*** มาสายดีกว่าไม่มา ***

*** มาสายดีกว่าไม่มา ***

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

23 ความคิดเห็น

 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ชาติอนุรักษ์

ที่มันพูดคราวนั้น เพราะมีข่าวว่าจะจัดพระราชพิธี ช่วงเดือน ธันวาคม 2561 มันจึงคิดว่ายื้อไปปี 2562 ได้

ต่อมา นายเสนาะ ให้ข่าวว่า พระราชพิธี จะมีขึ้นหลังเลือกตั้ง .... มันยังพยายามจะยื้อไปหลังพระราชพิธีอีก

ก็ต้องลองดูว่า "ใคร" ใหญ่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  1
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
สมิงบ้านไร่

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
สมิงบ้านไร่

ใครว่ะคิดมุขนี้...5555...กรูมีเครือง..กรูจรองให้ลูกชายกรูแล้ว

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

ยุคนี้มี 2  ทางเลือกคือเอาเผด็จการกับไม่เอาเผด็จการนะ

ง่ายๆไม่ต้องถอดสมการให้ยุ่งยากนะ ถ้าเอาเผด็จการชอบเลียท๊อปบู๊ด

ก็เลือกประยุทธ  ถ้าไม่เอาเผด็จการอยากเห็นอนาคตวันข้างหน้าก็เลือก

ปชต.นะง่ายๆทางเลือกในยุคนี้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  1
 
Bugbunny

ความไร้ยางอายของนักกฎหมายอดีตตุลาการ สิ่งที่มันอ้างมาคือสิ่งที่พวกมันเคยทำมาทั้งนั้น ยังเสือกมาอ้างกันหน้าด้าน ๆ 

เลือกตั้งคราวก่อนที่พวกมันล้มไป ก็มีพระราชกฤษฎีกาลงมาแล้ว ไม่น่าหัวขาดกว่าหรือ?

รัฐธรรมนูญที่พวกมันฉีกทิ้ง ก็ลงพระปรมาภิไธยแล้วทั้งนั้น #เลื่อนแม่มึงสิ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
Chow

14

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
3 ส

ไอ่ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1