*** Q & A Tony Woodsome 2 ช.ม. มากกว่า ToodTu Deadwood 7 ปี *** มันมาก

*** Q & A Tony Woodsome 2 ช.ม. มากกว่า ToodTu Deadwood 7 ปี *** มันมาก

ปัญหาหวยแพง
- ถ้ากองสลากยังเป็นเสือนอนกิน ยังไงก็แก้ไม่ได้ เพราะทุกขั้นตอน ทุกคนต้องมีกำไร
ต้องเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการของกองสลาก ต้องใช้ระบบ digital bypass ให้ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว
ได้หวยราคาถูก ป้องกันการทุจริตได้ด้วย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0

36 ความเห็น

 
สมิงบ้านไร่

ปัญหา foreign direct investment อ่อนแอ จะดึงดูดต่างชาติให้กลับมาลงทุน
- เรามีปัญหา 1.rule of law ทำให้ภาพลักษณ์เราเสียหายมาก 2.เจอหัวเลี้ยว
หัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง technology เราไม่เตรียมแรงงานให้มี skill รองรับ
เอาแต่จูงใจภาษี ซึ่งมันไม่พอ ต้องแก้ตรงส่วนนี้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่
ปัญหาการต่อสู้อย่างสันติวิธี ให้ช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ในคุกได้ และขจัดความกลัวในสังคม
- ประชาธิปไตยบ้านเรา เดินหน้า 3 ก้าว ถอยหลัง 2 ก้าว เป็นแบบนี้ตลอด ถ้าประชาธิปไตยไม่เป็น threat ต่อชนชั้นนำ ก็จะอยู่ได้ การต่อสู้อย่างสันติวิธีดีที่สุด ถ้าใช้ความรุนแรง รัฐจะมีวิธีอธิบายในการใช้ความรุนแรง แล้วถ้าใช้สันติวิธี ต่างประเทศจะเข้าใจ วันนี้ไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลก อย่างไรเสียผู้มีอำนาจก็ต้องฟังต่างประเทศ และ message ต้องชัดเจน ไม่เบลอ ส่วนตัวมองว่า message ที่ชัดเจนที่สุด คือ การรัฐธรรมนูญ
- ตัวอย่างของพม่าเริ่มด้วยสันติวิธี แต่ตอนนี้บานปลายแล้ว เกินกว่าระดับที่เราเรียกว่าเราไม่แทรกแซงไม่ได้แล้ว อยู่ในระดับที่ regime หันมาฆ่าประชาชนของตัวเอง มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมแล้ว
 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหารถไฟความเร็วสูง
- รถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการ one belt one road ของจีน จะขายสินค้าแบบ
light parcel มากกว่าเป็นแบบ bulky และจีนจะกระจายลูกหนี้ จาก bill bond
ของสหรัฐ เป็นลาวบ้าง เวียดนามบ้าง จะเป็นประโยชน์กับเราถ้าเราปรับใช้
ทุก 1 สถานี จะมี 5 ตารางกิโลเมตร พัฒนาเป็นเมืองใหม่ ตรงนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงมาก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาความขัดแย้งทางการค้า
- อย่าไปอยู่ตรงกลางให้เขากระทืบ จะเจรจาต้องดูจังหวะ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ถ้ามีวัคซีนเหลือเช็มสุดท้าย จะฉีดให้ใครระหว่างคนอายุ 15 กับ 70 ปี
- เลือกฉีดให้คนอายุ 70 ปี เพราะภูมิคุ้มกันคนสูงวัยต่ำ แต่คนอายุ 15 ปี มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง
การฉีดวัคซีน คือการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ดังนั้น ต้องฉีดให้คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าก่อน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาขนส่งสาธารณะ สายการวิ่งไม่กระจาย เพราะพื้นที่ที่คนใช้น้อย
กำไรไม่ดี ทำให้ขนส่งไม่กระจายอย่างทั่วถึง
- เศรษฐกิจเป็นเรื่องของการค้ากำไร ถ้าเมื่อไหร่ให้เอกชนทำ ต้องมีกำไร
ถ้ารัฐคิดแต่จะเอาต๋งจากเอกชนอย่างเดียว ก็แก้ไม่ได้ รัฐต้องมาลงทุนเอง
หรือ deal กับภาคเอกชน ให้เอาสายทำกำไรไป 1 สาย สายขาดทุนไป 1 สาย
แล้วรัฐจะไม่ชักค่าต๋ง แต่ต้องบังคับว่าต้องวิ่งด้วยความถี่เท่าไหร่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาภาพลักษณ์ไทยในสายตาชาวโลก
- ต้องสร้าง credit ให้ตัวเองก่อน สำรวจตัวเองก่อน แล้วเอาไปบอกชาวโลกว่า
เราจะไปทางไหน อีกอย่างล่าสุด การผลักดันผู้อพยพที่หนีมา ไปสู่ประเทศ
ต้นทาง เป็นเรื่องไม่สมควรทำอย่างยิ่ง และจะทำให้ภาพลักษณ์เราเสียหายหนัก
- รู้จริงในสิ่งที่พูด ต้องทำจริงตามนั้น หลังโควิด ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาค
เอกชนทั้งหมด ไม่งั้นประเทศไปต่อไม่ได้ ส่วนปัจเจกต้อง lean ตัวเอง
ตัดรายจ่ายไม่จำเป็นออกทั้งหมด หารายได้อื่นเพิ่มเติม

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาปฏิรูปกองทัพไม่ให้โดนรัฐประหาร
- วันนี้กองทัพใหญ่เกินไปไหม เราจะไปรบกับใคร ? นายพลมีเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดี
วันนี้เราจะรบแบบ conventional warfare หรือจะรบแบบ cyber warfare
กองทัพจะปฏิรูปให้เป็น size ไหน ? ผมไม่กลัวทหารปฏิวัติ ผมกลัวคนสั่งทหาร
มากกว่า

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาการขับเคลื่อนพรรคการเมือง
- ปัญหาสำคัญอยู่ที่ leadership และต้องรู้จักปัญหาถึงรากเหง้า
แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนในพื้นที่ ถึงจะ serve ความต้องการ
ของประชาชนดีที่สุด ไม่ใช่บริหารแบบ top down แล้วไปคิด
แทนพวกเขา

- อุปสรรคสำคัญ คือ ประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
นักการเมืองก็ไม่ตั้งใจดูแลประชาชนเท่าที่ควร เพราะไม่รู้ว่าจะได้ดู
แลประชาชนนานเท่าไหร่ ดังนั้น กฎเกณฑ์กติกาต้องชัดเจน
เมื่อกฎชัดเจน เมื่อนั้นคนใหม่ๆ คนที่ดีจะเข้ามาเอง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาฟุตบอลไทยไม่ทัดเทียมนานาชาติ
- ฟุตบอลต้องมีองค์กรกำกับ แต่ของเราทำเอง ไม่ทำเป็นเครือข่าย
sponsor ยังไม่พอ ทำให้ไปไหนไม่ได้ อีกอย่าง ต่างชาติถ้าเอาดี
ทางกีฬาแล้ว ก็เอาดีทางกีฬาเลย
แต่บ้านเรา ระบบการศึกษาไม่ให้ทำแบบนั้น ค่านิยมของเราคือ
ประกาศนียบัตร มากกว่าการแสวงหาวิชาชีพที่ตนเองถนัด
ต้องช่องทางให้ตนเองเรียนแล้วเก่ง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ถ้าคิดค้นอะไรได้สักอย่าง จะคิดค้นอะไร
- 1.จะทำร้านอาหารไทยให้เป็น chain ไปทั่วโลก
2.จะสร้าง platform อะไรก็แล้วแต่ ที่มันใหม่ และสร้างจากไทย แล้วขยายออกไปเรื่อยๆ

- ที่อะบูดาบี ดูเหมือนไม่น่าเป็น hub ทางเทคโนโลยีได้ แต่ตอนนี้สร้าง quantum
computer ได้แล้ว ของไทยวันนี้ก็ยังไม่สาย ถ้าระดมผู้รู้ทั้งหลาย ว่าจะจับตัวไหน
จะไปทางไหน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาโควิดที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
- วัคซีนและการตรวจ PCR ต้องนำมาใช้ เปิดประเทศได้แล้ว ไม่ต้องกักตัว
เพราะทุกคนอยากมาเที่ยวเมืองไทย ไม่มีใครมีเวลามากพอ ที่จะเอาเวลา
มากักตัวในเมืองไทย ถ้าใครฉีดวัคซีนแล้ว ตรวจโควิดเป็นลบแล้ว ก็ไม่ต้อง
กักตัว ตอนไปเที่ยวกับนายกปู ข้างล่างของห้างมีบริการฉีดวัคซีนฟรี
นี่คือการลงทุนที่ไม่แพงเลย แต่ได้ผลมหาศาล

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาวัคซีนโควิด ถ้าเป็นนายกจะบริหารจัดการวัคซีนอย่างไร
- ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรไปควบคุมอะไร เพราะทุกเจ้าผ่าน อย.สหรัฐ
(FDA) มาแล้ว ทำไมไม่ปล่อยเสรีไปเลย เอกชนเจ้าไหนอยากจะ
จัดซื้อเอง ก็จัดไป ประชาชนจะได้มีทางเลือก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาเศรษฐกิจสีเทา
- ธุรกิจสีเทา ต้องมองภาพใหญ่ ปัญหาพนันบอล เจ้ามือใหญ่อยู่อินโด
แต่คนที่แทงเยอะที่สุดอยู่ไทย ดังนั้น เราต้องเลิกดัดจริต ทำให้มันถูก
กฎหมาย ให้ถือว่าธุรกิจพวกนี้เป็นอาชีพ ไม่ไร้ศักดิ์ศรี

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาการเปลี่ยนผู้นำจากทรัมป์เป็นไบเดนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไทย
- เรื่องคุณค่าประชาธิปไตย ตรงนี้ไบเดนสนใจมากกว่าทรัมป์เยอะ เราจะทำ
อะไรที่เอาแต่ใจ ก็คงมีผลต่อการตัดสินใจ sanction ของไบเดนเยอะ
อย่างไรก็ดีการค้ายังคงเป็นแบบ protectionism เหมือนกัน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาการกระจายความเท่าเทียมทางการศึกษา
- ใช้ Google, Technology การศึกษา มีหลักสูตรให้เด็กเรียนรู้จนทะลุเพดาน
อยู่ ป.1 แล้วหัวดีจนสามารถเรียนรู้เนื้อหาของ ป.4 ได้ ก็ต้องปล่อยให้เขาเรียน
ไป ดังนั้น ต้องเอาเนื้อหาไปไว้บน cloud ให้เด็กดึงมาเรียนได้ตลอดเวลา
- อีกประเด็นคือ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนฝัน สมัยเป็นนายก ได้ผลมาก ดังนั้น
ถ้าทำทั้ง online และ offline ควบคู่กัน จะได้ผลดีมาก
- กระทรวงศึกษาธิการควรกระจายอำนาจการศึกษา ดีกว่าหาคนมาทำแบบ
เรียนกินส่วนต่าง

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

โทนี่ซื้อบิตคอยน์ตอนไหน ทำไมถึงสนใจ คิดว่าอนาคตบิตคอยน์
จะทำให้ประชาชนมีอิสระทางการเงินหรือไม่
- เสน่ห์ของ Bitcoin คือ มันมีจำกัด ทำให้คนต้องแข่งกัน mining
มีการแข่งขันซื้อขายกันทั่วโลก นำมาซึ่งความเสี่ยงสูง เปราะบางมาก
อย่าไปเล่น margin เหมาะกับคนมี 100 ซื้อ 100 แบบนี้จะคุ้ม
ติดตามมันไปเรื่อยๆ อย่าไปฉลาดมาก ทุกอย่างมันมี playmaker
ที่มองไม่เห็น จริงๆ แล้วทุกอย่างมันสมมติหมด แต่สิ่งที่สมมตินั้น
ต้องรองรับด้วยความน่าเชื่อถือ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาการแจกเงิน
- อย่าแก้หนี้ด้วยหนี้ ต้องแก้หนี้ด้วยรายได้ ประเทศต้องหารายได้ใหม่ให้ได้
ที่ผ่านมาเราเอาแต่กู้ อยากหาเสียง แจกเงินแล้วก็กู้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
- ต้องไปจัดการด้าน demand ให้ได้ ดังนั้น ต้องหาตลาด+แปรรูป ให้สินค้าเกษตรไทยให้ได้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาเด็กอาชีวะจบ ปวช ปวส
- ต้องเน้น skill ของตัวเอง จบแค่ไหนไม่เป็นไร ทุกวันนี้เน้น skill ไม่ได้เน้นเกียรติบัตร
ดังนั้น ต้องไปหาให้เจอว่าตัวเองชอบอะไร เก่งอะไร แล้วเน้นตรงนั้น โลกยุคใหม่
skill+technology+talent ต้องไปด้วยกัน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาปฏิรูประบบราชการตำรวจไทย
- ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติ ตำรวจจะกลายเป็นลูกน้องทหารทุกที ต้องเป็นหนังหน้าไฟ
ให้ทหาร แล้วยังไม่เติบโตอีกด้วย ต้องเริ่มจากการกระจายอำนาจ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหากฎหมาย start up
- ส่วนตัวไม่นิยมให้มีกฎหมายเยอะเท่าไหร่ ตะวันตกมีกฎหมายไว้ให้ปฏิบัติ
แต่บ้านเรามีกฎหมายไว้ให้เลี่ยง ใครเลี่ยงเก่งคนนั้นชนะ ยิ่งมีกฎหมายเยอะ
คนตัวเล็กยิ่งเสียเปรียบ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาธนาคารสงฆ์
- มันมีคนคิดมานานแล้ว แต่ส่วนตัวมองว่าจะเป็นการเอาเงินวัดไปพังหมด
ถ้าบริหารไม่ดี จริงๆ แต่ละวัดมีเงินฝากอยู่แล้ว ส่วนตัวคิดว่าเจ้าอาวาส
ส่วนมากน่าจะไม่เห็นด้วย

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาเพื่อนไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
- ส่วนใหญ่เป็นบัวปริ่มน้ำ พอชี้ให้เห็นได้ว่าระบบถ่วงดุลมันดีกว่าอย่างไร แต่ถ้าเป็นบัวใต้น้ำ
ก็คบไว้เป็นเพื่อนกินเหล้าเฮฮาพอ อย่าไปคุยเรื่องนี้ ที่ทุกคนไม่เชื่อมั่นกฎหมายนั้น
จริงๆ ทุกคนต้องรักษา principle รอธง รอเงิน เลยตัดสินออกมาแบบผิดๆ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

จะ support ความคิดสร้างสรรค์คนไทยอย่างไร
- เอารัฐวิสาหกิจที่ได้กำไรมา sponsor ต้องให้ค่า loyalty เป็นแรงจูงใจนักวิจัย
ทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องดึงเอาคนเก่งมา ทุกวันนี้ศาสตร์ความรู้มัน merge
กันหมดแล้ว

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาคนไม่เชื่อมั่นระบบยุติธรรม
- เพราะเหตุผลการเมือง เรามองกันเป็นการเมืองมากไป ไม่ได้มองเป็นคนไทยด้วยกัน
เราไม่ควรมาชี้หน้าด่ากัน มานั่งคุยกันดีๆ ได้มั้ย การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มัน
หายไป หลังประชาธิปไตยหายไป ต้องยึดหลักนิติธรรมสากล เหมือนเราใส่ทักซิโด้
แต่ใส่รองเท้าแตะ ก็ไม่มีใครอยากเดินกับเรา ถ้า regime ยังเป็นแบบนี้ ก็มีแต่คนคบ
เพื่อหาผลประโยชน์ชั่วคราว ไม่มีใครคบเป็นมิตรในระยะยาว ส่วนตัวเห็นใจตำรวจ
ที่ถูกบังคับให้ทำ สันติอหิงสา สันติวิธี และ message ที่ชัดเจน ยังเป็นสิ่งที่สำคัญใน
การต่อสู้

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ปัญหาการฉีดวัคซีนล่าช้า
- ส่วนตัวเข้าใจว่าสั่งของมาแต่ของยังมาน้อยหรือเปล่า แต่ถ้าของมาถึงแล้ว
ต้องรีบกระจายโดยเร็ว วัคซีนที่เราสั่งอย่าง AstraZeneca ทำโลจิสติกส์ได้ไว
น่าจะไม่มีปัญหา

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ทนี่อายุ 72 แล้ว ทำไมยังดูแข็งแรง
- ใช้หลัก 3 อ. ที่โปรโมทตอนเป็นรัฐบาล
1.อารมณ์ ต้องพยายามไม่ให้เหงา
ออกไปพบผู้คนทุกช่วงวัย บินไปนู่นไปนี่ ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆ อ่านหนังสือ
อ่านข่าว อ่านบทความ ทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา สมองเราจะได้
fresh ตลอดเวลา
สมมติถ้าผมคิดว่าผมต้องอยู่เมืองไทยเท่านั้น ผมก็เครียดตายเลย แต่ถ้าผม
คิดว่าทั้งโลกนี้คือบ้านของผม ผมอยู่ไหนก็ได้ แค่นี้ก็ไม่ทุกข์แล้ว

2.ออกกำลังกาย ต้องออกทุกวัน
3.อาหาร ทานอาหารเป็นยา ดีกว่าทานยาเป็นอาหาร ต้องเลือกอาหารให้เป็น
กินอาหารต้องมีโปรตีน แล้วถ้าอายุมากๆ ต้องนอนเป็นอาหาร กินน้อยนอนมาก
เพราะเวลานอนร่างกายเราจะได้ซ่อมแซม ถ้าอายุน้อยกินมากนอนน้อยไม่เป็นไร

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ตอนรัฐประหาร 2549 ทำไมไม่ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น
- สมัยก่อนโลกไม่เชื่อมโยงกัน มันมี multilateral ไม่มีใครในนั้น แตกออกมาสนับสนุน
รัฐบาลพลัดถิ่น ถ้ารัฐบาลประเทศอื่นไม่รับรอง ก็ไปไหนไม่ได้ ดังนั้น คำว่ารัฐบาลพลัดถิ่น
สมัยนี้กับสมัยนั้นไม่เหมือนกัน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ประเด็นกฎหมาย 112
- วันนี้ไม่มีกรรมการกลั่นกรองการใช้กฎหมายนี้ จึงเกิดอาชีพนักร้องขึ้นเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ต้องมาคิดว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ประยุทธ์ด่านักข่าวไขว่ห้าง ถ้าเป็นโทนี่จะทำไง

- ส่วนตัวเห็นว่าไม่ต้องไปจุกจิกอะไร ทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคิดบวก ถ้าคนเราคิดบวกไม่เป็น 

เครียดตายเลย เรื่องเล็กๆ น้อยๆ บางทีก็ไม่ควรใส่ใจ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
อ่างขาง

14เยี่ยมมากครับ เรียบเรียงมาได้ครบ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ไอ้เห้ตู่เป็นนายกไทยโคตรโง่เลย

อ้วก

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
Naught

ขอบคุณครับ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0
 
ชาติอนุรักษ์

ชอบฟังโทนี่พูดตั้งแต่เป็นนายกฯ........ฉลาด,หลักแหลม และมีเจตนาดีในการตั้งใจทำงานเพื่อ ปชช.ที่ด้อยโอกาส อย่างแท้จริง ความรู้รอบตัวเยอะมาก การคิดวิเคราะห์แตกฉาน

ได้ฟังเด็กยุคนี้ตั้งคำถามแล้ว ทึ่งในความรอบรู้ของพวกเขา ....เด็กพวกนี้หรือ คือคนที่คนหลงยุคชอบชี้หน้าว่า ถูกล้างสมองง่าย

เอาสมองของ ตู่+ครม.ทั้งชุด+สว.250 คน........ฉลาดไม่เท่าเศษเลี้ยวของโทนี่

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  0
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  0