*** มาเป็นชุดอีกแล้วครับท่าน ***

*** มาเป็นชุดอีกแล้วครับท่าน ***

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1

16 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
tongtata

รับเงิหมา กาเพื่อไทย ใจไม่ว่อกแว่ก!! . . เต้น เต้น เต้น  เต้น เต้น เต้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

2614

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

เพื่อไทย

ดีใจ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

สุดยอด

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
mangsab

ไม่เห็นต้องถามเลยนักวิชาการ เขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมือง

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

นักวิชาการ..เขามองขาดครับ

เขาดูถูกปัญญาชนไทยส่วนหนึ่ง(ไม่ได้ดูผิด)

โดยเฉพาะพวกสลิ่ม พันธมิตร กปปส.

ที่คิดว่าตนเองเป็นปัญญาชน ปนยาชัน

แต่ที่แท้โง่แบบแก้ยากมาก

คนอื่นเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าอะไรเป็นอะไร

แต่พวกนี้ไม่รู้ >>> นักวิชาการจึงต้องออกมาเคาะกระโหลก

เรียกคืนสามัญสำนึกให้กลับมาบ้าง

จะได้หรือไม่ได้...ดีกว่าอยู่กันเฉยๆ ไม่ทำอะไรกันเลย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  1
คุณรู้สึก ขำขำ