*** 10 ก.พ.ฟันธง Political Disruption??? ***

*** 10 ก.พ.ฟันธง Political Disruption??? ***

 • หลงรัก
  25
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  27
 • เศร้า
  27

81 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

1. ปัจจุบัน เรื่องการเมือง รัฐประหาร และการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

จะใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว ทุกฝ่ายต่างต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ่ (Political Disruption) เพื่อให้ทันอีกฝ่ายหนึ่ง

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  25
 
สมิงบ้านไร่

2. การต่อสู้แบบเดิมๆ Do or Die ไม่ได้ผลแล้ว

    ตายฟรี

 • หลงรัก
  11
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  25
 • เศร้า
  25
 
สมิงบ้านไร่

3. ต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ มิเช่นนั้นก็ตายหยังเขียด

    (Change or Die)

 • หลงรัก
  18
 • ว้าว!
  20
 • ขำขำ
  16
 • เศร้า
  26
 
สมิงบ้านไร่

4. เผด็จการเที่ยวนี้ก้าวหน้าไปมาก วางกลยุทธ์

    ควบคุมการเมืองล่วงหน้าถึง 20 ปี

 • หลงรัก
  13
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  19
 • เศร้า
  32
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  27
 • ว้าว!
  13
 • ขำขำ
  19
 • เศร้า
  28
 
สมิงบ้านไร่

5. ยอมรับว่าเที่ยวนี้..การต่อสู้กับเผด็จการที่มีอำนาจ

   ซึ่งวางค่ายกลกับดักไว้หมดทุกทาง เป็นเรื่องยากสุดๆ

 • หลงรัก
  29
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  19
 
3 ส

ไอ่ตูบออกไปYES !

 • หลงรัก
  14
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  16
 • เศร้า
  39
 
สมิงบ้านไร่

6. ประเทศไทยอยู่ในกำมือของชนชั้นปกครองและนายทุน

    ไม่กี่กลุ่ม ประวัติศาสตร์ที่แล้วมา เราไม่สามารถกำจัด

    หรือต่อต้านการปฏิวัติได้เลย

 • หลงรัก
  18
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  16
 • เศร้า
  31
 
Prem

....ไอ้ตูด....ไอ้ถ่ำ

 • หลงรัก
  17
 • ว้าว!
  23
 • ขำขำ
  24
 • เศร้า
  22
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  20
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  21
 • เศร้า
  19
 
สมิงบ้านไร่

7. จะหวังพึ่งพรรคการเมืองใดๆ ก็ยาก

    เพราะต้องต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญที่เผด็จการเขียนไว้

    ทำได้มากก็แค่นี้เอง

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  25
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  24
 
สมิงบ้านไร่

8. นอกจากนี้จะพึ่งพาประชาชนคนไทยรุ่นใหม่คงยาก

    99% ไม่มีมโนสำนึกเรื่องการเมืองเลย

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  23
 • ขำขำ
  22
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่


9. ดังนั้น.การคิดใหม่ทำใหม่..ต้องช่วยกันคิด

    ช่วยกันทำแล้วหละพ่อแม่พี่น้อ

 • หลงรัก
  14
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่

10. โปรดอย่าปล่อยให้เป็นเช่นนี้

 • หลงรัก
  12
 • ว้าว!
  17
 • ขำขำ
  22
 • เศร้า
  22
 
markpakma

สุดยอด

 • หลงรัก
  22
 • ว้าว!
  16
 • ขำขำ
  22
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  19
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

11. ถึงเวลากำจัดขยะในบึงหรือยังครับ ???

 • หลงรัก
  16
 • ว้าว!
  23
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  13
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  20
 • เศร้า
  24
 
ปั้นจิ้ม

 • หลงรัก
  17
 • ว้าว!
  16
 • ขำขำ
  20
 • เศร้า
  31
 
สมิงบ้านไร่

สุดยอด

 • หลงรัก
  17
 • ว้าว!
  16
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  32
 
สมิงบ้านไร่

ข่าวล่าสุด มีการตั้งกระถางต้นไม้รอบอนุสาวรีย์ฯ

 • หลงรัก
  30
 • ว้าว!
  17
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  30
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  23
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  28
 
ลิเกหลังม่าน

เข้ามาดันกระทู้นี้ขอรับ...

...

 • หลงรัก
  20
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  25
 • เศร้า
  28
 
สมิงบ้านไร่

ขอบคุณมากครับ ขอบคุณนะ

 • หลงรัก
  19
 • ว้าว!
  30
 • ขำขำ
  21
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  17
 • ว้าว!
  20
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  26
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  17
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  15
 • เศร้า
  22
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  16
 • ว้าว!
  23
 • ขำขำ
  9
 • เศร้า
  21
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  9
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  16
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  28
 • ว้าว!
  19
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  24
 • ว้าว!
  20
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  20
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  25
 • ว้าว!
  17
 • ขำขำ
  15
 • เศร้า
  20
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  15
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  21
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  22
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  10
 • เศร้า
  27
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  19
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  15
 • ว้าว!
  14
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  19
 • ขำขำ
  12
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  21
 • ว้าว!
  15
 • ขำขำ
  25
 • เศร้า
  29
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  19
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  18
 
สมิงบ้านไร่

จากประวัติศาสตร์

1. การกำจัดระบบกดขี่ ไม่ได้มาด้วยการเจรจา การโค่นล้มเท่านั่นคือทางออก

2. การโค่นล้มไม่ได้มาด้วยการร้องขอ การทำลายรังปลวกต้องกำจัดนางพญาปลวกเท่านั้น

 • หลงรัก
  13
 • ว้าว!
  19
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  36
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  15
 • ว้าว!
  21
 • ขำขำ
  20
 • เศร้า
  35
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  20
 • ว้าว!
  20
 • ขำขำ
  16
 • เศร้า
  31
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  16
 • ว้าว!
  12
 • ขำขำ
  18
 • เศร้า
  36
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  16
 • ว้าว!
  13
 • ขำขำ
  20
 • เศร้า
  23
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  33
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  27
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  23
 • ว้าว!
  15
 • ขำขำ
  14
 • เศร้า
  25
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  19
 • ว้าว!
  18
 • ขำขำ
  20
 • เศร้า
  38
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  18
 • ว้าว!
  16
 • ขำขำ
  26
 • เศร้า
  38
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  18
 • ว้าว!
  17
 • ขำขำ
  17
 • เศร้า
  22
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  16
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  19
 • เศร้า
  22
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  13
 • ว้าว!
  22
 • ขำขำ
  15
 • เศร้า
  31