างคือ

  1. ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์

  2. ทรัพยากรหรือทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า

       (Human Resources or Human Capital)

  สองสิ่งนี้สำคัญที่สุดในยุคโลกาภิวัฒน์

  สำคัญกว่าแหล่งวัตถุดิบ แหล่งเงินทุน

  ขอเพียงแต่ใช้สติปัญญา ความเพียร

  ก็จะสามารถหาเงินได้จากทั่วโลก

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:03

  ข้อสำคัญสิงค์โปร์และประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย

  ไม่จำเป็นต้องมีศาสนสถานที่ใหญ่โตที่สุดในโลก

  ไม่จำเป็นต้องมีผู้สอนธรรมะที่โด่งดังที่สุดในโลก

  (เป็นที่เคารพบูชากราบไหว้หรือตายแทนได้)

  ไม่ต้องพึ่งพาคำสอนธรรมะของใครผู้ใดอะไรมากมาย

  ที่จะนำพาตนเองครอบครัวและประเทศชาติไปสู่ความเจริญ

  ความสุข ความสำเร็จ

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:25

  คนเรานั้น...ถ้าสอนตนเองไม่ได้(ทั้งๆที่ในทะเบียนบ้าน

  บอกว่านับถือศาสนาพุทธ ที่หลักธรรมสามารถหาอ่าน

  ได้จากสิ่งพิมพ์ จาก เนต)  คอยแต่จะพึ่งแต่ศาสดาที่

  ปรินิพพานไปแล้ว (เช่น สวดมนตร์ อ้อนวอน ร้องขอ)

  หรือพึ่งศาสดาเจ้าลัทธิองค์ใหม่ หรือขนาดต้องเดินทาง

  ไปแสวงหาธรรม แสวงบุญ ในสถานที่อลังการงานสร้าง

  มีญาติมิตรสหายธรรมโห่ร้องอนุโมทนาบุญ

  จากการแสวงหาธรรมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดซะที...

  ชีวิตแบบนี้..เมื่อไหร่จะเจอธรรมะที่แท้จริง

  ..........

   ลองพิจารณาดู..วัดอยู่ที่ตัว ธรรมอยู่ที่ใจ...ใช่หรือไม่

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:26

  ** ตบท้าย **

  1.เรื่องญาติของผมบรรลุโสดาบัน

  ผมมีญาติสนิทที่เป็นสตรีคนหนึ่ง

  จบบัญชีจุฬา เกียรตินิยม

  เข้าสู่วัยกลางคนเธอเริ่มใฝ่ธรรม

  ได้พบปะครูบาอาจารย์ทั้งสายวัดป่า

  และสายวัดเมือง นึกว่าเจอธรรมะแล้ว

  จึงลาออกจากงาน ไปคอยปรนนิบัติ

  ถวายภัตตาหาร และรับใช้ธุระต่างๆ ของพระเหลานั้น

  (เงินที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาจากการ

  ช่วยเหลือของผม..แต่ผมเลิกให้มานานแล้ว)

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:26

  2. พระเหลานั้น ก็ได้แต่ป้อยอเธอด้วยคำไพเราะ

  โยมดีอย่างโน้น ดีอย่างนี้ โยมมีบุญ มีสง่าราศี

  ชาติก่อนเป็นนางฟ้า ขาตินี้เกิดมาเพื่อได้นิพพาน

   ด้วยสมาธิและนิมิตของอาตมา ตอนนี้โยมได้เป็นโสดาบันแล้วหละ

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:27

  3. ญาติผู้นี้ฝึกสมาธิ เดินจงกรม เล่นโยคะ

  (จนเป็นระดับอาจารย์สอน) ตระเวนปฏิบัติธรรม

  ตามวัดป่าต่างๆ

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:27

  4. อยู่มาวันหนึ่ง พระป่าองค์นั้น(รูปไม่งาม..แต่กายสำรวมยิ่ง

  และมีมธุรสวาจา..นอกจากนี้ยังอ้างว่ามาจากสายหลวงปู่มั่น)

  ได้อ้างว่าตนเกิดนิมิตคิดค้นเครื่องประหยัดน้ำมันรถยนต์ได้

  จึงเอ่ยปากให้ญาติของผมช่วยระดมทุนเพื่อผลิตเครื่องนี้

  ออกจำหน่ายเพื่อเป็นบุญแก่คนไทยจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:28

  5. เรื่องนี้ผมเตือนแล้วไม่ฟัง..ผมบอกง่ายๆว่า อุตสาหกรรม

  รถยนต์มันพัฒนามานานแล้ว มีวิศวกรระดับอาจารย์

  อยู่มากมายที่ทำงานวิจัยคิดค้นเครื่องยนต์ที่จะ

  ประหยัดน้ำมัน...แล้วอาจารย์ของเธอจบอะไรมา

  นิมิตอะไร นั่งสมาธิมาก สงสัยจิตจะฟุ้งซ่านซะมากกว่า

  สุดท้ายญาติผมรวมเงินได้ 2 ล้าน ลงทุนหายจ๋อม

   ไม่เห็นเครื่องมือเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์สักชิ้น

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:28

  6. แต่แปลก..ญาติผมและสมาชิกผู้ลงทุนทั้งหลาย

  ก็ยังไปกราบไหว้อยู่จนทุกวันนี้

  (ตอนหลังผมมารู้ว่าพระองค์นี้จบแค่ ป.6 ...

  ผมไม่ได้ดูถูกคนเรียนน้อย พระแถวบ้านผมเรียนสูงก็มี..

  แต่เบื่อการทำมาหากินทางโลก...บวชหากินกับโยมสบายกว่า

  อวดอุตริ..ดูหมอ ทำนายการลงทุน ใครมาขอให้ช่วยดู

  ว่าจะทำธุรกิจนี้ นั้น โน่น นี่ ดีไหม พระผู้ไม่เคยทำธุรกิจ

  ใดๆมาเลย บอกว่าดีหมด ไอ้คนมาดูกลับไปลงทุน

  เจ๊งเกือบทุกราย กลับมาหาพระ..พระบอกว่าช่วงนี้ดวงไม่ดี

   ต้องสะเดาะเคราะห์ ทำบุญ เดี๋ยวธุรกิจจะดีเอง...5555)

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:29

  ตบท้ายเรื่องที่ 2

  2. เศรษฐกิจตอนนี้ดีๆ

  ได้พบคนหนุ่มเป็นคนภาคใต้ นับถืออิสลาม

  มาทำมาหากินที่พัทยานานมากแล้ว

  อาชีพหลักขายกล้วยแขก จนร่ำรวย

  ออกรถป้ายแดง ผ่อนบ้านช่องสบาย

   (ไม่กล้าถามว่ามีเมีย 4 คนหรือเปล่า)

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:30

  เมื่อวานเขาโทรมาหาผม บอกว่าให้ไปช่วยชี้ตำแหน่ง

  ที่ดินที่ประกาศขายที เขาอยากเจอเจ้าของ

  เพราะมีนายทุนสนใจจะซื้อ ผมบอกว่าผมลงพิกัดที่ดิน

  ชัดเจนแล้ว ลงแอพดูพิกัดแล้วไปตามตำแหน่งที่ผมบอกได้เลย

  เขาบอกว่าเนตเสีย ..ผมก็เลยยอมไปเจอ

  เขาก็เล่าให้ฟัง...ว่าทำไมต้องมาเป็นนายหน้าเดินที่

  เพราะเคยมีรายได้จากการขายกล้วยแขกเดือนละแสนเศษ

  (รายได้ดีกว่าผมมากมาย...สุดยอด)

  คือขายได้วันละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท แต่ตอนนี้เหลือวันละ 500 บาท

   บางวันก็ได้ไม่ถึง

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:18

  ผมออกตัวขอโทษและแยปไปว่า

  เคยอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยไหม

  เขาอึ้งไปนิด..สงสัยจะคิดได้..พูดอ้อมแอ้มว่า

  เรื่องกล้วยแขกพระเจ้าคงช่วยไม่ได้มั๊ง

  ผมรุกต่อ แล้วเอาที่ดินไปขายครั้งนี้ คิดว่าจะขายได้ไหม

  พระเจ้าจะช่วยได้ไหมเนี่ย....ตอนธุรกิจกล้วยแขกดีๆนั้น

  คิดว่าพระเจ้าช่วย หรือใครช่วย และตอนขายไม่ดี

  เป็นเพราะพระเจ้าหรือเป็นเพราะรัฐบาลทหาร

  หรือเป็นเพราะเศรษฐกิจโดยรวม

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:31

  เขาเริ่มงงนิดนึง..แล้วหัวเราะ เขาบอกว่าไม่ทราบว่า

  ทำไมตอนนี้มันถึงขายไม่ดี...ผมหัวเราะแล้วลาจากกัน

  พร้อมกับบอกว่า ขอให้เขาสำเร็จ...

  ทั้งหมดอยู่ที่ความพยายามของเราเอง...

  ไม่ได้อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ หรืออยู่ที่เวรกรรม

  หรืออยู่ที่บุญเก่า บุญใหม่แต่อย่างใดไม่

  เรามาเจอกันได้ก็เพราะความขวนขวาย

  หาช่องทางทำมาหากินใหม่ๆ ของเขาเอง

  เพราะเขาไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเดิมๆ

   การเจอกันไม่ใช่เรื่องของดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตใดๆ

   

 • สมิงบ้านไร่

  08 มี.ค. 2017 - 23:22

  จบแล้วครับ..ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ

  ขอบคุณที่อ่านและเม้นท์ครับ

  คารวะ

 • bonechai

  09 มี.ค. 2017 - 04:43

  เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้มันมีมากมายไม่จบสิ้น อะไรดีอะไรไม่ดี

  อะไรถูกอะไรผิด ชีวิตคนเราจะเอาอะไรเป็นหลัก ยังยาก แต่สิ่งหนึ่ง ที่เกือบทุกคนมีความเห็นตรงกัน

  ไม่เว้นแม้กระทั่งพระ นั่นคือ ถ้าเรามีเงิน มากไว้เป็นคุณ แต่ถ้าใช้เงินที่มาก

  อย่างไม่ไตร่ตรอง ก็อาจจะนำมาซึ่งความทุกข์ได้ ข่าวหญิงชาวอังกฤษ ฟ้องคดี

  บริษัท ล๊อตโต ในอังกฤษ ว่าการที่เธอถูกรางวัลแจ๊กพอต เมื่อตอนอายุ 17 ทำให้

  ชีวิตเธอแตกสลาย เธอต้องการให้จำกัดอายุคนซื้อและเรียกค่าเสียหาย เพราะตอนนี้

  หมดตัว ไม่ทราบว่าศาลจะตัดสินอย่างไร แต่ก็ได้แต่ ชั่งหัวมัน ชิวๆ สบายๆ เจอข่าวอะไร

  หรือเหตุการณ์ อะไร ก็ได้แต่ท่องคำว่า ชั่งหัวมัน

 • สมิงบ้านไร่

  09 มี.ค. 2017 - 07:28

  ขอบคุณครับ..สำหรับข้อคิดและข้อมูลซึ่งไม่เคยทราบมาก่อน

  คารวะ

 • ฮูกราตรี

  09 มี.ค. 2017 - 06:30

  ขอบคุณ  ข้อเขียน และข้อมูลที่ดีๆครับ

 • สมิงบ้านไร่

  09 มี.ค. 2017 - 07:29

  ด้วยความยินดีครับ Victory

 • สมิงบ้านไร่

  09 มี.ค. 2017 - 07:32

  ขอต่ออีกนิดครับ

  ไทยมีพื้นที่ มากกว่า สิงค์โปร์ 714.8 เท่า

  ไทยมีประชากร มากกว่า สิงค์โปร์ 12 เท่า

  แต่สร้างรายได้ประชาชาติมากกว่าสิงค์โปร์เพียง 1.3 เท่า


Loading...