*** เรียนถาม...รู้ไหมใครกล่าวข้อความนี้...แล้วมี 1.คนฟัง 2.คนเชื่อ 3.คนต้องปฏิบัติตาม..หรือไม่ครับ? ***

*** เรียนถาม...รู้ไหมใครกล่าวข้อความนี้...แล้วมี 1.คนฟัง 2.คนเชื่อ 3.คนต้องปฏิบัติตาม..หรือไม่ครับ? ***

5 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 
สมิงบ้านไร่

 
เล็กโทรนิคส์

จากพระบรมราฯนี้ แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าท่านผู้ใดที่ที่กล่าวโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จะเข้าข่าย ม.112 ทั้งสิ้น  

 
3 ส

ติดตามครับ

YES !

 
619

ทษช.ตอนนี้คะแนนเสียงถล่มทลายแน่ดีไม่ดีแซงเพื่อไทยด้วยนะ